Keresztelés, Esküvő, Temetés

Plébániahivatal nyitvatartása:

Hétfő - Péntek:

  • 10:00 - 12:00-ig
  • 16:00 - 17:00-ig

Cím: 1054 Budapest, Hercegprímás utca 7. I. em.

Keresztelés

A keresztelés szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek csak a keresztség után vehetők fel.

Katolikus keresztelést gyermek keresztelése esetén legalább a szülők egyikének kell kérnie, lehetőleg  a lakóhely szerint illetékes plébánián, de megfelelő okból kérhetik más plébánián is.

Mindíg kérhető a kerestelés a következő plébániákon: Budapesten a Szent István-bazilikában, a Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián, (XIV. Bosnyák tér) illeteve az Esztergomi Főszékesegyházban.

Ezeken a plébániákon a plébánosoknak a hozzá fordulók szentségekkel való ellátására teljes körű felhatalmazása van.

A kereszeléshez szükséges, hogy legalább az egyik szülő vállalja a gyermek katolikus nevelését. A gyermek katolikus nevelésére vonatkozó igéretet akkor is bizalommal kell fogadni, ha a szülők más (idősebb) gyermeküket korábban hitoktatásra ne járatták. A gyermek megkereszelésének nem feltétele, hogy a szülők egyházilag rendezett házasságban éljenek, illetve visszamenőleg egyházközségi hozzájárulást ("egyházi adó") fizessenek.

Keresztszülő lehet az a tizenhatodik életévét betöltött személy, aki alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni, aki katolikus, megbérmált és az oltáriszentéget már magához vette, hitéhez és a vállalandó tistéghez méltó életet él; nem köti semmilyen törvényesen kinyílvánított kánoni büntetés (pl. Ha házas, egyházilag rendezett házasságan él.); nem apja vagy anyja a keresztelendőnek. Ha a keresztelést végző pap nem tud meggyőződni a keresztszülők alkalmasságáról, saját plébánusuktól kér keresztszülői igazolást.

Ha a szülők egyike sem katolikus, de mégis a katolikus keresztelést kérik gyermekük számára, meg kell jelölniük olyan személyt, aki a gyermekkel azonos településen lakik, és segíteni fogja katolikus nevelését.

A felnőtt jelentkezőket a plébánia személyesen és gondosan felkészíti a szentségek felvételére. Bár a felkészülés a keresztény életbe való fokozatos bekapcsolódást is megkívánja, ez nem jelenti sok éves gyakkorlati idő előírását. Nem bocsátható keresztelésre az a felnőtt, aki érvénytelen, és egyházilag nem is rendezhető házasságban él.

Felnőttek keresztelése esetén egyazon szertartás keretében kötelező a bérmálás és az Eukarisztia szentségének kiszolgáltatása is. A kereszteléshez szükséges bejelentő lap letölthető:  Itt  amelyett a plébániára, kell behozni a keresztelés bejelentéséhez

Esküvő

Eseménynaptár