Keresztelés, Esküvő, Temetés

Plébániahivatal nyitvatartása

 

Hétfő: 10:00 - 12:00 és 16:00 - 17:00-ig

Kedd:  10:00 - 12:00-ig

Szerda: 10:00 - 12:00 és 16:00 - 17:00-ig

Csütörtök: 10:00 - 12:00 és 16:00 - 17:00-ig

Péntek: 16:00 - 17:00-ig

Cím: 1054 Budapest, Hercegprímás utca 7. I. em.

Telefon: +36 1 31 72 859
Fax: +36 1 32 80 773

 

Kegyeleti iroda nyitvatartása

Kedd: 14:00 - 17:00-ig. és Péntek: 10:00 - 13:00-ig. 

Cím: 1051. Budapest, Szent István tér 1. (Bejárat a Bajcsy-Zs. út felől) 
Telefon/fax: +3613320873
 
Keresztelés
 
A keresztelés szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek csak a keresztség után vehetők fel.
Katolikus keresztelést gyermek keresztelése esetén legalább a szülők egyikének kell kérnie, lehetőleg  a lakóhely szerint illetékes plébánián, de megfelelő okból kérhetik más plébánián is.
Mindig kérhető a keresztelés a következő plébániákon: Budapesten a Szent István-bazilikában, a Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián, (XIV. Bosnyák tér) illetve az Esztergomi Főszékesegyházban.
Ezeken a plébániákon a plébánosoknak a hozzá fordulók szentségekkel való ellátására teljes körű felhatalmazása van.
A kereszteléshez szükséges, hogy legalább az egyik szülő vállalja a gyermek katolikus nevelését. A gyermek katolikus nevelésére vonatkozó igéretet akkor is bizalommal kell fogadni, ha a szülők más (idősebb) gyermeküket korábban hitoktatásra nem járatták. A gyermek megkeresztelésének nem feltétele, hogy a szülők egyházilag rendezett házasságban éljenek, illetve visszamenőleg egyházközségi hozzájárulást ("egyházi adó") fizessenek.
 
 
Keresztszülő lehet az a tizenhatodik életévét betöltött személy, aki alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni, aki katolikus, megbérmált és az oltáriszentéget már magához vette, hitéhez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él; nem köti semmilyen törvényesen kinyílvánított kánoni büntetés (pl. Ha házas, egyházilag rendezett házasságan él.); nem apja vagy anyja a keresztelendőnek. Ha a keresztelést végző pap nem tud meggyőződni a keresztszülők alkalmasságáról, saját plébánusuktól kér keresztszülői igazolást.
Ha a szülők egyike sem katolikus, de mégis a katolikus keresztelést kérik gyermekük számára, meg kell jelölniük olyan személyt, aki a gyermekkel azonos településen lakik, és segíteni fogja katolikus nevelését.
 
A felnőtt jelentkezőket a plébánia személyesen és gondosan felkészíti a szentségek felvételére. Bár a felkészülés a keresztény életbe való fokozatos bekapcsolódást is megkívánja, ez nem jelenti sok éves gyakkorlati idő előírását. Nem bocsátható keresztelésre az a felnőtt, aki érvénytelen, és egyházilag nem is rendezhető házasságban él.
Felnőttek keresztelése esetén egyazon szertartás keretében kötelező a bérmálás és az Eukarisztia szentségének kiszolgáltatása is.
 
A kereszteléshez szükséges bejelentő lap itt letölthető, (2 oldal) melyet a plébániára kell behozni a keresztelés bejelentéséhez.
 

Eseménynaptár