Hirdetéseink

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJÁN, (2020. május 17-én)

 1. A jövő héten is minden du. ½ 6-kor májusi litánia lesz. A reggel 7 órai szentmiséket is, a litániákat is követhetjük a BÓNUM TV-n, ill. a FACEBOOK-on.
 2. Hétfőn lesz Nagy Szent János Pál pápa születésének 100. évfordulója. A reggel 7 órai szentmise után a papi bejárónál megáldom a Szent pápa életnagyságú szobrát.
 3. A jövő vasárnap az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepe lesz, 2 hét múlva a Szentlélek kiáradásának nagy ünnepe, PÜNKÖSD VASÁRNAP.
 4. Szombat este kaptuk meg a Főpásztor rendelkezését mely szerint a szabályok megtartásával újra indítjuk a hívek részvételével a misézéseket. Sajnos hétfőre nem tudjuk fogadóképesé tenni a Bazilikát a teljes Fertőtlenítésre szükséges a teljes hétfői nap! E napon még Hívek nélkül misézünk! Kedd reggeltől vissza áll a régi rend! Hétköznap 7, 8 este 6 órakor misézünk ½ 6-kor lesz májusi litánia. Délután 4-órától gyóntatás. A jövő vasárnap a szokott rendben lesznek a Szentmisék.

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJÁN (2020. május 3-án

 1. Ma Jó Pásztor vasárnapja Jézust, a Jó Pásztort ünnepelve papjainkért, papi hivatásokért imádkozzunk.
 2. Ma szeretettel köszöntjük az édesanyákat. Kérjük Urunkat áldjon meg minden édesanyát, hogy hivatásukat az Ő akarata szerint töltsék be. Az elhunyt édesanyáknak pedig örök boldogságot adjon.
 3. Májusban mindennap du. ½ 6 kor litániával köszöntjük a Szűzanyát. Ezen a héten az édesanyákért imádkozunk. Mind a hétköznap reggel 7 órai szentmisék, mind a délutáni litániák a BÓNUM TV-én és a FACEBOOK - on követhetők. Imádkozzunk együtt!

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJÁN, (2020.április 19-én)

 1. Ma az ISTENI IRGALMASSÁG vasárnapja van.
 2. Jövő héten is minden reggel a 7 órai szentmisét a Bonum Tv közvetíti, valamint a bazilika facebook oldalán is követhető. Ha van rá lehetőségünk, naponta vegyünk részt szentmisén, ilyen módon, az otthonainkban.
 3. A személyi jövedelemadó bevallások kapcsán az 1%-os rendelkezésekre hívjuk fel a testvérek figyelmét. A technikai számra vonatkozó előző évi rendelkezés (pl.: 0011 - Magyar Katolikus Egyház) visszavonásig érvényben van, a második 1%-ról viszont minden évben újra kell nyilatkoznunk. Valamelyik civil szervezetet segíthetjük ezzel: erre szeretettel ajánljuk „ A Bazilikáért” Alapítványt, mely a bazilika javát szolgálja (Adószám: 19660121-2-41).

VIRÁGVASÁRNAPON,

 1. április 5-én

VIRÁGVASÁRNAPON,(2020. április 5-én)

 1. Ma Nagyböjt 6. vasárnapja, VIRÁGVASÁRNAP van. Megünnepeljük az Úr Jézus bevonulását Jeruzsálembe. A mai nappal megkezdődik a Nagyhét.
 2. Délelőtt 10 órakor a rádióban, a Bonum Tv-n és a facebookon követhetjük a szentmisét, mely a bazilikában a Szűz Mária-kápolnájában lesz. Máté evangélista szerint Jézus szenvedés-történetét, a PASSIÓT olvassuk.
 3. Nagyhétfőn, nagykedden, nagyszerdán reggel 7-kor lesz szentmise.
 4. Nagycsütörtökön este 6 órakor a Bíboros atya mutatja be az Utolsó Vacsora emlékezetét. A tv közvetíti a Mária-kápolnából.
 5. Nagypénteken reggel 9-kor Mohos Gábor püspök atya végzi a keresztutat a Mária-kápolnában, melyet a Tv is közvetít. Délután 3 órakor ünnepeljük az Úr szenvedését és megváltó halálát. A liturgiát Snell György püspök-plébános vezeti. Ne feledjük, nagypéntek szigorú böjti nap.
 6. Nagyszombaton este 6 órakor lesz a feltámadási liturgia rövidebb változata, szentmisével. Bíboros Úr mutatja be.
 7. Húsvétvasárnap délelőtt 11 órakor szintén Bíboros Úr ünnepi miséjét láthatjuk a Duna Tv-n.

        Katolikus hitünk legdrágább szertartásait – ezúttal más körülmények között – törekedjünk mély átéléssel ünnepelni.

Nagyböjt 5. vasárnapján,(2020.március 29-én)

 1. Ma Nagyböjt 5. vasárnapján – FEKETEVASÁRNAPON – régi szokás a keresztek letakarása, amit majd Nagypénteken fognak leleplezni.
 2. Korábbi hirdetéssel szemben, mégis lesz nagyböjti lelkigyakorlatunk. Időpontja március 30-31-április 1. este ½ 7.
 3. E napokon reggel 7 órakor is közvetítünk szentmisét. Este ½ 7-kor pedig Dr. Gájer László tanszékvezető egyetemi tanár szentmise keretében tart elmélkedéseket. László atyát mindnyájan ismerjük- szeretjük, hisz 4 éven át, 2012 és 2016 között plébániánkon működött. A szentmisét közvetíti a Bonum Tv. Ne sajnáljuk rá az időt, hogy megnézzük, meghallgassuk!
 4. A jövő vasárnap VIRÁGVASÁRNAP lesz. A 10 órai szentmisét a Katolikus Rádió közvetíti.
 5. A húsvéti előkészületünk – bár az idén sajátos módon történik – legyen őszinte és gyümölcsöző.
 6. Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy az elmúlt napok gyakorlata szerint, hétfőtől szombatig a reggel 7 órai szentmise, vasárnap a 10 órai szentmise, ezen a héten a hétfő-kedd-szerda esti ½ 7-es szentmise és lelkigyakorlat a bazilika facebook oldalán élőben követhető, vagy visszanézhető. Ha technikailag sikerül megoldani, akkor a pénteki keresztút is ¼ 6-kor az altemplomból.

Nagyböjt 4. vasárnapján,(2020. március 22-én)

 1. Ma Nagyböjt 4. vasárnapja – LAETARE – azaz ÖRVENDEZÉS vasárnapja van. Örvendjünk a megváltás nagy ünnepének közeledtén.
 2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Főpásztorunk rendeletére mától határozatlan ideig szünetelnek a nyilvános istentiszteletek. Ez nem jelenti azt, hogy ne készüljünk továbbra is Húsvétra. Hétköznapokon a Fekete Madonna kápolnában reggel 7 órakor kezdődő szentmise a bazilika facebook-oldalán is követhető, vasárnap pedig délelőtt 10 órakor. Természetesen az országos adások is élnek: hétfőtől minden reggel ½ 8-kor a napi evangéliummal kapcsolatban lesz 10 perces elmélkedő ima a Duna Tv-n. Mindennap, vasárnap is lesz a média által közvetített szentmise, figyeljük az időpontokat.
 3. Ugyan elmarad a 29-30-31-re tervezett lelkigyakorlatunk is, ám sokkal több időt töltünk otthonainkban, s ez lehetőség arra, hogy többet imádkozzunk, elmélkedjünk. Akár naponta végezzük el a keresztutat és imádkozva kapcsolódjunk be a közvetített szentmisébe. Vírus-invázió idején is katolikusok vagyunk, az isteni kegyelem éppúgy árad felénk, mint korábban. Fogadjuk be!
 4. Szerdán az Angyali Üdvözlet főünnepe lesz, ismert nevén GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY. Méltón ünnepeljük meg.
 5. Kedves Testvéreimnek, a bezártság idején sok kegyelmet kívánok, viseljük el egymást türelemmel és szeretettel.

Nagyböjt 3. vasárnapján,(2020. március 15-én)

 1. Megkezdődött a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés, mely egész héten tart. Adományaikat a sekrestyében, vagy a Bajcsy-Zsilinszky úti bejáratnál lévő diszpécser-szolgálatnál adhatják le.
 2. Szeretettel kérjük a Testvérek megértő együttműködését a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Kézbe áldozzunk, de csakis kesztyű nélkül és kerüljük az érintkezés minden módját.
 3. Csütörtökön, Szent József, az Anyaszentegyház fővédőszentjének ünnepén reggel 7, 8 és este 6 órakor lesz ünnepi szentmise. Az esti püspökkari szentmise elmarad.
 4. Nagyböjtben buzgóbban és több odaadással teljesítsük vallási kötelezettségeinket, péntekenként ¼ 6-kor keresztúton elmélkedjünk Jézus megváltó szenvedéséről.

Készüljünk a március 29-30-31-én este 6 órakor kezdődő lelkigyakorlatra, melyet a Központi Papnevelő Intézet rektora, Dr. Martos Levente Balázs atya tart.

Nagyböjt 2. vasárnapján(2020. március 8-án)

 1. A húsvétot előkészítő szent időben törekedjünk jobban odafigyelni lelki életünkre, keresztény kötelességeinkre. Péntekenként vegyük komolyan a kötelező hústilalmat, délután ¼ 6-kor pedig elmélkedjünk együtt a keresztúton Jézus értünk vállalt megváltó szenvedéséről.
 2. Már most jelezzük, hogy március 19-én, Szent József ünnepén excellenciás és főtisztelendő Michael Blume érsek, pápai nuncius vezetésével együtt adunk hálát Ferenc pápa 7 éves pápai szolgálatáért az este 6 órai szentmisében.
 3. A nagyböjti triduumot március 29-én vasárnap, 30-án hétfőn és 31-én kedden este 6 órakor tartjuk. Az elmélkedéseket Dr. Martos Levente Balázs, a Központi Papnevelő Intézet rektora mondja. Készüljünk rá! Ezen a 3 estén mindent tegyünk félre és családostul vegyünk részt a lelkigyakorlaton.
 4. Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járvány megelőzése érdekében tett intézkedésiről, mely szerint a szentmiséken a kézfogás elhagyását és a nyelvre áldoztatás helyett a kézbe áldoztatás általánossá tételét rendeli el, valamint a szenteltvíztartók kiürítést, azok használatának mellőzését, amint azt már tapasztalhatták is mindnyájan.
 5. Március 15-től, jövő vasárnaptól kezdődik a Karitász nagyböjti tartós élelmiszergyűjtése. Rákövetkező vasárnapig, 22-ig adhatják le a rászorulóknak szánt csomagokat a sekrestyében. Előre is köszönjük a Testvérek segítő adományait.

Nagyböjt 1. vasárnapján, (2020. március 1-jén)

 1. Hamvazószerdával megkezdődött a Húsvétot előkészítő szent negyvennap, a NAGYBÖJT.
 2. Nagyböjtben buzgón és többet imádkozzunk, szívesen gyakoroljuk az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit, vegyük komolyan az egyház böjti fegyelmét. Ha módunk van rá, hétköznap is vegyünk részt szentmisén, pénteken pedig keresztúton és időben végezzük el a húsvéti szentgyónást.
 3. Nagyböjtben kötelező a pénteki hústilalom, az semmi mással nem váltható ki.
 4. Pénteken március hónap 1. péntekje lesz. Reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től lehet gyónni, ¼ 6-kor keresztúti áhítatot végzünk az altemplomban, 6 órakor lesz szentmise.
 5. Aki hamvazószerdán nem tudott hamvazkodni, ma a szentmisék után meghamvazzuk.

Évközi 7. vasárnapon, FARSANGVASÁRNAPON, (2020. február 23-án.)

 1. Ma a katolikus iskolák javára gyűjtünk a szentmiséken. Lehetőségeink szerint anyagiakkal is támogassuk a katolikus nevelés intézményét.
 2. Ma FARSANGVASÁRNAP van, mely az első évközi idő végét jelzi, s egyben könyörgő nap a világ éhezőiért.
 3. Kedden Szent Mátyás apostol ünnepe lesz.
 4. Szerdán HAMVAZÓSZERDÁVAL megkezdődik a húsvéti előkészületi idő a NAGYBÖJT. A 7 órai szentmisén hamut szentelünk és meghamvazzuk a testvéreket. A 8, és az este 6 órai szentmisén is lesz hamvazás. Aki ezen a napon nem tud hamvazkodni, jövő vasárnap, nagyböjt 1. vasárnapján a szentmisék végén pótolhatja.
 5. Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami annyit jelent, hogy 14 év fölötti katolikus húsfélét egyáltalán nem ehet, 3-szor étkezhet, s aki elmúlt 18 éves e napon egyszer lakhat jól. Nagyböjtben pénteken kötelező a hústilalom, semmivel ki nem váltható.
 6. Pénteken ¼ 6-kor végezzük az első keresztúti ájtatosságot az altemplomban.
 7. Szombaton, február 29-én délután 3 órakor Karitász klub lesz a Mária-teremben. Dr. Liptákné Dr. Csekey Éva, az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) korábbi főigazgató helyettese tart előadást az aktuális egészségügyi helyzetről és a fertőzések elleni védekezésről. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

 

Évközi 6. vasárnapon, (2020. február 16-án.)

 

 1. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk a szentmiséken. Ezekben az oktatási intézményekben a jövő katolikusai nevelkednek. Anyagiakkal is segítsük a nevelés nehéz munkáját.
 2. Egy hét múlva, évközi 7. vasárnap, FARSANGVASÁRNAP lesz, mely már a farsang végét jelzi. Rákövetkező szerdán 26-án, HAMVAZÓSZERDÁVAL megkezdődik a húsvéti előkészületi idő a NAGYBÖJT.

Eseménynaptár