Hirdetéseink

Advent 2. vasárnapján, (2021. december 5-én)

 1. Advent hétköznapjain reggel 7-órakor „rorate”, hajnali szentmisét mondunk a Mária kápolnában. Jézus születésnapjára készülve mindenkit szeretettel várunk.
 2. A héten december 8-án, szerdán Szeplőtelen Fogantatás Főünnepe Reggel 7 órakor és este 18 órakor lesz ünnepi szentmise az esti szentmise a Regnum Marianum lelkiségi mozgalom szentmiséje is.
 3. A Bazilika Karitászcsoportja karácsonyi adománygyűjtést hirdetett most hétvégére. Ruhanemű, gyerekholmi, könyvek, tartós élelmiszer, egyéb jól használható holmik gyűjtése szombaton megtörtént a Hercegprímás utca 17-ben, a karitász helyiségben (2-es kapucsengő). A mai nap 9-től délután 14 óráig a rászorulók a rendelkezésre álló készletből adományért, jelképes összegért válogathatni.
 4. Szintén december 4-től indult és december 12-ig tart az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű adománygyűjtés, amelynek keretében karitászunk önkéntesei a segíteni kész emberek pénzbeli adományait gyűjtik a bazilika előcsarnokában.
 5. A héten szombaton december 11-én, szintén Karitászcsoportunk „Egymillió csillag a szegényekért” címmel szentmisével egybekötött egyházzenei áhitatot rendez 18:00-órától. Közreműködik: Szotyori Nagy Gábor orgonaművész.

Advent 1. vasárnapján, (2021. november 28-án.)

  1. A mai nappal új egyházi év kezdődött: ADVENT 1. vasárnapja van.
  2. A mai nappal megkezdtük az előkészületet Jézus születésnapjára. Advent hétköznapjain reggel 7-órakor „rorate”, hajnali szentmise lesz a Mária kápolnában.
  3. Jézus születésére komolyan kell készülnünk:
  • igyekezzünk minél több jót tenni, gyakoroljuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit,
  • időben végezzük el a szentgyónásunkat, szentáldozásunkat,
  • imádkozzunk többet és buzgóbban, reggelente pedig ha tehetjük 7 órakor vegyünk részt hajnali szentmisén.
  1. Pénteken, december 3-án. a hónap elsőpéntekje lesz. Reggel 7 órakor RORATE. Délután 4-órától van gyónási lehetőség és este 6 órakor lesz szentmise.
  2. A Bazilika Karitászcsoportja karácsonyi adománygyűjtést hirdet december 4-én és 5-én. Ruhanemű, gyerekholmi, könyvek, tartós élelmiszer, egyéb jól használható holmik gyűjtése szombaton 9 órától délután 5 óráig tart a Hercegprímás utca 17-ben, a karitász helyiségben (2-es kapucsengő). Fontos, hogy csak tiszta ruhákat és valóban használható dolgokat hozzunk. Ugyanott vasárnap 9-től délután 2 óráig a rendelkezésre álló készletből adományért, jelképes összegért lehet válogatni.Szintén december 4-től indul és december 12-ig tart az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű adománygyűjtés, amelynek keretében karitászunk önkéntesei a segíteni kész emberek pénzbeli adományait gyűjtik a bazilika előcsarnokában.
  1. Ma délután 15:00-kor a Bazilika altemplomában, Ökumenikus imaórát tartunk és imádkozzunk mindazokért akik COVID-járványban hunytak el.

Évközi 34. vasárnapon, KRISZTUS KIRÁLY ünnepén, (2021. november 21-én)

 1. Ma a szentmiséken Katolikus Karitász javára gyűjtünk. Adományunkkal fejezzük ki együttérzésünket a nélkülöző embertársainkkal.
 2. Jövő vasárnap - ADVENT 1. vasárnapjával – megkezdődik az előkészületi idő Jézus születésére.
 3. Szintén, Advent 1. vasárnapján 15:00-kor a Bazilika altemplomában, Ökumenikus imaórát tartunk és imádkozzunk mindazokért akik COVID-járványban hunytak el.
 4. A Bazilika Karitászcsoportja karácsonyi adománygyűjtést hirdet december 4-én és 5-én. Ruhanemű, tartós élelmiszer, egyéb jól használható holmik gyűjtése szombaton 9 órától délután 5 óráig tart a Hercegprímás utca 17-ben, a karitász helyiségben (2-es kapucsengő). Fontos, hogy csak tiszta ruhákat és valóban használható dolgokat hozzunk. Ugyanott vasárnap 9-től délután 2 óráig a rendelkezésre álló készletből adományért, jelképes összegért lehet válogatni.
 5. Szintén december 4-től indul és december 12-ig tart az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű adománygyűjtés, amelynek keretében karitászunk önkéntesei a segíteni kész emberek pénzbeli adományait gyűjtik a bazilika előcsarnokában.

Évközi 33. vasárnapon, (2021. november 14-én)

 1. Ma a szegények világnapja Könyörgő nap a világ éhezőiért, imádkozzunk értük.
 2. A héten pénteken, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe 116 évvel ezelőtt ezen a napon szentelték fel Bazilikánkat. Este 6 órakor püspöki misével emlékezünk meg róla.
 3. Szentségimádásra hívunk mindenkit november 20-án, szombaton, Krisztus Király ünnepének előestéjén, amikor is Bazilikánk is bekapcsolódik az Oltáriszentség előtt a világméretű hálaadásba a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért. 17:00 – órakor kezdődik a Szentségimádás a Mária kápolnában, ezt követően 18:00 órakor szentmise lesz, amelyet ifjúsági szentségimádás követ a Bazilikában.
 4. Jövő vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja lesz, Krisztus Király ünnepe. A szentmiséken a Katolikus Karitász javára gyűjtünk.
 5. Tartós Élelmiszergyűjtést hirdettünk november 7-től november 21-ig, két héten át a Szent István Bazilikában! A Bazilika-Bajcsy-Zsilinszky úti bejáratánál ill. a sekrestyében lehet leadni a tartós élelmiszert, melyeket a Bazilika Karitásza juttat el a nélkülöző családoknak.
 6. Karitász Klub nap lesz november 20-án, szombaton 15:00 órától a Bazilika Mária termében. A Karitász vendége lesz Mohos Gábor püspök, plébános atya. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Évközi 32. vasárnapon, (2021. november 7-én)

1. Kedden, november 9-én a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe

Csütörtökön, november 11-én Tours-i Szent Márton jeles napja, szombaton 13-án pedig a magyar szentek és boldogok emlékezete.

 1. Tartós Élelmiszergyűjtést hirdetünk november 7-től november 21-ig, két héten át a Szent István Bazilikában! A Bazilika-Bajcsy-Zsilinszky úti bejáratánál ill. a sekrestyében lehet leadni a tartós élelmiszert, melyeket a Bazilika Karitásza juttat el a nélkülöző családoknak.
 2. Elindult a felnőtt keresztségre felkészítő katekumenátus azon 18 év felettieknek akik szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozni vagy bérmálkozni. A kurzus november 5-én kezdődött és péntekenként 19:00 órától lesznek a felkészítő órák.
 3. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 2021. november 7-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe:
 • A szentelvíztartókat ürítsük ki, a bajáratoknál helyezzünk ki kézfertőtlenítőket.
 • A Szentmisében és más liturgikus cselekmények során mellőzzük a kézfogásokat.
 • Templomainkban és a zárt helységekben tartott rendezvényeken használjunk maszkot.
 • Áldozáskor minden áldoztatónak maszkot kell viselnie és áldoztatás előtt fertőtlenítenie kell a kezét; az áldoztatás csak kézbe történhet.

 Imádkozunk, hogy a beoltottak számának növekedésével a járvány veszélye végre elmúljon hazánkban!

Évközi 31. vasárnap (2021. október 31-én)

 1. Holnap, november 1-én MINDENSZENTEK főünnepe lesz. Délelőtt a szokott időben ½ 9, 10, 12 délután 4 (angol) órakor lesznek a szentmisék. Az este 6 órai plébániai nagymise után lesz a halottakról való megemlékezés.
 2. November 1-én és 2-án Halottak napján a Mária-perselybe tett adományokért az elkövetkező időkben a szenvedő lelkekért mondunk szentmiséket.
 3. November 2-án, kedden, Halottak napján reggel 7 órakor, valamint este 6 órakor lesz szentmise és megemlékezés a megholtakról.
 4. Urnatemetőnk nyitvatartása és rendje a lejáratoknál kifüggesztve található, az ünnep kapcsán 1 órával tovább leszünk nyitva, ezeken a napokon 19 óráig kell elhagyni az urnatemetőt.
 5. November 1. és 8. között minden nap teljes búcsút lehet nyerni egy tisztítótűzben szenvedő lélek javára – temetőlátogatás, szentgyónás, szentáldozás, a pápa szándékára végzett Hiszekegy és Miatyánk elvégzésével.
 6. Pénteken, november 5-én Szent Imre herceg ünnepe lesz, kérjük a magyar ifjúság védőszentjét, imádkozzon fiataljainkért. Ez a péntek egyben első péntek is reggel 7-kor és este 6 órakor lesz szentmise, délután 4-től van gyónási lehetőség.
 7. Csütörtökön, november 4-én az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján a gyász jeléül este emlékkoncert (Mozart: Requiemje) lesz a bazilikában. Ezért az esti 6 órai szentmise a Mária kápolnában lesz. A koncert ingyenes de regisztrációhoz kötött.

Évközi 30. vasárnapon, (2021. október 24-én)

 1. A jövő héten is mindennap este ¼ 6-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. A hónap utolsó hete: ezen a héten a halottainkért imádkozunk. Vasárnap ¼ 6-kor lesz az utolsó októberi rózsafüzér.
 2. Felnőtt keresztségre felkészítő katekumenátus indul azon 18 év felettieknek akik szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozni vagy bérmálkozni. A kurzus november 5-én kezdődik és péntekenként 19:00 órától lesznek a felkészítő órák.
 3. Urnatemetőnk nyitvatartása és rendje a lejáratoknál kifüggesztve található, az ünnep kapcsán 1 órával tovább leszünk nyitva, ezeken a napokon 19 óráig kell elhagyni az urnatemetőt.

Évközi 29. vasárnapon (2021. október 17-án)

 1. Ma MISSZIÓS VASÁRNAP van. Világszerte a hit terjedéséért imádkozunk, a szentmiséken pedig a missziók javára gyűjtünk. Nagylelkű adományaikat szeretettel köszönjük.
 2. A héten is minden este 17:15-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. Egész héten – nemzeti ünnepünk kapcsán – hazánkért imádkozunk.
 3. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében Erdő Péter bíboros ma, vasárnap este a hat órai szentmise keretében itt a Szent István-bazilikában nyitja meg a püspöki szinódus előkészítő folyamatot.
 4. Felnőtt keresztségre felkészítő katekumenátus indul azon 18 év felettieknek akik szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozni vagy bérmálkozni. A kurzus november 5-én kezdődik és péntekenként 19:00 órától lesznek a felkészítő órák.
 5. Október 20-án Szerdán este 19:00 órakor Szotyori Nagy Gábor ingyenes orgonakoncertje lesz a bazilikában ahol Liszt műveket szólaltat meg. Bővebb információ a hirdetőtáblán a Bazilika honlapján és facebook oldalán olvasható.

Évközi 28. vasárnapo(2021. október 10-én)

1. A jövő héten is minden nap délután a szentmise előtt, 17:15-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. Egész héten a hit terjedéséért imádkozunk.

2.
A jövő vasárnap – október 17-én – MISSZIÓSVASÁRNAP lesz. A missziókért imádkozunk és a missziók javára gyűjtünk a szentmiséken.

3.
Szintén jövő vasárnap este 18:00 órakor, Dr. Erdő Péter bíboros úr szentmise keretében nyitja meg a 16. rendes püspöki szinódust előkészítő Esztergom-budapesti Egyházmegyei szinódust, amelynek témája: „Egy szinodális egyházért: kommunió, részvétel és misszió.”


ÉVKÖZI
27
. VASÁRNAP (2021. október 3.)

Mohos Gábor püspök, a Szent István Bazilika újonnan kinevezett plébánosa, a mai vasárnap, mutat be először szentmisét a Bazilikában délelőtt 10.00 órakor és mutatkozik be a kedves testvéreknek!

Őri Imre káplán atya újmiséje, pedig 12.00 órakor lesz. Az idén júniusban pappá szentelt Imre atya, aki már augusztus óta szolgál a Bazilikában, a Szent István-nap és a Kongresszus után, most, október első vasárnapján mutatja be újmiséjét, melynek a végén személyesen ad újmisés áldást a híveknek.

Rózsafűzért közösen imádkozunk október hónapbanminden este a szentmise előtt, 17.15 órától a Mária kápolnában.

A Duna Televízió, élő adásban, Bazilikánkból közvetíti a vasárnapi szentmisét, október 10-én, délelőtt 10.00 órakor.

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP (2021. szeptember 26.)

Elsőpéntektől, mely az idén október 1.-re esik, minden októberi este 17.15-től a Rózsafűzért imádkozzuk a Mária kápolnában. Várjuk a kedves testvéreket.

Nemzetek miséje lesz, október 2-án, szombaton, 18.00 órakor a Bazilikában, mely a hazánkban tanuló, Magyarországon élő külföldiek közös áhítata.

Mohos Gábor püspök, a Szent István Bazilika újonnan kinevezett plébánosa, október 3-án, vasárnap, mutat be először szentmisét a Bazilikában délelőtt 10.00 órakor és mutatkozik be a kedves testvéreknek! Mindenkit szeretettel vár!

Őri Imre káplán atya újmiséje, szintén október 3-án, de 12.00 órakor lesz a Bazilikában. Az idén júniusban pappá szentelt Imre atya, aki már augusztus óta szolgál a Bazilikában, a Szent István-nap és a Kongresszus után, most, október első vasárnapján mutatja be újmiséjét, melynek a végén személyesen ad újmisés áldást a híveknek.

A Duna Televízió, élő adásban, Bazilikánkból közvetíti a vasárnapi szentmisét, október 10-én, délelőtt 10.00 órakor.

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP (2021. szeptember 19.)

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hetében, a bazilikai lelki és kulturális programok előkészítésében, lebonyolításában nyújtott segítséget köszönjük minden munkatársunknak, önkéntes segítőnknek és minden kedves testvérünknek. A kongresszus kegyelmeiért pedig nagy szeretettel adunk hálát a jó Istennek!

Emlék mozaik kép készült a gádorosi római katolikus templomban, mely egyrészt az országban először örökíti meg a múlt vasárnap véget ért, 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, másrészt pedig néhai Snell György püspök, plébános atyának is emléket állítottak, aki a Békés megyei kis falu szülötte és legnagyobb büszkesége. A mozaik kép megáldására, szeptember 19.-re, a mai vasárnapra, valamint a templom búcsúi szentmisére és körmentre, Horváth Zoltán atyát, a Bazilika megbízott plébánosát kérték fel. Gyuri atya szülőfaluja kéri a mi imádságainkat is ezen a számukra jeles napon.

Nemzetek miséje lesz, október 2-án, szombaton, 18.00 órakor a Bazilikában, mely a hazánkban tanuló, Magyarországon élő külföldiek közös áhítata. A szentmisét Dr.Csreháti Ferenc püspök, a Külföldi Magyarok lelkipásztori gondozásával megbízott főpásztor tartja.

Őri Imre káplán atya újmiséje, október 3-án, 12.00 órakor lesz a Bazilikában. Az idén júniusban pappá szentelt Imre atya, akit már augusztus óta szolgál a Bazilikában, a Szent István-nap és a Kongresszus után, most, október első vasárnapján mutatja be újmiséjét, melynek a végén személyesen ad újmisés áldást a híveknek.

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek kinevezte a Szent István Bazilika új plébánosát, október 1.-vel. Örömmel jelentjük a kedves testvéreknek, hogy a Bíboros úr, Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök urat nevezte ki a Szent István Bazilika plébánosává, aki eddig az Eucharisztikus Kongresszus koordinátora volt. Horváth Zoltán kanonok, esperes urat pedig, szintén október 1.-vel, megköszönve hét hónapos bazilikai szolgálatát, felmentette megbízott plébánosi beosztása alól. Új plébánosunkat szeretettel fogadjuk! Gábor püspök-plébános atya, október 3-án, vasárnap, a 10.00 órai szentmisén fog bemutatkozni a kedves híveknek.

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP (2021. szeptember 5.)

NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején, Bíboros Főpásztor rendelkezése alapján a következőképen alakult alakul Bazilikánkban a szentmisék rendje:

Szeptember 5-én, vasárnap reggel 08.30 órakor, délelőtt 10.00 órakor és déli 12.00 órakor lesz szentmise. Este nem lesz mise, mert mindenkit szeretettel várunk a Hősök terére, ahol 16.00 órakor lesz a nyitó szentmise és gyermekeink elsőáldozása. A Bazilikában 30-an készültek fel arra, hogy ezen az ünnepnapon találkozzanak először a szentségi Jézussal. Imádkozzunk értük és családjukért!

Hétköznap, szeptember 6-11-ig, hétfőtől - szombatig csak reggel 07.00 órakor lesznek a szentmisék.

Szeptember 11-én, szombaton 17.00 órakor ünnepi szentmise lesz a Kossuth téren, mely a Hősök terére vonuló Eucharisztikus, gyertyás körmenettel zárul.

Szeptember 12-én vasárnap Bazilikánkban délelőtt nem lesz szentmise, mindenkit szeretettel várunk a Hősök terére, ahol Ferenc pápa celebrálja a záró (Statio Orbis) szentmisét 11.30-kor. Az esti mise már meg lesz tartva 18.00-tól.

Akik kérték, hogy ebben az időszakban szentmisét ajánljunk fel szeretteiért, de a mostani rendelkezés értelmében az a szentmise elmarad, jelentkezzen a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében, hogy egy új időpontra áttehessük.

A Kongresszus, Bazilikánkban tervezett programjai:

 • Szeptember 4 – 12-ig vásár és színpadi előadások lesznek a Szent István téren;
 • Szeptember 6-án, hétfőn, 18.00 órától Afrikai Misszióról előadás, beszélgetés;
 • Szeptember 8-án, szerdán, 16.00 órától Bizánci Rítusú Isteni Szent Liturgia;
 • Szeptember 9-én, csütörtökön, 19.00 órától közösségek szentségimádása és gyóntatás;
 • Szeptember 11-én, szombaton, 12.00 órától Cursillos találkozó.

ÉVKÖZI IDŐ 22. VASÁRNAPJÁN (2021. augusztus 29.)

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején, Bíboros Főpásztor rendelkezése alapján a következőképen alakult Bazilikánkban a szentmisék rendje:

Szeptember 5-én, vasárnap reggel 08.30 órakor, délelőtt 10.00 órakor és déli 12.00 órakor lesz szentmise. Este nem lesz mise, mert mindenkit szeretettel várunk a Hősök terére, ahol 16.00 órakor lesz a nyitó szentmise és gyermekeink elsőáldozása.

Hétköznap, szeptember 6-11-ig, hétfőtől - szombatig csak reggel 07.00 órakor lesznek a szentmisék.

Szeptember 11-én, szombaton 17.00 órakor előesti szentmise lesz a Kossuth téren, mely a Hősök terére vonuló Eucharisztikus, gyertyás körmenettel zárul.

Szeptember 12-én vasárnap templomunkban délelőtt nem lesz szentmise, mindenkit szeretettel várunk a Hősök terére, ahol Ferenc pápa celebrálja a záró (Statio Orbis) szentmisét 11.30-kor. Az esti mise már meg lesz tartva 18.00-tól.

Akik kérték, hogy ebben az időszakban szentmisét ajánljunk fel szeretteiért, de a mostani rendelkezés értelmében az a szentmise elmarad, jelentkezzen a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében, hogy egy új időpontra áttehessük.

A Kongresszus nyitó szentmiséjén, szeptember 5-én elsőáldozók számára a felkészülés 4 alkalmából 3-at megtartottunk.

Az utolsó, 4. alkalom, szeptember 2-án, csütörtökön 18:45 - 20:00-ig lesz a Szent István Bazilikában. Találkozás a 6-os mise után az első padsor előtt.

A felkészülésen kívül mindenkinek elsőgyónást szükséges végeznie.

Az első gyónás szeptember 4-én, szombaton 09:00 órakor kezdődik közös bűnbánati liturgiával a Bazilikában.

A Kongresszus, Bazilikánkban tervezett programjai:

 • Szeptember 4 – 12-ig vásár és színpadi előadások lesznek a Szent István téren;
 • Szeptember 1-én, szerdán, 19.30-kor Lovári (cigány) mise ősbemutatója, koncert lesz.
 • Szeptember 6-án, hétfőn, 18.00 órától Afrikai Misszióról előadás, beszélgetés. Ezen a héten pedig, szeptember 3-án, pénteken, 19.00 órakor ugyanezen afrikai orvosmisszió javára jótékonysági koncert lesz Csókai András és Fodor Réka orvosok, valamint egy nigériai egyházmegye püspöke részvételével az Avilai Nagy Szent Teréz templomban, melyen Mocsári Károly, Liszt-díjas zongoraművész fog közreműködni;
 • Szeptember 8-án, szerdán, 16.00 órától Bizánci Rítusú Isteni Szent Liturgia;
 • Szeptember 9-én, csütörtökön, 19.00 órától közösségek szentségimádása és gyóntatás;
 • Szeptember 11-én, szombaton, 12.00 órától Cursillos találkozó.

ÉVKÖZI IDŐ 21. VASÁRNAPJÁN (2021 augusztus 22.)

Szentgyónásra augusztustól kezdődően, három hétköznapon is van lehetőség, hétfő, szerda, pénteken 16.00-18.00 óráig. Szombaton este és vasárnap pedig a szentmisék ideje alatt.

Szent István főünnepén köszönjük a Bazilika munkatársainak és az önkénteseknek a segítségét az ünnep méltó és lélekemelő lebonyolításáért. Isten fizesse meg mindenkinek a szolgálatát és anyagi támogatását.

Előre jelezzük, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején, Bíboros Főpásztor rendelkezése alapján hogyan alakul Bazilikánkban a szentmisék rendje:

Szeptember 5-én, vasárnap reggel 08.30 órakor, délelőtt 10.00 órakor és déli 12.00 órakor lesz szentmise. Este nem lesz mise, mert mindenkit szeretettel várunk a Hősök terére, ahol 16.00 órakor lesz a nyitó szentmise és gyermekeink elsőáldozása.

Hétköznap, szeptember 6-11-ig, hétfőtől - szombatig csak reggel 07.00 órakor lesznek a szentmisék.

Szeptember 11-én, szombaton 17.00 órakor előesti szentmise lesz a Kossuth téren, mely a Hősök terére vonuló Eucharisztikus, gyertyás menettel zárul.

Szeptember 12-én vasárnap templomunkban délelőtt nem lesz szentmise, mindenkit szeretettel várunk a Hősök terére, ahol Ferenc pápa celebrálja a záró (Statio Orbis) szentmisét 11.30-kor. Az esti mise már meg lesz tartva 18.00-tól.

Akik kérték, hogy ebben az időszakban szentmisét ajánljunk fel szeretteiért, de a mostani rendelkezés értelmében az a szentmise elmarad, jelentkezzen a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében, hogy egy új időpontra áttehessük.

A Kongresszus nyitó szentmiséjén, szeptember 5-én elsőáldozók számára a felkészülés 4 alkalmából 3-at megtartottunk.

Az utolsó, 4. alkalom, szeptember 2-án, csütörtökön 18:45 - 20:00-ig lesz a Szent István Bazilikában. Találkozás a 6-os mise után az első padsor előtt.

A felkészülésen kívül mindenkinek elsőgyónást szükséges végeznie.

Az első gyónás szeptember 4-én, szombaton 09:00 órakor kezdődik közös bűnbánati liturgiával a Bazilikában.

A Kongresszus, Bazilikánkban tervezett programjairól a jövő vasárnap fogjuk tájékoztatni a testvéreket.

ÉVKÖZI IDŐ 20. VASÁRNAPJÁN

NAGYBOLDOGASSZONY,

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELENEK NAPJA (2021. augusztus 15.)

NAGYBOLDOGASSZONY, Szűz Mária Mennybevételének főünnepe van,természetesen vasárnapi miserend tartunk. Az ünnepi nagymise délelőtt 10.00 órakor kezdődik.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY, Magyarország fővédőszentjének főünnepe, augusztus 20. péntek. Délelőtt a Bazilikában, a főbúcsúi ünnepi szentmise, délelőtt 10.00 órakor lesz. A Szent Jobbot elhelyezzük a szentélyben és tiszteletünket nyilváníthatjuk egészen 13.00 óráig, amikor a biztonsági előírások miatt a templomot bezárjuk. 14.00 órától lehet a helyeket elfoglalni a Bazilika előtti Szent István téren, majd pedig, 15.00 órától a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve lesz program. 16.45-kor helyezzük ki a térre a Szent Jobbot, majd pedig elimádkozzuk a Szent István litániát, köszöntve az országalapító Szent Királyt. Az ünnepi szentmise 17.00 órakor kezdődik kenyérszenteléssel. A szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek celebrálja, a szentbeszédet Felföldi László pécsi megyéspüspök fogja mondani. Utána indul az Országos Szent Jobb Körmenet.

ÉVKÖZI IDŐ 19. VASÁRNAPJÁN (2021. augusztus 8.)

Gyóntatási rendünkben augusztus 9-től kezdődően, hétköznap három délután lesz gyóntatás a Bazilikában, hétfő, szerda, pénteken 16.00-18.00 óráig. Szombaton este és vasárnap pedig a szentmisék ideje alatt.

NAGYBOLDOGASSZONY, Szűz Mária Mennybevételének főünnepe, jövő vasárnap, augusztus 15-én lesz. Augusztus 14.-ről, 15.-re virradó éjszaka, az idén szombatról-vasárnapra virradóra imavirrasztás lesz a Bazilikában, Magyar Hazánkért. Éjfélkor ünnepi szentmisét mutatunk be.

Augusztus 15-én, természetesen vasárnapi miserend van. Az ünnepi nagymise délelőtt 10.00 órakor kezdődik.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY, Magyarország fővédőszentjének főünnepe, augusztus 20. péntek. Délelőtt a Bazilikában, a főbúcsúi ünnepi szentmise, délelőtt 10.00 órakor lesz. A Szent Jobbot elhelyezzük a szentélyben és tiszteletünket nyilváníthatjuk egészen 13.00 óráig, amikor a biztonsági előírások miatt a templomot bezárjuk. 14.00 órától lehet a helyeket elfoglalni a Bazilika előtti Szent István téren, majd pedig, 15.00 órától a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve lesz program. 16.45-kor helyezzük ki a térre a Szent Jobbot, majd pedig elimádkozzuk a Szent István litániát, köszöntve az országalapító Szent Királyt. Az ünnepi szentmise 17.00 órakor kezdődik kenyérszenteléssel. A szentmisét Dr.Erdő Péter bíboros, prímás, érsek celebrálja, a szentbeszédet Felföldi László pécsi megyéspüspök fogja mondani. Utána indul az Országos Szent Jobb Körmenet.

ÉVKÖZI IDŐ 18. VASÁRNAPJA (2021. augusztus 1.)

Két új káplán atya érkezett a mai vasárnappal Bazilikánkba. Babos Áron atya Pestszentlőrincről és Őri Imre atya pedig újmiséséként. Fogadjuk őket és lelkipásztori szolgálataikat szeretettel és segítsük, hogy mielőbb beilleszkedhessenek közösségünk életébe.

Jancsó Árpád diakónus, jezsuita szerzetest - Bazilikánk egykori ministránsát – Mohos Gábor püspök atya szentelte pappá, Loyolai Szent Ignác ünnepén. Árpád atya újmiséje, ezen a héten, augusztus 7-én, szombat, 10.00 órakor lesz itt a Bazilikában, amelynek végén primíciás áldásban részesülhetünk. Minden kedves testvérünket szeretettel várjuk.

A vatikáni Sixtus Kápolna Kórusa énekel Bazilikánkban ezen a héten, szombaton, augusztus 7-én, 20.00 órakor, melyre jegyek válthatók az ismert jegyirodákban és online. A kórus tagjai, latin, olasz és magyar nyelvű szentmisén vesznek részt, szombaton 18.00 órai kezdettel.

Értesítjük a kedves testvéreket és látogatóinknak, hogy a Bazilika, augusztus 2-án, hétfőn egész nap ZÁRVA tart. Tehát sem a templom, sem pedig a toronykilátó, kincstár nem lesz nyitva. A reggel 07.00 órai szentmisét a Mária kápolnában megtartjuk és utána bezárunk, így ezen a napon a szentségimádás is szünetel. Az esti 18.00 órai szentmise pedig elmarad. Szíves megértésüket kérjük.

Előre jelezzük, hogy augusztus 14.-ről, 15.-re virradó éjszaka, az idén szombatról-vasárnapra, imavirrasztás lesz a Bazilikában, Nagyboldogasszony főünnepére készülve, Magyar Hazánkért. Éjfélkor ünnepi szentmisét mutatunk be.

ÉVKÖZI IDŐ 17. VASÁRNAPJÁN (2021. július 25.)

Fehér Zoltán káplán atya a mai vasárnapon, július 25-én, a 10.00 órakor köszön el a kedves testvérektől. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Zoltán atya a Bazilikában végzett két éves lelkipásztori szolgálatáért és legfőképpen a pandémia, valamint az idén március óta tartó nehéz helyzetben való helytállásáért. Isten áldása kísérje további papi életét új szolgálati helyén a Zuglói Páduai Szent Antal (Bosnyák tér) Plébánián.

Jótékonysági orgonakoncert sorozatunk a Bazilikáért. Ebben a nyári időszakban, minden hónap utolsó vasárnapján megrendezésre kerülő ingyenes orgonakoncert sorozatunk második hangversenye, július 25-én, ma este, 19.30-kor kerül sorra, melyen Virágh András Liszt-díjas orgonaművészt hallhatjuk.

Jancsó Árpád diakónus, jezsuita szerzetest - Bazilikánk egykori ministránsát – Mohos Gábor püspök atya pappá szenteli, ezen a héten, július 31-én, szombaton, Loyolai Szent Ignác napján, 18.30 órakor a Mária utcai Jézus Szíve jezsuita templomban. Árpád atya újmiséje, augusztus 7-én, szombat, 10.00 órakor lesz itt a Bazilikában, amelynek végén primíciás áldásban részesülhetünk. Minden alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket.

Két új káplán atya érkezik augusztus 1-vel, jövő vasárnappal a Bazilikába, Babos Áron és Őri Imre atyák személyében, akikkel ezen az első augusztusi vasárnapon ismerkedhetünk meg. Fogadjuk őket és lelkipásztori szolgálataikat szeretettel és segítsük, hogy mielőbb beilleszkedhessenek Bazilikánk életébe.

Előre jelezzük a kedves testvéreknek és látogatóinknak, hogy a Bazilika, augusztus 2-án, hétfőn egész nap ZÁRVA tart. Tehát sem a templom, sem pedig a toronykilátó nem lesz nyitva. A reggel 07.00 órai szentmise után a kápolnát is bezárjuk, így ezen a napon a szentségimádás is szünetel. Az esti 18.00 órai szentmise pedig elmarad. Szíves megértésüket kérjük.

Ugyan így szeretnénk előre jelezni, hogy a Pozsonyi úti Szent Ágoston kápolnánk felújítási munkálatok miatt szeptember 1-től, karácsonyig zárva lesz. Az utolsó szentmisék augusztus 28-án, szombaton este, a kápolna búcsúja, Szent Ágoston ünnepe, illetve augusztus 29. vasárnap lesznek.

ÉVKÖZI IDŐ 16. VASÁRNAPJÁN (2021. július 18.)

Fehér Zoltán káplán atya elköszönő miséje, július 25-én, jövő vasárnap 10.00 órakor lesz. Minden kedves testvérünket szeretettel hívunk és várunk!

Jótékonysági orgonakoncert sorozatunk a Bazilikáért. Ebben a nyári időszakban, minden hónap utolsó vasárnapján megrendezésre kerülő ingyenes orgonakoncert sorozatunk második hangversenye, július 25-én, jövő vasárnap, 19.30-kor kerül sorra, melyen Virágh András Liszt-díjas orgonaművészt hallhatjuk.

ÉVKÖZI IDŐ 15. VASÁRNAPJÁN (2021. július 11.)

Országos adománygyűjtés volt a múlt vasárnap a Szentszék kiadásainak támogatására. Bazilikánkban 177.000.- Ft. gyűlt össze. A „Péter-filléreket” hálásan köszönjük minden adakozónak és a héten továbbítottuk.

Fehér Zoltán káplán atya elköszönő miséje, július 25-én, vasárnap 10.00 órakor lesz. Minden kedves testvérünket hívunk és várunk szeretettel.

Augusztus 1.-vel, Babos Áron káplán atyát, akit 2018-ban szenteltek pappá és eddig a Pestszentlőrinci Főplébánián szolgált; valamint Őri Imre újmisés atyát, aki több évtizedes világi élet és munka után lett pappá és az idén szentelték fel nevezte ki Főpásztorunk a Bazilikába. Fogadjuk az új káplán atyákat szeretettel.

Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy az angol nyelvű miséket, július 12 – augusztus 19-ig, Richard Baafi atyát helyettesítve, Joseph Sabu szalézi atya veszi át, a megszokott rendben, vasárnap 16.00 órakor, hétköznapokon, héfőn, szerdán és pénteken, 18.10-kor.

Felújítási, festési munkálatok kezdődnek az altemplomban. Eközben a temető látogatható, de kérjük a kedves testvérek szíves türelmét is, hiszen zajjal és nyilván porral jár a falak festése.

ÉVKÖZI IDŐ 14. VASÁRNAPJÁN (2021. július 4.)

A Püspöki Konferencia rendelkezésére, a mi vasárnaptól kezdődően a következő járványügyi rendelkezések lépnek életbe:

 1. Nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, aki azonban még nincs beoltva, vagy biztonságosabbnak érzi, viselje továbbra is. Áldoztatók számára a maszk viselése és a kéz fertőtlenítése továbbra is kötelező.
 2. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe, így például a távolság tartás, és újra lehetséges a gyóntatószékben a gyóntatás.
 3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára. 

Országos adománygyűjtés van a Szentszék kiadásainak támogatására, Péter-Pál ünnepéhez kapcsolódóan a mai vasárnapon. Mi is erre a szándékra kérjük a Kedves Testvérek adományait.

Személyi változások plébániánkon:

 1. július 1.-vel Dedák Angéla lett a Bazilika turisztikai vezetője. A turisztikával kapcsolatos ügyekben, kérjük, hogy a jövőben forduljanak hozzá bizalommal a turisztika@basilica.hu e-mail címen, vagy személyesen a plébánia hivatalban.

Erdő Péter bíboros 2021. július 31.-vel felmentett bazilikai kápláni beosztása alól Fehér Zoltán atyát és kinevezte a Zuglói (Bosnyák téri) Páduai Szent Antal plébánia káplánjává. Zoltán atya két éven át szolgált káplánként itt a Bazilikában és sokan megszerettük. Ugyanakkor az elmúlt félév ismert nehéz körülményei között is helyt állt és segítette a közösség életét. Zoltán július 25-én, vasárnap 10.00 órakor fog elköszönni a kedves testvérektől. Isten áldása kísérje további lelkipásztori szolgálatát!

Ugyanakkor, augusztus 1.-vel a Bíboros Főpásztor két új káplánt nevezett ki a Bazilika Plébániájára. Babos Áron atyát, akit 2018-ban szenteltek pappá és eddig a Pestszentlőrinci Főplébánián szolgált; valamint Őri Imre újmisés atyát, aki több évtizedes világi élet és munka után lett pappá és az idén szentelték fel. Áron atyát és Imre atyát fogadjuk majd nagy szeretettel és segítsük őket itteni szolgálatuk ellátásában.

ÉVKÖZI IDŐ 13. VASÁRNAPJÁN (2021.június 27.)

Szent László király ünnepe, június 27-én, az idei évben vasárnapra esik. Az ünnepi mise, déli 12.00 órakor lesz, melyre várjuk szeretettel a testvéreket!

Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz június 29-én, kedden. Főpásztorunk, Erdő Péter bíboros is ezen a napon ünnepli névnapját, imádkozzunk érte is.

Országos adománygyűjtés a Szentszék kiadásainak támogatására, Péter-Pál ünnepéhez kapcsolódóan jövő vasárnap, július 4-én lesz.

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós Boldogasszony ünnepe, július 2-án, elsőpénteken lesz. Ezért este 18.300-kor ünnepi szentmise, azt követően pedig Jézus Szíve litánia.

Szarka Tamás: Missa Misszió c. előadására kerül sor hálából, a ma hőseinek koncertre, a járvány idejn emberfeletti szolgálatot ellátó egészségügyi és közszolgálati dolgozókért a Szent István Bazilikában, június 29-én, Péter-Pál ünnepén, 19.30 órakor. A belépés ingyenes, de védettségi igazolvány szükséges.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése az újabb járványügyi szabályozásokról. Örömmel értesültünk a járványügyi helyzet javulásáról, ezért – figyelembe véve a szakemberek véleményét, valamint tekintettel a beoltottak magas számára és a Covid-19-járvány miatt életben lévő korlátozások további enyhítésére – Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. július 4-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:

 1. Mostantól nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, figyelemmel kell lenni azonban az esetlegesen még életben lévő járványügyi korlátozásokra, az áldoztatók maszk viselésére és kezének fertőtlenítésére.
 2. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe, pl. a templomban a távolság tartására, vagy a gyóntatószéken kívül történő gyóntatásra, mely ismét lehetséges.
 3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Jótékonysági Orgonahangverseny sorozat indul a Bazilikáért, minden hónap utolsó vasárnapján. Az első koncert június 27-én este 19:30-kor kezdődik. A részvételhez védettségi igazolvány szükséges. Bővebb információ a hirdetőtáblán, a Bazilika honlapján és facebook oldalán olvasható.

ÉVKÖZI IDŐ 12. VASÁRNAP (2021. június 20.)

Lőw Gergely káplán atyát a jövő tanévtől tovább tanulásra küldi Főpásztorunk Rómába. Ezért júliustól már Olaszországban nyelvkurzuson fog részt venni. Gergő atya, a mai vasárnap, június 20-án köszön el a Bazilikai fiataljaitól és a kedves testvérektől, a 08.30 órai és a 10.00 órai szentmiséken. Köszönjük első éves itteni szolgálatát és kívánjuk a Szentlélek kegyelmét a tovább tanuláshoz.

Keresztelő Szent János születésének főünnepe, június 24-én, csütörtökön lesz. Szeretettel ünnepeljük az Úr előhírnőkének születését.

Szent László király ünnepe, június 27-én, az idei évben vasárnapra esik. Az ünnepi mise, déli 12.00 órakor lesz, melyre várjuk szeretettel a testvéreket!

Jótékonysági Orgonahangverseny sorozat indul a Bazilikáért, minden hónap utolsó vasárnapján. Az első koncert június 27-én este 19:30-kor kezdődik. A részvételhez védettségi igazolvány szükséges. Bővebb információ a hirdetőtáblán, a Bazilika honlapján és facebook oldalán olvasható.

ÉVKÖZI IDŐ 11. VASÁRNAP (2021. június 12.)

Szentföld szent helyeinek támogatására 245.110.- Ft. jött össze a Bazilikában az országos adománygyűjtés alkalmával, melyet minden adakozónak hálásan köszönünk és amelyet a továbbítottunk.

Az úrnapi oltárok és a körmenet útvonalán a virág díszítés és a virágszőnyeg elkészítéséért köszönetet mondunk a Bazilika munkatársainak, a fiataloknak, valamint a Karitász csoportnak és a Szent István Lovagrend tagjainak.

Ifjúsági lelkigyakorlatot szervezünk a bazilikában, a június 18-20-ai hétvégére. Címe: Új élet KrisztusbanAlelki hétvégét a Szent András Evangelizációs iskola szervezi, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek ilyen programok lebonyolításában. Olyan 18-35 év közötti fiatalokat várunk, akik szeretnének megújulni a hitükben, szeretnék felismerni, hogy mire hívja őket Isten. Részletek a bazilika Facebook oldalán, illetve a Szent András Evangelizációs iskola honlapján https://szentandras.ujevangelizacio.hu/node/3591
található. Jelentkezni, június 13.-án, most vasárnap estig lehet a Gergő atyánál.

Pap-és diakónusszentelés lesz az Esztergomi Bazilikában, június 19-én, e héten, szombaton, 10.30 órakor, melyre szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket!

Lőw Gergely káplán atyát a jövő tanévtől tovább tanulásra küldi Főpásztorunk Rómába. Ezért júliustól már Olaszországban nyelvkurzuson fog részt venni. Gergő atya, jövő vasárnap, június 20-án köszön el a Bazilikai fiataljaitól és a kedves testvérektől, a 08.30 órai és a 10.00 órai szentmiséken. Jöjjünk minél többen e két szentmise közül valamelyikre.

ÚRNAPJA

Jézus Krisztus Szent Teste és Szent Vérének  főünnepén (2021. június 6.)

Úrnapján, Jézus Krisztus Szent Teste és Vére főünnepén, a délelőtt 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét, valamint az utána következő Úrnapi körmenetet a Bazilika körül, Dr.Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr vezeti. A körmeneten az énekeket fúvószenekar kíséri. Két oltár a Bazilikában, két tábori oltár pedig a templom oldalbejáratainál lesz felállítva. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy az úrnapi körmenet miatt, a déli 12.00 órai szentmise elmarad, mindenkit szeretettel hívunk és várunk a 10.00 órai ünnepi szentmisére és körmenetre, hogy együtt ünnepeljük Főpásztorunkkal a köztünk élő szentségi Krisztust.

Hétfőtől egész nap nyitva a toronykilátó és újra kinyit a kincstár is. Június 7-től, hétfőtől immáron 10.00 – 19.00 óráig látogatható a templom körkilátója és megnyitjuk a felújított kincstárat is a látogatók előtt. Várjuk a testvéreket és a kedves vendégeket.

Főegyházmegyénk hitoktatóinak tanévzáró Te Deuma lesz a Bazilikában, június 9-én, 18.00 órakor. A szentmisét celebrálja és homíliát mond Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök.

Jézus Szentséges Szívének főünnepe, június 11-én, pénteken lesz. Az ünnepi mise este 18.00 órakor kezdődik, majd pedig elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Pap-és diakónusszentelés lesz az Esztergomi Bazilikában, június 19-én, szombaton, 10.30 órakor, melyre szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket!

Szent Háromság Vasárnapján (2021. május 30.)

Szent Jobb átvitelének emléknapját ma, Szentháromság vasárnapján ünnepeljük. A Bazilika kisbúcsúján, a délelőtt 10.00 órai nagymisén, elhelyezzük a Szent Jobb Ereklyét a Bazilika szentélyében. A misén a Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium egyházzene-és népzene tagozata, a Szent Angéla Ferences Gimnázium énekesei és a Magyar Tekerőzenekar hangszeresei és énekesei énekelnek. Nemzeti Ereklyénket a Szent Korona díszőrsége kíséri. A misét a Katolikus Rádió, élő adásban közvetíti. A Szent Jobb megtekinthető és tisztelet nyilvánítható 11.00 – 18.00 óráig. Az esti mise után 19.00 órakor ünnepélyesen kísérjük vissza őrzési helyére.

A Szentföld szent helyeinek támogatására nagyböjtben, a pandémia miatt elmaradt adománygyűjtést a püspöki konferencia rendelkezésére a mai vasárnapon tartjuk.

Május hónap utolsó, ünnepélyes Loretoi litániája, 31-én, hétfőn, 17.15-kor lesz a Mária kápolnában.

Főegyházmegyénk újabb járványügyi rendelkezései: a templomban a távolságtartás csökkenthető és a perselyezés lehetséges a szentmisében a felajánláskor.

A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4.-én, pénteken, 16.30-kor megszólalnak a harangok, hogy imádságra hívjanak bennünket az összmagyarságért. Bazilikánkban ingyenes hangversenyt szervez a Magyarok Háza, Erkel Ferenc: Bánk bán című operáját alapul véve, „Hazánk, Hazánk, Te Mindenünk” címmel. A péntek este 20.00 órakor kezdődő és a pandémia utáni első koncertünkre a helyfoglalás miatt regisztrálni kell a regisztracio@magyarsaghaza.info oldalon, valamint védettségi igazolvány szükséges.

Úrnapja előestéjén, az Eucharisztikus Kongresszusra készülve a világméretű szentségimádásba, Bazilikánk is bekapcsolódik. Június 5-én, szombaton, az esküvők miatt, az esti mise után, 19.00 – 20.00 óráig tartjuk, melyen ifjúsági zenészek fognak közreműködni.

Úrnapján, Jézus Krisztus Szent Teste és Vére főünnepén, június 6-án, a délelőtt 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét, valamint az utána következő Úrnapi körmenetet a Bazilika körül, Dr.Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr vezeti. A körmeneten az énekeket fúvószenekar kíséri. Két oltár a Bazilikában, két tábori oltár pedig a templom oldalbejáratainál lesz felállítva. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy az úrnapi körmenet miatt, jövő vasárnap, a déli 12.00 órai szentmise elmarad, mindenkit szeretettel hívunk és várunk a 10.00 órai ünnepi szentmisére és körmenetre, hogy együtt ünnepeljük Főpásztorunkkal a köztünk élő szentségi Krisztust. 

PÜNKÖSD VASÁRNAPJÁN (2021. május 23.)

Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának és az Egyház születésének ünnepén, 12.00 órakor az ünnepi szentmisén szolgáltatjuk ki a bérmálás szentségét, az arra felkészült fiatal, felnőtt testvéreinknek. A szentmisén elhangzik Mozart: Koronázási miséje orgona kísérettel.

Pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház anyja napján, május 24-én, három szentmise lesz a Bazilikában: reggel 07.00-kor, délelőtt 10.00-kor és este 18.00 órakor.

Főegyházmegyénk megtartja a Pünkösdhétfői Karizmák ünnepét a máriaremeti kegytemplom parkjában a szabadtéri oltárnál. 10.00 – 11.00-ig: Szentlélek hívás, tanúságtételek. 11.00 – 11.45-ig tájékoztató AZ Eucharisztikus Kongresszusról, 12.00-kor ünnepi szentmise, melyet Erdő Péter bíboros úr mutat be.

Filmforgatás miatt a Bazilika május 26-án zárva tart. A reggel 07.00 órai és az este 18.00 órai szentmisék a Mária kápolnában lesznek, mely a szentévi (északi) kapu felől közelíthető meg. A kedves testvérek és látogatók szíves türelmét és megértését kérjük.

Szent Jobb átvitelének napja, május 30. az idén Szentháromság vasárnapjára esik. A Bazilika kisbúcsúját – hiszen augusztus 20. országos ünnepünk -, plébániai keretek között szeretnénk megünnepelni. A délelőtt 10.00 órai nagymisén elhelyezzük a Szent Jobb Ereklyét a Bazilika szentélyében. A misén a Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium egyházzene-és népzene tagozata, a Szent Angéla Ferences Gimnázium énekesei és a Magyar Tekerőzenekar hangszeresei és énekesei énekelnek. Nemzeti Ereklyénket a Szent Korona díszőrsége kíséri. A Szent Jobb megtekinthető és tisztelet nyilvánítható 11.00 – 18.00 óráig. Az esti mise után 19.00 órakor ünnepélyesen kísérjük vissza őrzési helyére.

Úrnapján, Jézus Krisztus Szent Teste és Vére főünnepén, június 6-án, a délelőtt 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét, valamint az utána következő Úrnapi körmenetet a Bazilika körül Dr.Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr vezeti.

Szent II. János Pál pápa, május 18.-i születésnapját követő vasárnapra, azaz Pünkösdre a Lengyel Nagykövetség, egy a Szentatyáról készült füzetet adott ki, amelyet az ország több székesegyházában, így a Bazilikában is kiosztanak. Kérjük, hogy akit érdekel, és szívesen elolvassa, vigyen belőle a hátul található asztalról.

A Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra is készült egy kiadvány, mely szintén elvihető, hogy legalább ily módon tudjunk bekapcsolódni az idei zarándoklatba.

A Szentföld szent helyeinek támogatására nagyböjtben, a pandémia miatt elmaradt adománygyűjtés Főegyházmegyénkben, jövő vasárnap, május 30-án lesz.

URUNK MENNYBEMENETELE VASÁRNAPJA (2021. május 16.)

Urunk mennybemenetelét ünnepeljük, amikor a feltámadt Jézus megbízta apostolait, hogy menjenek el az egész világra és hirdessék az evangéliumot minden népnek és szemük láttára felment a mennybe.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezése a járványügyi szabályok enyhítésével kapcsolatban: Május 10-től megszűnt a vasárnapi szentmisék alóli általános felmentés. Természetesen, aki beteg vagy magát, vagy környezetét különösen veszélyeztetettnek érzi, nem köteles a szentmisén való személyes részvételre. Ugyancsak május 10-től tarthatók személyes jelenléttel járó plébániai hittanórák vagy más foglalkozások. Az általános egészségügyi előírásokat azonban továbbra is meg kell tartani (kézfertőtlenítés, maszkviselés és távolságtartás). Az egyéni bűnvallomás nélküli általános szentségi feloldozásra adott engedély, 2021. május 18-ával megszűnik. Aki ilyen feloldozásban részesült, következő egyéni gyónásában vallja meg az általános feloldozás ideje alatt elkövetett súlyos bűneit is.

Május hónapban minden nap együtt imádkozzuk a Loretói litániát a Bazilika Mária-kápolnájában, az esti mise előtt 17.15-től.

Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának és az Egyház születésének ünnepén, május 23-án, 12.00 órakor az ünnepi szentmisén szolgáltatjuk ki a bérmálás szentségét, az arra felkészült fiatal, felnőtt testvéreinknek. A szentmisén elhangzik Mozart: Koronázási miséje orgona kísérettel.

Pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház anyja napján, május 24-én, három szentmise lesz a Bazilikában: reggel 07.00-kor, délelőtt 10.00-kor és este 18.00 órakor.

Főegyházmegyénk megtartja a Pünkösdhétfői Karizmák ünnepét a máriaremeti kegytemplom parkjában a szabadtéri oltárnál. 10.00 – 11.00-ig: Szentlélek hívás, tanúságtételek. 11.00 – 11.45-ig NEK tájékoztató, 12.00-kor ünnepi szentmise, melyet Erdő Péter bíboros úr mutat be.

Szent Jobb átvitelének napja, május 30. az idén Szentháromság vasárnapjára esik. A Bazilika kisbúcsúját – hiszen augusztus 20. országos ünnepünk -, plébániai keretek között szeretnénk megünnepelni. A délelőtt 10.00 órai nagymisén elhelyezzük a Szent Jobb Ereklyét a Bazilika szentélyében. A misén közreműködnek a Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium egyházzene-és népzene tagozata, a Szent Angéla Ferences Gimnázium énekesei és a Magyar Tekerőzenekar hangszeresei és énekesei. Nemzeti Ereklyénket a Szent Korona díszőrsége kíséri. A Szent Jobb megtekinthető és tisztelet nyilvánítható 11.00 – 18.00 óráig. Az esti mise után 19.00 órakor ünnepélyesen kísérjük vissza őrzési helyére.

HÚSVÉT VI. VASÁRNAPJA (2021. május 9.)

Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros, hercegprímásra emlékezünk május 9-én, vasárnap, a 12.00 órai szentmisén. A mise után, magyarországi újratemetése 30. évfordulóján, közösen imádkozunk boldoggá avatásáért a bejáratnál található szobránál.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újabb járványügyi rendelkezései: a ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, a harmadik hullám után, a beoltottak számának növekedésére tekintettel, 2021. május 10-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe: a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést visszavonjuk. Kivételt képeznek a betegség, a karantén, vagy más rendkívüli élethelyzet miatti távolmaradást. A különböző istentiszteleteken továbbra is be kell tartani az egyéb járványügyi rendelkezéseket (fertőtlenítés, maszk viselése és távolságtartás). Az Esztergom - Budapesti Főegyházmegyében, május 10-től, a plébániákon lehetséges a csoportok összejövetele, az imént említett járványügyi rendelkezések megtartásával.

Május hónapban minden nap együtt imádkozzuk a Loretói litániát a Bazilika Mária-kápolnájában, az esti mise előtt 17.15-től.

Tartós élelmiszer gyűjtést tart karitászunk. Május 9-ig, vasárnap estig lehet eljuttatni az adományokat és leadni a Bazilika, Bajcsy-Zsilinszky út felöli bejáratánál, a diszpécsernél. Hálásan köszönjük az eddig beérkezett élelmiszereket.

Ismét nyitva a kilátó. Hévégénként, minden péntek, szombat és vasárnap, ismét nyitva tart a Bazilika körkilátója. A biztonsági előírások betartása mellett, miszerint a liftben egyszerre csak egy család vagy 3 fő utazhat, illetve a kilátóban 15 fő tartózkodhat és a maszk viselése zárt térben kötelező. Reméljük, hogy hamarosan megnyithatjuk a kincstárunkat is.

Bejárat a Bazilikába. Egy régi probléma kerül megoldásra, amikor a déli oldalon a bejáratnál található beázás miatti falvizesedés javítása hétfőn, május 10-én megkezdődik. Ezért a bejárat a templomba, a javítási munkálatok ideje alatt az északi oldali ajtónál lesz, ahol a kijárat szokott lenni. Az egész napos szentségimádás pedig, nem a megszokott helyen, hanem a Mária kápolnában lesz, a reggel 07.00 órai mise végétől 07.30-tól, az esti Loretói litánia végéig, 17.45-ig. Minden kedves testvérünk és látogatóink szíves türelmét kérjük.

 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása, hogy kérjük a kedves testvéreket, személyi jövedelemadójuk 1%-val támogassák a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai száma: 0011. A második 1%-al pedig kérjük, hogy támogassák a Bazilikáért Alapítványunkat, melynek adószáma: 19660121-2-41

HÚSVÉT V. VASÁRNAPJA​ (2021. május 2.)

Május hónapban minden nap együtt imádkozzuk a Loretói litániát a Bazilika Mária-kápolnájában, az esti mise előtt 17.15-től.

Anyák-napján, május első vasárnapján, tisztelettel és szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

Tartós élelmiszer gyűjtés lett volna a nagyböjtben a karitász szervezésében. Miután a Bazilikát karanténalá vonták, majd pedig nyilvános szentmisék sem lehettek a járvány felerősödése miatt, így ez a gyűjtés Bazilikánkban az idén elmaradt. Ezért május 9-ig, húsvét VI. vasárnapjáig, kérjük a kedves testvéreink szíves tartós élelmiszer adományait, melyeket a rászorulóknak fognak kiosztani karitászunk munkatársai. Kérjük, hogy csak eredeti csomagolásban lezárt, tartós élelmiszert hozzanak és adják le, a Bajcsy-Zsilinszky út felöli bejáratnál, ahol a diszpécser fogja átvenni a csomagokat, melyeket előre is hálásan köszönünk minden adományozónak.

Ismét nyitva a kilátó. A járvány kaocsán meghozott bizonyos korlátozások feloldása miatt ettől a hétvégétől kezdődően, lehetőség nyílt arra, hogy minden péntek, szombat és vasárnap, ismét nyitva tartsuk a Bazilika kupola kilátója. A biztonsági előírások betartása mellett, miszerint a liftben egyszerre egy család vagy 3 fő utazhat, illetve a kilátóban 15 fő tartózkodhat és a maszk viselése zárt térben kötelező, szeretettel várunk minden látogatót.

Elsőpénteken, május 7-én a reggeli és az esti misék alatt is lesz gyóntatás a Mária kápolnában.

Mindszenty József bíboros, hercegprímásra emlékeznek május 8-án, szombaton, Esztergomban, a Bazilikában, a 10.30-kor kezdődő szentmisében. Aki nem tud elmenni, de szeretné tiszteletét kifejezni és imádkozni a boldoggá avatásáért, halála évfordulója alkalmából, szeretettel várjuk jövő vasárnap, május 9-én, a 12.00 órai szentmisére és utána egy rövid imádságra a Hercegprímás szobránál a Bazilikába.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása, hogy kérjük a kedves testvéreket, személyi jövedelemadójuk 1%-val támogassák a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai száma: 0011. A második 1%-al pedig kérjük, hogy támogassák a Bazilikáért Alapítványunkat, melynek adószáma: 19660121-2-41


HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA   (2021.
április 25.)

Jézus, a Jó Pásztor vasárnapja, könyörgő nap papi hivatásokért. Ilyenkor imádkozunk papjainkért, a most szolgálatot teljesítőkért és az elhunytakért, valamint .  új papi hivatásokért és a szemináriumokban készülő fiatal papnövendékekért.

Gyászmise Snell György püspök, plébános atyáért. Mivel a temetésén nem lehetett a COVID-járvány akkori szigorú korlátozásai miatt szentmise, és a hívek sem jöhettek el a temetésére, ezért halálának második hófordulóján, a névnapja közelében, április 26-án, hétfőn, 18.00 órakor mutatunk be ünnepi gyászmisét Gyuri atyáért, melyre hívjuk és várjuk a Bazilikába mindazokat, akik tisztelték és szerették. A gyászmisét követően 10-15 fős csoportokban biztosítjuk a Kedves Testvéreknek, hogy le lehet menni a kriptába, Gyuri atya sírjához.

Tartós élelmiszer gyűjtés lett volna a nagyböjtben a karitász szervezésében. Miután a Bazilikát karantén alá vonták, majd pedig nyilvános szentmisék sem lehettek a járvány felerősödése miatt, így ez a gyűjtés Bazilikánkban az idén elmaradt. Ezért mától, húsvét IV. vasárnapjától, május 9-ig, húsvét VI. vasárnapjáig, kérjük a kedves testvéreink szíves tartós élelmiszer adományait, melyeket a rászorulóknak fognak kiosztani karitászunk munkatársai. Kérjük, hogy csak eredeti csomagolásban lezárt, tartós élelmiszert hozzanak és adják le, a Bajcsy-Zsilinszky út felöli bejáratnál, ahol a diszpécser fogja átvenni a csomagokat, melyeket előre is hálásan köszönünk minden adományozónak.

Május hónapban minden nap együtt imádkozzuk a Loretói litániát a Bazilika Mária kápolnájába. Az első, május 1-én, szombaton, az esti mise előtt 17:15-kor kezdődik, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket!

Húsvét III. vasárnapja (2021. április 18-án)

Ismét várjuk a kedves testvéreket a szentmisékre ettől a hétvégétől kezdődően. Továbbra is érvényesek a Püspöki Konferencia rendelkezései, miszerint maszkot kell viselni a templomban (orrot és szájat eltakarva), valamint a kézfertőtlenítés, távolság tartás (csak a kijelölt helyeket foglaljuk el) és a kézbe áldozás. Továbbra is érvényben marad a felmentés a vasárnapi szentmisén való kötelezettség alól.

Miserend: hétköznap (hétfőtől – szombatig): 07.00 (a Mária kápolnában) és 18.00 óra, tehát a reggel 08.00 órai szentmise elmarad. Vasárnap: 08.30; 10.00; 12.00; 18.00 óra.

Gyóntatás: Adható általános feloldozás is és, de a gyóntatás gyóntatószékben nem lehetséges, csak az arra kijelölt helyen, azaz a Bazilika Mária kápolnájában a vasárnapi szentmisék idején, illetve szombaton az esti mise alatt. Hétköznap kedden és csütörtökön 16.00 – 18.00 óráig.

Online közvetítések – mivel már személyesen is el lehet jönni a templomba – csak vasárnaponként 18.00 órakor lesznek, illetve, ha valamilyen különleges alkalom van, akkor egy másik időpontban, valamint a hétköznapokra eső ünnepeken. Itt szeretnénk köszönetet mondani Bernáth Zoltán úrnak, a közvetítésben, a kamera kiépítésében nyújtott segítségéért. Ha a kedves testvéreknek van észrevételük, vagy bármilyen más kérésük, azt írják meg nekünk a honlapon található e-mail címünkre.

 

A templom és az altemplom nyitva tartása vissza tér a megszokott rendre, azaz hétfőtől – szombatig 09.00 – 19.00 óráig, vasárnap 07.45 – 19.00 óráig.

A plébánia hivatal és kegyeleti iroda is a megszokott rend szerint tart nyitva, de mindkét helyre jó, ha előre telefonon időpontot kérünk, hogy a tumultust, vagy a hosszas zárt helyen való várakozást elkerüljük.

Perselyadományokat is szeretnénk megköszönni, melyeket a testvérek személyesen a Bazilikában, vagy pedig átutalással juttattak el nekünk, amíg a nyilvános szentmisék szüneteltek.

Gyászmise Snell György püspök, plébános atyáért. Mivel a temetésen nem lehetett a COVID járvány miatt mise, és a hívek sem jöhettek el, ezért halálának második hófordulóján, a névnapja közelében, április 26-án, hétfőn, 18.00 órakor mutatunk be ünnepi gyászmisét Gyuri atyáért, melyre hívjuk és várjuk a Bazilikába mindazokat, akik tisztelték és szerették.

Húsvét 2. vasárnapja FEHÉRVASÁRNAP (2021. április 11-én.)

Isteni Irgalmasság Vasárnapja

Húsvét II. azaz Fehérvasárnap, az Isteni Irgalmasság Vasárnapján, kérjük az Úr irgalmas szeretetét önmagunk és az egész járvány sújtotta világra.

Újabb járványügyi rendelkezés az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében. Erdő Péter bíboros április 9-én kiadott rendelkezése értelmében, tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, Főegyházmegyénkben április 17.-től, szombattól ismét a nép részvételével ünnepelhetjük a szentmisét. Amikor örömmel fogadjuk a jó hírt és várjuk szeretettel a testvéreket a Bazilikába, továbbra is érvényesek a Püspöki Konferencia rendelkezései, miszerint maszkot kell viselni a templomban is, valamint a kézfertőtlenítés, távolság tartás (tehát a padokban csak a kijelölt helyeken lehet helyet foglalni) és a kézbe áldozás. Továbbra is érvényben marad a felmentés a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.

Miserend: április 17-től: hétköznap (hétfőtől – szombatig): 07.00 és 18.00 óra, tehát a reggel 08.00 órai szentmise elmarad. Vasárnap: 08.30; 10.00; 12.00; 18.00 óra.

(Megbízott plébános atya szerdánként 18.00 órakor és vasárnaponként 12.00 órakor mondja a Bazilikában a szentmisét. Ezért aki szeretne vele személyesen találkozni, a mise után szeretettel várja a testvéreket.)

Gyóntatás: Adható általános feloldozás is és, de a gyóntatás gyóntatószékben nem lehetséges, csak az arra kijelölt helyen, azaz a Bazilika Mária kápolnájában a vasárnapi szentmisék idején, illetve szombaton az esti mise alatt. Hétköznap kedden és csütörtökön 16.00 – 18.00 óráig.

Hittanórák, közösségi összejövetelek sajnos még nem lehetnek a plébánián, így továbbra is online tartjuk meg azokat.

A templom és az altemplom nyitva tartása, ezen a héten még 09.00 – 17.00 óráig, de április 17-től a szokott nyitvatartási rend szerint, hétfőtől – szombatig 09.00 – 19.00 óráig, vasárnap 07.45 – 19.00 óráig.

A plébánia hivatal és kegyeleti iroda ezen a héten még telefonon, vagy e-mailen érhető el, de április 17-től már lehetséges a személyes ügyfélfogadás is a járványügyi előírások betartásával. Kérjük a testvéreket, hogy lehetőleg jelentkezzenek be telefonon a várakozás, a tumultus elkerülése miatt.

 

HÚSVÉTVASÁRNAP (2021.április 4.)

Húsvétvasárnap, Urunk Feltámadásának főünnepén, április 4-én, 18.00 órakor közvetítjük a Húsvéti Ünnepi szentmisét a Bazilikából Facebook oldalunkon.

Húsvéthétfőn és Húsvét Nyolcadában, a Fényes héten továbbra is online közvetítünk szentmisét a Bazilikából, esténként 18.00 órakor.  

A templom és az altemplom, 09.00 – 17.00 óráig tart nyitva.

A plébánia hivatal és kegyeleti iroda is telefonon, vagy e-mailen érhető el.

Berta Tibor új tábori püspök atya püspökké szentelése és beiktatása, április 10-én, szombaton, délelőtt 10.00 órakor, a Covid-járvány miatt zárt körben, korlátozott számú résztvevővel lesz megtartva Bazilikánkban.

Jövő vasárnap, Isten Irgalmasság Vasárnapja lesz, szentmisével 18.00 órakor jelentkezünk.

 

Köszönetet mondunk a virágvasárnap, a nagyhét és a húsvét ünnepének előkészítésében és a szertartások méltó megünneplésében, a közvetítésekben nyújtott minden segítségért a szolgálattevőknek. Köszönjük a kedves Testvéreknek a Bazilika számlájára átutalt és hozzánk eljuttatott adományaikért! Isten fizesse meg szíves segítségüket. Kívánunk, a Bazilika papjai és munkatársai nevében áldott, reményteli húsvétot és jó egészséget minden kedves Testvérünknek és Családtagjaiknak!

Virágvárnap (2021. március 28.)

Virágvasárnap, Urunk jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük, valamint a Nagyhét kezdetét, amikor is elhangzik a Passió, Jézus szenvedésének története az evangéliumból, ezért az Úr Szenvedésének vasárnapjaként is nevezzük. Március 28-án, a barkaszentelés, ünnepi bevonulás, majd a szentmise 18.00 órakor kezdődik, melyet a Bazilika Facebook oldalán közvetítünk.

Boldog IV.Károly királyra emlékezünk, az első királyjárás centenáriumán, virágvasárnap a mise előtt, 17.45-kor az ereklyéjét őrző hermánál, melyet szintén közvetítünk.  Utána egy héten át látogatható a mellékoltárnál a herma és imádkozhatunk hazánkért és járványtól való szabadulásért.

Járványügyi rendelkezések: a jelenleg kialakult járvány veszély miatt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezése értelmében – a tavalyihoz hasonlóan – a nagyheti és húsvéti szertartásokat a zárt templomban végezzük, melyet közvetítünk a Bazilika Facebook oldalán.

Szent Háromnap liturgiái:

Nagycsütörtök, április 1.:

10.00-kor Krizmaszentelési mise, melyet Erdő Péter bíboros, prímás érsek celebrál a zárt templomban és az Apostol TV közvetít. Ezért nagycsütörtökön csak 12.00 órakor tudjuk kinyitni a Bazilikát.

18.00-kor Utolsó vacsora mise, oltárfosztás, imavirrasztás.

Nagypéntek: április 2.:

09.00-kor Keresztút.

18.00-kor Urunk szenvedésének szertartása: Passió, Keresztleleplezés, Szent Sír megnyitása.

Nagyszombat: április 3.:

09.00 - 17.00 óráig látogatható a Szent Sír, az imádkozni vágyók előtt.

18.30-kor Húsvéti Vigília szertartása, melyet Erdő Péter bíboros vezet. Tűz és Húsvéti gyertyaszentelés, olvasmányok, Keresztelés szertartása, Keresztvíz szentelés, Ünnepi szentmise, Feltámadás szertartása, melyet élőben közvetít az Apostol TV.

Húsvétvasárnap: április 4.:

18.00-kor, Urunk Feltámadásának ünnepi nagymiséje.

Húsvéthétfő: április 5.:

18.30-kor szentmise.

A Főpásztor által végzett szertartásokat az Apostol TV, a Bazilika lelkipásztorai által vezetett szertartásokat a Bazilika Facebook oldalán követhetik a testvérek.

Általános feloldozás és Szentáldozás Nagycsütörtökön, az Eucharisztia krisztusi alapításának napján: 15.00; 16.00; 17.00 órakor. Összesen egyszerre 15 fő jöhet be a bazilikába, megtartva a járványügyi előírásokat. Aki egészséges és el tud jönni, hogy részesülhessen a húsvéti szentségekben várjuk szeretettel.

Nagyböjt 5. vasárnapján, (fekete vasárnap)(2021. március 21-én)

 1. Nagyböjt V. vasárnapja, régi nevén fekete vasárnap, mert ekkor szokás a feszületeken Krisztus testét letakarni, melyet majd a nagypénteki szertartásban fog az Egyház leleplezni.
 2. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye meghosszabbította március 29-ig az eddigi járványügyi előírásokat. Ezek szerint nyilvános istentiszteletek továbbra sem lehetnek, ez alól csak a temetések a kivételek, melyek szűk családi körben megtarthatók. Esténként 18 órakor a Bazilika Facebook oldalán élőben közvetítjük a szentmisét a templomból. Így a rendelkezés értelmében, március 28-án, a virágvasárnapi barkaszentelés, passió és szentmise is online lesz.
 3. Nagyböjti triduumunkat, a három napos szentbeszéd sorozatot is online tartjuk meg, március 21-én, 22-én és 23-án az esti 18 órai szentmisében. Lelkigyakorlatunkat vezeti Dr. Martos Balázs Levente, a Budapesti Központi Szeminárium rektora.
 4. Március 25-én, csütörtökön, Urunk születésének hirüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz.
 5. Keresztutat, március 26-án, pénteken, 17.15-től az altemplomból közvetítjük.
 6. A mai vasárnapra tervezett, Szentföld szent helyeinek megsegítésére tervezett országos adománygyűjtés a Püspöki Konferencia elhalasztotta.
 7. A Bazilika és az Altemplom minden nap 9-17 óráig látogatható.
 8. A Plébánia Hivatal és a Kegyeleti Iroda online működik, azaz az ismert telefonszámon és e-mailen érhetők el munkatársaink.

Nagyböjt 4. vasárnapján, (2021. március 14-én)

 1. Nagyböjt IV. vasárnapja, az öröm vasárnapja van, amikor is örvendezésünk oka, hogy közel van hozzánk megváltásunk szent ünnepe.
 2. Az elmúlt héten, március 9-én, Erdő Péter bíboros úr temette Snell György püspök atyát a Bazilika altemplomába. Sírja látogatható mindazok számára, akik ott imádkozni szeretnének, minden nap 9-17 óráig.
 3. Erdő Péter bíboros úr a Bazilika plébániájának ideiglenes ellátására Horváth Zoltán protonotárius kanonok, kerületi esperes, terézvárosi plébános urat bízta, amíg új plébánost tud kinevezni Gyuri atya helyére.
 4. A március 8. óta életbe lépett főegyházmegyei járványügyi rendelkezések miatt templomainkban, így a Bazilikában sem lehetnek nyilvános istentiszteletek, ez alól csak a temetések a kivételek, melyek szűk családi körben, egyszerű formában megtarthatók. Esténként 18 órakor a Bazilika Facebook oldalán élőben közvetítjük a szentmisét a templomban. Itt szeretnénk elnézést kérni a kezdeti technikai problémákért, melyeket igyekszünk mielőbb kijavítani. Így az adott napra kért szentmise szándékokat, koncelebrált szentmisében vagy a zárt templomban elvégzett szentmisében elmondjuk, ugyan így a tíz napos karantén alatti időre kért miseszándékokat is elhalasztott módon, de mindegyiket elmondjuk. A vasárnapi szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól a Főpásztor visszavonásig mindenki számára felmentést adott. A Duna TV vasárnap 11-kor, de az Apostol Tv, a Bonum Tv és a katolikus rádiók is közvetítenek szentmisét.
 5. A nagyböjti időben, péntekenként, 1/4 6-tól közvetítjük az altemplomból a keresztutat is.
 6. Nagyböjti triduumunkat, a három napos szentbeszéd sorozatot is online megtartjuk, jövő vasárnaptól, március 21-én, 22-én és 23-án az esti 18 órai szentmisében. Lelkigyakorlatunkat vezeti Dr. Martos Balázs Levente, a Budapesti Központi Szeminárium rektora.
 7. A Bazilika és az Altemplom minden nap 9-17 óráig látogatható.
 8. A Plébánia Hivatal és a Kegyeleti Iroda online működik, azaz az ismert telefonszámon és e-mailen érhetők el munkatársaink.

Nagyböjt 3. vasárnapján, (2021 )március 7-én

1.Fájdalommal tudatjuk a Kedves Testvérekkel, hogy † Snell György püspök, plébános atyánk, aki április 26-án vissza adta lelkét Teremtőjének temetése, a Bazilika altemplomában, március 9-én, kedden, 10.30 órakor lesz, de a kialakult járványveszély miatt teljesen zárt körülmények között. A temetés szertartását a Bonum TV-n, valamint a Mária Rádióban és a Katolikus Rádióban is követhetik, de az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, valamint a Bazilika Facebook oldalán is be tudnak kapcsolódni a szertartásba. Amikor majd már újra lehet nyilvános liturgiákat tartani templomainkban, szeretnénk, a bazilikai híveinek közösségével és mindazokkal, akik tisztelték és szerették és akik most nem jöhetnek el a temetésre, egy ünnepi Requiemben megemlékezni, és kegyeletünket leróni Gyuri atya emléke előtt.

 1. Az új járványügyi előírások szerint, melyeket az állami rendelkezéseket követően, a püspöki konferencia általános szabályozása alapján, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye teljes területére Főpásztorunk, Erdő Péter bíboros úr elrendelt, amikor a karantént követően Bazilikánk újra kinyithat, sajnos nyilvános liturgiák nem tarthatók, de este 18.00 órakor a Facebook oldalunkon közvetített szentmisében a már az adott napra felvett szentmise szándékokat elmondjuk. Aki esetleg szeretné áthelyezni a mise szándék kérését, vagy új szentmise szándékot szeretne kérni, kérjük hívja a plébánia hivatalt. Temetéseket megtarthatjuk, de csak szűk családi körben. Ügyintézés telefonon: +3613172859 számon és a e-mailen: plebania@basilica.hu. lehetséges. A személyes ügyfélfogadás a plébánia hivatalban és a kegyeleti irodában sajnos nem lehetséges.

Évközi idő 6. vasárnapján, (2021. február 14-én)

 1. Ma - FARSANGVASÁRNAPON - a 10 órai szentmisén felveszik a betegek szent kenetét, azok az idős és beteg testvérek, akik szentgyónással felkészültek arra.
 2. Szerdán, február 17-én HAMVAZÓSZERDA lesz, mellyel megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a NAGYBÖJT. Reggel 7 órakor hamut szentelünk, majd a szentmisén, illetve a 8 órai és az este 6 órai szentmise végén meghamvazzuk a jelenlévőket. Aki nem tud részt venni e napon szentmisén, jövő vasárnap a szentmisék után hamvazkodhat. Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy 18 és 60 év közötti katolikus háromszor ehet, de csak egyszer lakhat jól, s ezek között húsétel nem lehet. Vegyük komolyan az Egyház böjti fegyelmét.
 3. Pénteken délután ¼ 6-kor az altemplomban keresztutat végzünk. Ezen az üdvös áhítaton lehetőleg minden pénteken vegyünk részt. Nagyböjt péntekjein kötelező a hústilalom.
 4. Jövő vasárnap NAGYBÖJT 1. vasárnapja lesz.

Évközi idő 5. vasárnapján,(2021. február 7-én)

 1. Ma a misék után balázsáldásban részesítjük a híveket.
 2. Szerdán délelőtt 11 órakor a premontrei rend ünnepli alapításának 900. évfordulóját. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros atya lesz a premontrei apátok és atyák koncelebrálásával. Szeretettel várjuk minden testvérünket.
 3. Csütörtökön a Szűzanya lourdes-i megjelenésének jeles napja lesz. Ekkor van a betegek világnapja. Ezért a jövő vasárnap, a 10 órai szentmisén felvehetik a betegek kenetét, akik erre felkészültek. Feltétele: közeli napokba végzett szentgyónás.
 4. A jövő vasárnap FARSANGVASÁRNAP lesz, mely az 1. évközi idő végét jelzi. Rá következő szerdán, február 17-én HAMVAZÓSZERDÁVAL megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a NAGYBÖJT.

Évközi idő 4. vasárnapján, (2021. január 31-én)

 1. A héten kedden, február 2-án Jézus templomban bemutatásának ünnepe, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Ünnepi szentmisék lesznek reggel 7 órakor gyertyaszenteléssel, 8 órakor, valamint este 6 órakor ugyancsak gyertyaszenteléssel. Méltón ünnepeljünk, szentmisével.
 2. Szerdán Szent Balázs vértanú püspök ünnepén reggel a 7 és 8 órai szentmise végén, valamint az esti 6-os mise végén Balázs-áldásban részesítjük a híveket. Aki, szerdán nem lehet jelen, a jövő vasárnapi misék után megáldjuk.
 1. Pénteken, február első péntekjén reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től lehet gyónni, 6-kor szentmise.
 2. Kettő hét múlva, február 14-én vasárnap – a betegek világnapját követően – a 10 órai szentmisén idős, beteg testvéreink felvehetik a betegek szent kenetét. Feltétele: közeli szentgyónás, áldozás. Segítsük szeretteinket, hogy ebben az ínséges időben részesüljenek minél többen a beteggyógyító Jézus erejében.

Évközi idő 3. vasárnapján, (2021. január 24-én)

 1. Ma az ISTENI IGE ünnepe, SZENTÍRÁSVASÁRNAP van. Tegyünk meg mindent azért, hogy életünket Isten szava irányíthassa.
 2. Hétfőn Pál apostol megtérésének ünnepe lesz, ismert nevén Pál fordulása.

Évközi idő 2. vasárnapján, (2021. január 17-én)

 1. Ma – az évközi 2. vasárnapon kezdődik imahét a keresztények egységéért. Ennek budapesti megnyitója bazilikánkban lesz, vasárnap délután 5 órakor. Szentbeszédet mond Dr. Erdő Péter bíboros, igét hirdet Steinbach József református püspök. Szeretettel várjuk a testvéreket közös imánkra.
 2. A jövő vasárnap az Isteni Ige ünnepe, SZENTÍRÁSVASÁRNAP lesz. Isten szava legyen életünk iránymutatója.

Karácsony utáni II. vasárnapon,(2021. január 3-án)

 1. Ma karácsony után a 2 vasárnap van.
 2. 6-án, szerdán VÍZKERESZT nagy ünnepe lesz. Parancsolt ünnep. Bár munkanap, tegyünk meg mindent, hogy 5-én este 6-kor, vagy a napján ½ 9, 10, 12, délután ½ 5 és este 6 órakor – valamely időpontban részt tudjunk venni szentmisén. 10 órakor vízszentelés lesz, amelyet ellehet vinni saját használatra.
 3. A jövő vasárnap az Úr Jézus megkeresztelkedésének ünnepe lesz.

ÚJÉV ünnepén, (2021. január 1-jén)

 1. Ma - az év 1. napján - Szűz Máriát, mint Isten Anyját ünnepli az Egyház. A mai nap a béke világnapja is. Parancsolt ünnep, a szentmisén részvétel bűn terhe alatt kötelező. Ne kezdjük az évet misemulasztás súlyos bűnével. Természetesen vasárnapi miserendet tartunk.
 2. Szombaton, január első szombatján reggel 7 órakor a Szűzanya tiszteletére mondunk énekes misét a Rózsafüzér Társulatunk élő tagjaiért.
 3. 3-án karácsony után a 2. vasárnap lesz.
 4. 6-án, szerdán VÍZKERESZT nagy ünnepe lesz. Parancsolt ünnep. Bár munkanap, tegyünk meg mindent, hogy 5-én este 6-kor, vagy a napján ½ 9, 10, 12, délután ½ 5 és este 6 órakor – valamely időpontban részt tudjunk venni szentmisén.

           MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK ISTENTŐL MEGÁLDOTT, A 2020-ASNÁL SOKKAL SZEBB 2021-ES ESZTENDŐT KÍVÁNUNK.

Szent Család vasárnapja, (2020. december 27.)

 1. Ma a Szent Család ünnepe van. Különös szeretettel imádkozunk keresztény családjaink egységéért.
 2. Csütörtökön, az év utolsó napján este 6 órakor lesz az évvégi hálaadás. E borzasztó nehéz év végén talán még több mindenért kell hálát adnunk, mint más években. Mindnyájan vegyünk részt a szilveszteri hálaadáson!
 3. Pénteken Újév napján Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe lesz. Parancsolt ünnep, szentmisén részvétel bűn terhe alatt kötelező. Ne kezdjük az évet misemulasztás súlyos bűnével! Vasárnapi miserendet tartunk, ½ 9; 10; 12; ½ 5; és este 6 órakor. E nap a béke világnapja is.
 4. Január 2-án, az év és január 1 szombatján 7 órakor a Szűzanya tiszteletére a helyi Rózsafüzér Társulat élő tagjaiért mondunk Szentmisét.

Advent 4. vasárnapján,(2020. december 20-án)

 1. Ma Advent 4. vasárnapja van. Pár nap múlva karácsony: igyekezzünk jól felkészülni. Gyónni a mai szentmiséken, valamint hétfőn-kedden-szerdán délután 4 és 6 óra között lehet.
 2. Ugyancsak hétfő-kedd-szerda az utolsó három rorate reggel 7 órakor. Legalább az utolsók valamelyikén vegyünk részt. Ezeken a reggeleken a rorate alatt is lehet gyónni.
 3. Csütörtök – Ádám-Éva napja, karácsony vigiliája. Ekkor már nincs RORATE, de 7 és 8 órakor reggeli szentmise igen. A vírusjárvány miatt a következő módon alakul a Szenteste. A szokott időben - 4 órakor - nem lesz pásztorjáték, de a bazilika nyitva lesz. A hatóságok hétfőn, 21-én közlik, hogy lehet-e éjféli mise, vagyis erre az időre felfüggesztik-e a kijárási tilalmat.

Ha nem: akkor ½ 8-ig lesz nyitva a bazilika, mise nem lesz.

Ha igen: akkor egész Szenteste nyitva lesz a bazilika és éjfélkor szentmise (a résztvevők 500 fős korlátjának betartásával).

Figyeljék a híradásokat hétfőn!

 1. 25-én, pénteken, Jézus születésének ünnepén ½ 9-kor pásztorok miséje, 10 órakor plébániai püspöki szentmise. Még déli 12 órakor, délután ½ 5-kor angol nyelvű, majd este 6 órakor lesz mise. Méltón ünnepeljünk.
 2. 26-án, szombaton, Szent István első vértanú ünnepén, valamint Szent Család vasárnapján, 27-én szintén ½ 9, 10 ,12, délután ½ 5 és este 6 órakor mondunk szentmisét.

Advent 3. (GAUDETE) vasárnapján, (2020. december 13-án)

 1. Ma, Advent 3. vasárnapján – GAUDETE – ÖRÖM vasárnapja van. Örvendjünk az Úr születésnapjának közelségén.
 2. A héten is minden reggel 7 órakor RORATE hajnali szentmisével kezdjük a napot. Igyekezzünk minél gyakrabban részt venni rajta.
 3. Adventben többet és elmélyültebben imádkozzunk, legyünk egymáshoz türelmesek és gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit. Mielőbb végezzük el szentgyónásunkat és áldozásunkat, ne halogassuk, mert kifutunk az időből. Vegyük igénybe a hétfőtől-péntekig 4 és 6 óra közötti gyónási lehetőséget is.
 4. Ferenc pápa december 8-án Szent József-évet hirdetett meg. 150 éve, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Boldog IX. Piusz pápa nyilvánította Szent Józsefet az Anyaszentegyház védőszentjévé.
 5. Ma a szentmisék előtt és után a helyi karitász önkéntesei adományokat gyűjtenek a bazilika bejáratánál az „Egymillió csillag a szegényekért” jótékonysági akció keretében. Szeretettel és jó szívvel adakozzunk és tegyük szebbé mások számára is a közelgő ünnepet.

Advent idő 2. vasárnapján,(2020. december 6-án)

 1. A héten kedden Szeplőtelen Fogantatás Főünnepe lesz. Reggel 7 és 8 órakor mondunk ünnepi szentmisét, majd az este 6 órai ez évben is a Regnum Marianum lelkiségi mozgalom szentmiséje lesz, amire természetesen bárki eljöhet.
 2. Advent hétköznapjain reggel 7 órakor RORATE hajnali szentmisével kezdjük a napot. Amikor módunkban áll, vegyünk részt rajta. Törekedjünk több és buzgóbb imádságra, az erények gyakorlására.
 3. Most és jövő vasárnap a szentmisék előtt és után a helyi karitász önkéntesei az „Egymillió csillag a szegényekért” jegyében adományokat gyűjtenek a bazilika bejáratánál. Adventben legyen gondunk a rászoruló embertársainkra is.

Advent idő 1. vasárnapja, (2020. november 29-én)

A mai nappal új egyházi év kezdődik: ADVENT 1. vasárnapja van.
Jézus születésére komolyan kell készülnünk:
igyekezzünk minél több jót tenni, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit gyakorolni,
időben végezzük el a szentgyónásunkat, szentáldozásunkat,
imádkozzunk többet és buzgóbban, reggelente pedig 7 órakor vegyünk részt hajnali misén. Hétfőn lesz az első.
Pénteken, december 1. péntekje lesz. Reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 órakor RORATE. Délután 4-től lehet gyónni, este 6 órakor lesz szentmise.
Amint azt már előző héten is hirdettük: a Karitász karácsonyi ajándékcsomagjait a helyi karitásznál (Hercegprímás utca 17.) december 3-án 10-től 14 óráig lehet átvenni lakcímkártya és személyi igazolvány felmutatásával.
December 5-6 és 12-13, szombaton és vasárnap az „Egymillió csillag a szegényekért” jegyében a karitászunk önkéntesei adományokat gyűjtenek a bazilika előterében. Adakozzunk jó szívvel, így segítve a rászorulókon.

Évközi idő 34. vasárnapján,  KRISZTUS KIRÁLY ünnepén, (2020. november 22-én)

 1. Ma - az utolsó évközi vasárnapon - Krisztust, mint a világ-mindenség KIRÁLYÁT ünnepeljük. Hogy országába tartozhatunk, öröm és hála.
 2. Ma a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendeletére a Karitász javára gyűjtünk a szentmiséken. Az evangélium is nagylelkű adakozásra indít Jézus szavával: „amit eggyel tesztek, akár a legkisebbel is, velem teszitek.” Köszönjük az adományokat. Ma, és még november végéig tartós élelmiszereket gyűjtünk, amit a bazilika Bajcsy Zsilinszky úti bejáratánál lehet leadni.
 3. Mához egy hétre - ADVENT 1. vasárnapjával - megkezdjük az előkészületet Jézus születésnapjára. November 30-tól reggel 7-kor „rorate”, hajnali mise lesz Advent hétköznapjain.
 4. Ebben az évben a Karitász karácsonyi ajándékcsomagjait a helyi karitásznál (Hercegprímás utca 17.) december 3-án 10-től 14 óráig lehet átvenni lakcímkártya és személyi igazolvány felmutatásával.
 5. Hétfőn, 23-án plébániánk szentségimádási napja, reggel 9 órától este 6 óráig minél többen jöjjünk imádkozni az örökimádó kápolnába.

Évközi idő 32. vasárnapján (2020. november 8-án)

 1. Hétfőn, november 9-én a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe lesz. Szerdán Tours-i Szent Márton jeles napja, pénteken 13-án pedig a magyar szentek és boldogok emlékezete.
 1. A jövő vasárnap a szegények világnapja lesz. A szentmiséken a szegényekért imádkozunk. 22-én az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király ünnepén a KARITÁSZ javára gyűjtünk a szentmiséken.

Mindenszentek főünnepén, 2020. november 1-jén

(Évközi 31. vasárnapon)

1. Ma a dicsőült egyházat ünnepeljük, az üdvözültek seregét: MINDENSZENTEK ünnepe van.
2. Ma, vasárnap az esti szentmise után halottak esti áhítat lesz, amit Bíboros úr végez. Vegyünk részt rajta.
3. November 1 és 8 között minden nap teljes búcsút lehetett nyerni egy tisztítótűzben szenvedő lélek javára – temetőlátogatás, gyónás, áldozás, a pápa szándékára végzett Hiszekegy és Miatyánk elvégzésével. Idén a járványra tekintettel a Pápa ezt a kegyelmi ajándékot egész november hónapra kiterjesztette. Részletek a hirdetőtáblán.
4. Ma és Halottak napján a Mária-perselybe tett adományokért az elkövetkező időkben a szenvedő lelkekért mondunk szentmiséket.
5. November 2-án, hétfőn, Halottak napjánreggel 7 és 8 órakor, valamint este 6 órakor lesz szentmise, megemlékezések a megholtakról. E napokon ne csak gyertyagyújtással emlékezzünk, koszorúk, virágok elhelyezésével szeretteink sírján, hanem imádkozzunk értük, szentmisén vegyünk részt, ajánljunk fel javukra teljes búcsút és mondassunk értük szentmisét.
6. Csütörtökön Szent Imre herceg ünnepe lesz, kérjük a magyar ifjúság védőszentjét, imádkozzon fiataljainkért.
7. November első péntekjén reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 és 8 órakor szentmise, délután 4-től gyónási lehetőség, este 6-kor szentmise. Elsőszombaton reggel 7-kor a helyi Rózsafüzér Társulat élő tagjaiért, a Szűzanya tiszteletére lesz szentmise.


Évközi idő 30. vasárnapján (2020. 
október 25-én)

 1. A jövő héten is mindennap este ¼ 6-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. A hónap utolsó hete: ezen a héten a halottainkért imádkozunk. Bizony még sokan egyetlen alkalommal sem imádkoztak velünk, legalább az utolsók valamelyikén vegyünk részt. Szombaton ¼ 6-kor lesz az utolsó októberi rózsafüzér.
 2. A jövő vasárnap MINDENSZENTEK főünnepe lesz. Délelőtt a szokott időben ½ 9, 10, 12 délután ½ 5 (angol) órakor lesznek a szentmisék. Az este 6 órai szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros úr celebrálja, amit a halottakról való megemlékezés követ. A halottak esti áhítaton igyekezzünk mindnyájan részt venni.
 3. Jövő szombaton, valamint 1-jén és 2-án a Mária-perselybe tett adományokért a szenvedő lelkekért mondunk szentmisét a későbbiekben.
 4. Urnatemetőnk nyitvatartása és rendje a lejáratoknál kifüggesztve található, az ünnep kapcsán 1 órával tovább leszünk nyitva, ezeken a napokon 19 óráig kell elhagyni az urnatemetőt.

Évközi idő 29. vasárnapján (2020. október 18-án)

 1. Ma MISSZIÓS VASÁRNAP van. Világszerte a hit terjedéséért imádkozunk, a szentmiséken pedig a missziók javára gyűjtünk. Nagylelkű adományaikat szeretettel megköszönjük.
 2. A héten is minden este ¼ 6-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. Egész héten – nemzeti ünnepünk kapcsán – hazánkért imádkozunk. Legalább olykor vegyünk részt közös imáinkon. Lassan kihaladunk a hónapból.
 3. A jövő héten szombatról vasárnapra 1 órával visszaállítjuk óráinkat – beáll a téli időszámítás. Ne feledjük.
 4. Szerdán este ½ 8-kor Szotyori Nagy Gábor In Memoriam Kollos István ingyenes orgonakoncertje lesz a bazilikában.

Évközi idő 28. vasárnapján (2020. október 11-én)

 1. A jövő héten is minden nap délután ¼ 6-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. Egész héten a hit terjedéséért imádkozunk. Legalább heti egy alkalommal mindenki imádkozzon velünk.
 2. A jövő vasárnap – október 18-án – MISSZIÓSVASÁRNAP lesz. A missziókért imádkozunk és a missziók javára gyűjtünk a szentmiséken.
 3. Múlt héten megkezdődött a felnőtt keresztségre felkészítés. Minden pénteken este ½ 7-kor Zoltán atya várja a keresztelkedni vágyókat. Gergő atya pedig csütörtök esténként 7 órára a felnőtt ifjúságot várja ifi hittanra.
 4. Sajnos bazilikánkat is utolérte a munkahelyek megszűntetésének kényszere. Szeretettel felhívjuk a figyelmet, hogy a plébánia iroda hivatali ideje úgy módosul, hogy kedden délután és pénteken délelőtt nem lesz hivatal, mivel ütközne a kegyeleti iroda nyitvatartásával, amely kedden és pénteken változatlanul működik.

Évközi idő 27. vasárnapján (2020. október 4-én)

 1. Ma, a nyárelőn elmaradt Péter-fillér gyűjtés lesz a szentmiséken.
 2. A jövő héten is minden este ¼ 6-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. A jövő héten a hitoktatás lelki sikeréért imádkozunk.
 3. Szerdán a Rózsafüzér Királynőjének jeles napja lesz, csütörtökön pedig Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe. Hazánk főpátrónájának ünnepét szentmisével ünnepeljük meg: reggel 7, 8 és este 6 órakor.
 4. Csütörtökön este 7 órára további fiatalok jelentkezését várja Lőw Gergely atya – ifi hittanra.
 5. Pénteken este 7 órára a felnőtt keresztségre készülőket várja előkészítésre Fehér Zoltán atya.
 6. A jövő vasárnap – a budapesti lengyel napok keretében a 10 órai szentmise kétnyelvű, lengyel és magyar lesz. Várhatóan lengyel püspök atya hozza nekünk Nagy Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét.

Évközi idő 26. vasárnapján (2020. szeptember 27-én)

 1. Kedden Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepén reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünneplünk.
 2. Csütörtökön, október 1-jén délután ¼ 6-kor lesz az első októberi rózsafüzér ájtatosság, majd utána mindennap a hónap folyamán ¼ 6-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. Ha valamikor időszerű volt a közös ima Édesanyánk segítségéért, a jelen ínséges időben még inkább. Tegyünk meg mindent azért, hogy legalább hetenként egyszer eljussunk rózsafüzérre. Az embernek arra van ideje, ami fontos számára!
 3. Pénteken október hó 1. péntekje lesz. Reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től lehet gyónni, 6 órakor szentmise.
 4. Október 4-én vasárnap ½ 9-kor lesz gyermekeink elsőáldozása. Előtte szombaton délután 3-tól gyóntatunk, nemcsak az első gyónók, hanem szüleik és bárki jöhet gyónni. Imádkozzunk gyermekeinkért, a jövő keresztény reményeiért, s ünnepeljünk velük.
 5. Ugyancsak október 4-én vasárnap, a nyárelőn szokásos, de elmaradt Péter-fillér gyűjtés lesz a szentmiséken.

Évközi idő 25. vasárnapján (2020. szeptember 20-án)

 1. Ma az esti szentmisén elköszön tőlünk Szivák Tamás atya, aki 2 évig volt nálunk káplán, s most tanulmányokat folytat Rómában a Gregoriana Pápai Egyetemen. Isten áldása kísérje, valamint hálás imáink.
 2. Hétfőn Szent Máté apostol-evangélista, csütörtökön pedig Szent Gellért vértanú-püspök ünnepe lesz. Mindkét napon reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünnepeljük.
 3. Megkezdődött az ifjúsági hittan: csütörtökön este 7 órakor Lőw Gergely atya várja további fiatalok jelentkezését.
 4. Október 2-án pénteken este 7 órakor megkezdődik a keresztségre készülő felnőttek előkészítése, a katekumen hittan. Fehér Zoltán atya várja a jelentkezőket.
 5. 26-án, szombaton este 6 órakor a nemzetek miséje lesz a bazilikában. Az idegen nyelvű lelkipásztori szolgálatok várják a híveket és papjaikat. A szentmisét Erdő Péter bíboros celebrálja, szentbeszédet mond Cserháti Ferenc püspök.

Évközi idő 24. vasárnapján (2020. szeptember 13-án)

 1. Hétfőn a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe Reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmise keretében ünnepeljük megváltásunk eszközét, a SZENT KERESZTET. Szentmise elején ünnepélyesen kihelyezzük a keresztet, majd a Nagypénteken elmaradt kereszthódolat szertartása következik.
 2. Kedden a Fájdalmas Szűzanya jeles napja: reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmise.
 3. Szombaton este 6 órakor bérmálás lesz bazilikánkban. Imádkozzunk a bérmálkozókért, hogy a Szentlélek járja át egész életüket, s hitvalló katolikusok legyenek.
 4. Ma a tavasszal elmaradt országos gyűjtést pótoljuk. A szentmiséken a szentföldi nélkülöző keresztények javára gyűjtünk.
 5. Szeretettel hívjuk a felnőtt ifjúságot IFI HITTAN A héten csütörtökön este 7 órakor lesz az első alkalom. A hittanórákat Lőw Gergely káplán atya vezeti, s vár szeretettel minden katolikus fiatalt. Találkozás a Bajcsy bejáratnál lévő diszpécser pultnál.
 6. Szeptember 12-20. között kerül megrendezésre az Ars Sacra Fesztivál:
 • 16-án, szerdán délután 4 órakor Virágh András Gábor orgonakoncertjére várjuk az érdeklődőket
 • Muzsinszki Nagy Endre festményi Jézus életéről minden nap az altemplomban 11 és 17 óra között megtekinthető
 • A Pálos rendtörténeti vándorkiállítás a déli teraszon parkoló buszban naponta 10 órától látogatható, hétköznapokon 18, hétvégén 16 óráig.

Évközi 23. vasárnapján (2020. szeptember 6-án)

 1. A héten kedden Szűz Mária születése, KISBOLDOGASSZONY ünnepe lesz. Reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünnepeljük.
 2. Szombaton Szűz Mária szent neve - reggel 7 és 8 órakor szentmise. Mind születés, mind névnapján köszöntsük gyermeki szeretettel - szentmisével - édesanyánkat.

Évközi 22. vasárnaponján (2020. augusztus 30-án)

 1. Szeptember 4-én a hónap 1. péntekje lesz, reggel ½ 7-től lehet gyónni, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től gyónási lehetőség, este 6-kor szentmise.
 2. Szeptember 1. szombatján 5-én, a Rózsafüzér Társulatunk élő tagjaiért mondunk szentmisét a Szűzanya tiszteletére.

Évközi 20. vasárnapján (2020. augusztus 16-án)

 1. A héten, csütörtökön Szent István király, Magyarország fővédőszentjének nagy ünnepe lesz.
 2. Délelőtt 10 órakor bazilikánk búcsúját ünnepeljük a plébános és a káplánok koncelebrálásával. A szentmise elején ünnepélyesen a szentély elé helyezzük a Szent Jobbot. Délután 1 óráig lehet tisztelegni előtte. Búcsúnkat méltón ünnepeljük meg, közös szentmisével.
 3. Délután 13 és 16 óra között zárva lesz a bazilika. 17 órakor a püspökök és papok koncelebrálnak a Bíboros úrral. Az ünnepi szentbeszédet az új gyulafehérvári érsek, Kovács Gergely mondja. A szentmisén csak meghívással lehet részt venni a bazilikában, emellett a Tv közvetíti és kivetítőkön keresztül a téren is követhetik a hívek. Sajnos körmenet nem lesz. Bíboros úr a szentmise végén ünnepi imákat mond, majd a bazilika bejáratánál ad áldást a téren lévőknek a Szent Jobb ereklyével.
 4. Szombaton Szűz Mária Királynő jeles napja lesz. Délután ¼ 5-kor a Szent Korona lovagokkal érkezik a Mária Győzedelmes Királynő szobra, a bazilika terasz északi oldalán fogadjuk. Jelenlétében lesz ½ 5-kor ünnepi szentmise az altemplomban.

Évközi idő 19. vasárnapján (2020 augusztus 9-én)

 1. A héten szombaton, augusztus 15-én a Boldogságos Szűz mennybevételének ünnepe, NAGYBOLDOGASSZONY lesz. Pénteken este 8 órától egész éjjel imavirrasztás lesz hazánkért, reggel 5 óráig. 0 órakor éjféli szentmisével ünneplünk. Parancsolt ünnep, a szentmisén részvétel bűn terhe alatt kötelező. Természetesen vasárnapi miserendben lesznek a szentmisék, ½ 9, 10, 12, ½ 5 (angol nyelvű) és este 6 órakor. Szombati napra esik, mindenki számára megoldható a szentmisén részvétel, éppúgy, mint másnap: vasárnapon.
 2. Már most jelezzük, hogy István király ünnepén délelőtt 10 órakor tartjuk bazilikánk búcsúját, mely plébániánk legnagyobb ünnepe. Ha lehet, erre jöjjünk mindnyájan, mert a délután 5 órai bíborosi misén csak meghívottak vehetnek részt, de a TV közvetíti. Viszont – mert körmenet sem lesz – délelőtt méltón ünnepeljük meg a bazilika búcsúját.

Évközi idő 18. vasárnapján (2020. augusztus 2-án)

 1. Ma a szentmisék elején bemutatkozik plébániánk új káplánja: Lőw Gergely atya. Imádkozzunk érte, hogy első állomáshelyén sok papi öröme legyen. Ma az este 6 órai szentmisét ő mondja, a végén pedig újmisés áldást ad.
 2. Szerdán, augusztus 5-én Havas Boldogasszony jeles napja lesz, csütörtökön pedig Urunk Színeváltozásának ünnepe. Reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünnepeljük.
 3. Pénteken, augusztus 1. péntekjén reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től lehet gyónni, este 6 órakor szentmise.

Évközi idő 17. vasárnapján (2020. július 26-án)

 1. A déli szentmise után a bazilika orgonistája, Virágh András Gábor orgonaművész ingyenes orgonakoncertet ad. Szeretettel várjuk az orgonamuzsikát kedvelő testvéreket.
 2. A nyári vakáció idején se feledjük katolikus kötelességeinket: a vasárnapi szentmisét és a napi imát.

Évközi idő 16. vasárnapján (2020. július 19-én)

 1. A héten a következő jeles napok lesznek:
 • szerdán Szent Mária Magdolna ünnepe
 • csütörtökön Szent Brigitta – Európa társvédőszentjének ünnepe
 • pénteken Árpád-házi Szent Kinga emléknapja
 • szombaton Szent Jakab apostol ünnepe lesz.
 1. Jövő vasárnap, 26-án a déli szentmisét követően 13 órakor Virág András Gábor orgonaművész előadásában „Vasárnapi orgonazene” hangzik fel a bazilikában. Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket és minden érdeklődőt.
 2. A nyári szabadságok idején se feledjük katolikus kötelességeinket: a vasárnapi szentmisét, bárhol is vagyunk, valamint a napi imát.

Évközi idő 15. vasárnapján, (2020. július 12-én)

 1. A héten csütörtökön Kármelhegyi Boldogasszony jeles napján reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünnepeljük a Szűzanyát.
 2. Pénteken Szent Zoerárd András és Szent Benedek magyar remetéket ünnepeljük, szombaton pedig Szent Hedvig lengyel királynőt, Nagy Lajos királyunk leányát.
 3. A nyári szabadságok idején se feledjük, hogy katolikusok vagyunk: bárhol ér bennünket a vasárnap, vegyünk részt szentmisén, s minden nap találjunk időt az imádságra.

Évközi idő 14. vasárnapján (2020. július 5-én)

 1. Szombaton Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe lesz. Reggel 7 és 8 órakor mondunk szentmisét a tiszteletére.

Évközi idő 13. vasárnapján (2020. június 28-án)

 1. Holnap, hétfőn Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz. Az oszlopos apostolok tiszteletére 7, 8 és este 6-kor lesz szentmise. Törekedjünk szentmisével ünnepelni.
 2. Csütörtökön, július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Szent Erzsébetnél, ismert nevén Sarlós Boldogasszony lesz. Reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünnepeljük.
 3. Július 3-án a hónap 1. péntekje lesz. Reggel ½ 7-től lehet gyónni. 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től gyónási lehetőség, este 6-kor szentmise.
 1. Ma, vasárnap este 6 órakor lesz Gyurász Krisztián atya újmiséje. Mindenkit szeretettel várunk.
 2. Szeretettel kérjük, ismerőseiknek mondják meg, hogy hetek óta megszűnt a szentmise alóli fölmentés – térjenek vissza a testvérek a templomba.

Úrnap vasárnapján,(2020. június 14-én)

 1. Ma az OLTÁRISZENTSÉG nagy ünnepe, ÚRNAP vasárnap van. A délelőtt 10 órai ünnepi nagymisét Erdő Péter bíboros úr mutatja be, ugyan körmenet nélkül. A szentmise végén a kitett Oltáriszentség előtt elimádkozzuk az Oltáriszentség litániát, majd ünnepélyes áldás lesz.
 2. Pénteken Jézus Szent Szíve ünnepén reggel 7, 8 és este 6 órakor lesz szentmise. Másnap Szűz Mária Szeplőtelen Szíve jeles napján reggel 7 és 8 órakor mutatunk be szentmisét a Szűzanya tiszteletére.
 3. Szombaton ½ 11-kor Garaczi Gergely papszentelése lesz Pestszenterzsébeten. Hétfőn este 6 órakor bazilikánkban mond újmisét, melyre mindenkit szeretettel várunk.
 4. Újabb változások vannak a koronavírus járvány miatt korábban meghozott egyházi intézkedések tekintetében. A szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, az általános szentségi feloldozás lehetősége június 14-vel megszűnik. Mostantól kötelező az egyéni szentgyónás, a vasárnapi szentmisén a személyes részvétel. A betegekre természetesen a járvány előttiek érvényesek. Továbbra is tartsuk be az állami intézkedéseket az egészségünk megvédése érdekében.

Szentháromság vasárnapja  (2020. június 7-én)

 1. A mai nappal befejeződött a húsvéti szent idő.
 2. A jövő vasárnap az OLTÁRISZENTSÉG nagy ünnepe, ÚRNAP vasárnap lesz. A 10 órai szentmisét Erdő Péter bíboros atya celebrálja, körmenet nélkül.
 3. Június 13-án, szombaton lesz Esztergomban a papszentelés. Imádkozzunk az új papokért, akik közül egy hozzánk jön. Tamás atya ugyanis több évig tartó római tanulmányokat kezd. 20-án ugyanott diakónusszentelés lesz.
 4. Garaczi Gergely – 1 évig nálunk szolgáló diakónus – papszentelése 20-án ½ 11-kor lesz a pestszenterzsébeti Szent Erzsébet templomban, melyen jelenleg csak korlátozott számban lehet részt venni. Mi azonban 22-én, hétfőn este 6 órakor itt a bazilikában vehetünk részt az újmiséjén – akinek csak módjában áll, szeretettel várjuk. Ha lazán is, de töltsük meg a bazilikát ezen az örömünnepen.

PÜNKÖSDVASÁRNAP (2020. május 31-én)

1. Ma a Szentlélek eljövetelének nagy ünnepe PÜNKÖSD van. Örvendező lélekkel ünnepeljük meg az egyház születésnapját. Minden Kedves Testvérünknek, áldott a Szentlélekben ujjongó Pünkösdöt kívánunk.
2. Pünkösdvasárnap este ½ 6-kor lesz az utolsó májusi litánia a Szűzanya tiszteletére.
3. Pünkösdhétfőn Máriát az Egyház Anyját ünnepeljük. Munkaszüneti nap, vasárnapi miserenddel. Méltón ünnepeljük meg, szentmisével.
4. Pénteken június 1. péntekje lesz. Reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től 6-ig gyónási lehetőség, majd 6-kor szentmise.
5. A jövő vasárnap a SZENTHÁROMSÁG ünnepe lesz, mellyel véget ér a húsvéti szent idő. Két hét múlva ÚRNAP vasárnapon az Eucharisztiában köztünk élő Krisztust ünnepeljük.

 

MENNYBEMENETEL VASÁRNAPA (2020. május 24-én)

1. Ma az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük. Üdvözítőnk azóta a mennyből vigyázza-élteti övéit.
2. A jövő héten is minden délután ½ 6-kor májusi litániát végzünk a Szűzanya tiszteletére. A héten a Szűzanyával együtt imádkozva várjuk a Szentlelket, mint egykor az apostolok. Az egyházért imádkozunk.
3. A jövő vasárnap katolikus hitünk egyik legnagyobb ünnepe, PÜNKÖSDVASÁRNAP lesz, a Szentlélek eljövetele, az Egyház születésnapja. Méltón ünnepeljük meg. Sajnos a Húsvétot nem tudtuk úgy megülni, ahogy illett volna, Pünkösdöt annál inkább ünnepeljük meg.


HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJÁN,
(2020. május 17-én)

 1. A jövő héten is minden du. ½ 6-kor májusi litánia lesz. A reggel 7 órai szentmiséket is, a litániákat is követhetjük a BÓNUM TV-n, ill. a FACEBOOK-on.
 2. Hétfőn lesz Nagy Szent János Pál pápa születésének 100. évfordulója. A reggel 7 órai szentmise után a papi bejárónál megáldom a Szent pápa életnagyságú szobrát.
 3. A jövő vasárnap az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepe lesz, 2 hét múlva a Szentlélek kiáradásának nagy ünnepe, PÜNKÖSD VASÁRNAP.
 4. Szombat este kaptuk meg a Főpásztor rendelkezését mely szerint a szabályok megtartásával újra indítjuk a hívek részvételével a misézéseket. Sajnos hétfőre nem tudjuk fogadóképesé tenni a Bazilikát a teljes Fertőtlenítésre szükséges a teljes hétfői nap! E napon még Hívek nélkül misézünk! Kedd reggeltől vissza áll a régi rend! Hétköznap 7, 8 este 6 órakor misézünk ½ 6-kor lesz májusi litánia. Délután 4-órától gyóntatás. A jövő vasárnap a szokott rendben lesznek a Szentmisék.

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJÁN (2020. május 3-án

 1. Ma Jó Pásztor vasárnapja Jézust, a Jó Pásztort ünnepelve papjainkért, papi hivatásokért imádkozzunk.
 2. Ma szeretettel köszöntjük az édesanyákat. Kérjük Urunkat áldjon meg minden édesanyát, hogy hivatásukat az Ő akarata szerint töltsék be. Az elhunyt édesanyáknak pedig örök boldogságot adjon.
 3. Májusban mindennap du. ½ 6 kor litániával köszöntjük a Szűzanyát. Ezen a héten az édesanyákért imádkozunk. Mind a hétköznap reggel 7 órai szentmisék, mind a délutáni litániák a BÓNUM TV-én és a FACEBOOK - on követhetők. Imádkozzunk együtt!

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJÁN, (2020.április 19-én)

 1. Ma az ISTENI IRGALMASSÁG vasárnapja van.
 2. Jövő héten is minden reggel a 7 órai szentmisét a Bonum Tv közvetíti, valamint a bazilika facebook oldalán is követhető. Ha van rá lehetőségünk, naponta vegyünk részt szentmisén, ilyen módon, az otthonainkban.
 3. A személyi jövedelemadó bevallások kapcsán az 1%-os rendelkezésekre hívjuk fel a testvérek figyelmét. A technikai számra vonatkozó előző évi rendelkezés (pl.: 0011 - Magyar Katolikus Egyház) visszavonásig érvényben van, a második 1%-ról viszont minden évben újra kell nyilatkoznunk. Valamelyik civil szervezetet segíthetjük ezzel: erre szeretettel ajánljuk „ A Bazilikáért” Alapítványt, mely a bazilika javát szolgálja (Adószám: 19660121-2-41).

VIRÁGVASÁRNAPON,

 1. április 5-én

VIRÁGVASÁRNAPON,(2020. április 5-én)

 1. Ma Nagyböjt 6. vasárnapja, VIRÁGVASÁRNAP van. Megünnepeljük az Úr Jézus bevonulását Jeruzsálembe. A mai nappal megkezdődik a Nagyhét.
 2. Délelőtt 10 órakor a rádióban, a Bonum Tv-n és a facebookon követhetjük a szentmisét, mely a bazilikában a Szűz Mária-kápolnájában lesz. Máté evangélista szerint Jézus szenvedés-történetét, a PASSIÓT olvassuk.
 3. Nagyhétfőn, nagykedden, nagyszerdán reggel 7-kor lesz szentmise.
 4. Nagycsütörtökön este 6 órakor a Bíboros atya mutatja be az Utolsó Vacsora emlékezetét. A tv közvetíti a Mária-kápolnából.
 5. Nagypénteken reggel 9-kor Mohos Gábor püspök atya végzi a keresztutat a Mária-kápolnában, melyet a Tv is közvetít. Délután 3 órakor ünnepeljük az Úr szenvedését és megváltó halálát. A liturgiát Snell György püspök-plébános vezeti. Ne feledjük, nagypéntek szigorú böjti nap.
 6. Nagyszombaton este 6 órakor lesz a feltámadási liturgia rövidebb változata, szentmisével. Bíboros Úr mutatja be.
 7. Húsvétvasárnap délelőtt 11 órakor szintén Bíboros Úr ünnepi miséjét láthatjuk a Duna Tv-n.

        Katolikus hitünk legdrágább szertartásait – ezúttal más körülmények között – törekedjünk mély átéléssel ünnepelni.

Nagyböjt 5. vasárnapján,(2020.március 29-én)

 1. Ma Nagyböjt 5. vasárnapján – FEKETEVASÁRNAPON – régi szokás a keresztek letakarása, amit majd Nagypénteken fognak leleplezni.
 2. Korábbi hirdetéssel szemben, mégis lesz nagyböjti lelkigyakorlatunk. Időpontja március 30-31-április 1. este ½ 7.
 3. E napokon reggel 7 órakor is közvetítünk szentmisét. Este ½ 7-kor pedig Dr. Gájer László tanszékvezető egyetemi tanár szentmise keretében tart elmélkedéseket. László atyát mindnyájan ismerjük- szeretjük, hisz 4 éven át, 2012 és 2016 között plébániánkon működött. A szentmisét közvetíti a Bonum Tv. Ne sajnáljuk rá az időt, hogy megnézzük, meghallgassuk!
 4. A jövő vasárnap VIRÁGVASÁRNAP lesz. A 10 órai szentmisét a Katolikus Rádió közvetíti.
 5. A húsvéti előkészületünk – bár az idén sajátos módon történik – legyen őszinte és gyümölcsöző.
 6. Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy az elmúlt napok gyakorlata szerint, hétfőtől szombatig a reggel 7 órai szentmise, vasárnap a 10 órai szentmise, ezen a héten a hétfő-kedd-szerda esti ½ 7-es szentmise és lelkigyakorlat a bazilika facebook oldalán élőben követhető, vagy visszanézhető. Ha technikailag sikerül megoldani, akkor a pénteki keresztút is ¼ 6-kor az altemplomból.

Nagyböjt 4. vasárnapján,(2020. március 22-én)

 1. Ma Nagyböjt 4. vasárnapja – LAETARE – azaz ÖRVENDEZÉS vasárnapja van. Örvendjünk a megváltás nagy ünnepének közeledtén.
 2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Főpásztorunk rendeletére mától határozatlan ideig szünetelnek a nyilvános istentiszteletek. Ez nem jelenti azt, hogy ne készüljünk továbbra is Húsvétra. Hétköznapokon a Fekete Madonna kápolnában reggel 7 órakor kezdődő szentmise a bazilika facebook-oldalán is követhető, vasárnap pedig délelőtt 10 órakor. Természetesen az országos adások is élnek: hétfőtől minden reggel ½ 8-kor a napi evangéliummal kapcsolatban lesz 10 perces elmélkedő ima a Duna Tv-n. Mindennap, vasárnap is lesz a média által közvetített szentmise, figyeljük az időpontokat.
 3. Ugyan elmarad a 29-30-31-re tervezett lelkigyakorlatunk is, ám sokkal több időt töltünk otthonainkban, s ez lehetőség arra, hogy többet imádkozzunk, elmélkedjünk. Akár naponta végezzük el a keresztutat és imádkozva kapcsolódjunk be a közvetített szentmisébe. Vírus-invázió idején is katolikusok vagyunk, az isteni kegyelem éppúgy árad felénk, mint korábban. Fogadjuk be!
 4. Szerdán az Angyali Üdvözlet főünnepe lesz, ismert nevén GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY. Méltón ünnepeljük meg.
 5. Kedves Testvéreimnek, a bezártság idején sok kegyelmet kívánok, viseljük el egymást türelemmel és szeretettel.

Nagyböjt 3. vasárnapján,(2020. március 15-én)

 1. Megkezdődött a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés, mely egész héten tart. Adományaikat a sekrestyében, vagy a Bajcsy-Zsilinszky úti bejáratnál lévő diszpécser-szolgálatnál adhatják le.
 2. Szeretettel kérjük a Testvérek megértő együttműködését a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Kézbe áldozzunk, de csakis kesztyű nélkül és kerüljük az érintkezés minden módját.
 3. Csütörtökön, Szent József, az Anyaszentegyház fővédőszentjének ünnepén reggel 7, 8 és este 6 órakor lesz ünnepi szentmise. Az esti püspökkari szentmise elmarad.
 4. Nagyböjtben buzgóbban és több odaadással teljesítsük vallási kötelezettségeinket, péntekenként ¼ 6-kor keresztúton elmélkedjünk Jézus megváltó szenvedéséről.

Készüljünk a március 29-30-31-én este 6 órakor kezdődő lelkigyakorlatra, melyet a Központi Papnevelő Intézet rektora, Dr. Martos Levente Balázs atya tart.

Nagyböjt 2. vasárnapján(2020. március 8-án)

 1. A húsvétot előkészítő szent időben törekedjünk jobban odafigyelni lelki életünkre, keresztény kötelességeinkre. Péntekenként vegyük komolyan a kötelező hústilalmat, délután ¼ 6-kor pedig elmélkedjünk együtt a keresztúton Jézus értünk vállalt megváltó szenvedéséről.
 2. Már most jelezzük, hogy március 19-én, Szent József ünnepén excellenciás és főtisztelendő Michael Blume érsek, pápai nuncius vezetésével együtt adunk hálát Ferenc pápa 7 éves pápai szolgálatáért az este 6 órai szentmisében.
 3. A nagyböjti triduumot március 29-én vasárnap, 30-án hétfőn és 31-én kedden este 6 órakor tartjuk. Az elmélkedéseket Dr. Martos Levente Balázs, a Központi Papnevelő Intézet rektora mondja. Készüljünk rá! Ezen a 3 estén mindent tegyünk félre és családostul vegyünk részt a lelkigyakorlaton.
 4. Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járvány megelőzése érdekében tett intézkedésiről, mely szerint a szentmiséken a kézfogás elhagyását és a nyelvre áldoztatás helyett a kézbe áldoztatás általánossá tételét rendeli el, valamint a szenteltvíztartók kiürítést, azok használatának mellőzését, amint azt már tapasztalhatták is mindnyájan.
 5. Március 15-től, jövő vasárnaptól kezdődik a Karitász nagyböjti tartós élelmiszergyűjtése. Rákövetkező vasárnapig, 22-ig adhatják le a rászorulóknak szánt csomagokat a sekrestyében. Előre is köszönjük a Testvérek segítő adományait.

Nagyböjt 1. vasárnapján, (2020. március 1-jén)

 1. Hamvazószerdával megkezdődött a Húsvétot előkészítő szent negyvennap, a NAGYBÖJT.
 2. Nagyböjtben buzgón és többet imádkozzunk, szívesen gyakoroljuk az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit, vegyük komolyan az egyház böjti fegyelmét. Ha módunk van rá, hétköznap is vegyünk részt szentmisén, pénteken pedig keresztúton és időben végezzük el a húsvéti szentgyónást.
 3. Nagyböjtben kötelező a pénteki hústilalom, az semmi mással nem váltható ki.
 4. Pénteken március hónap 1. péntekje lesz. Reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től lehet gyónni, ¼ 6-kor keresztúti áhítatot végzünk az altemplomban, 6 órakor lesz szentmise.
 5. Aki hamvazószerdán nem tudott hamvazkodni, ma a szentmisék után meghamvazzuk.

Évközi 7. vasárnapon, FARSANGVASÁRNAPON, (2020. február 23-án.)

 1. Ma a katolikus iskolák javára gyűjtünk a szentmiséken. Lehetőségeink szerint anyagiakkal is támogassuk a katolikus nevelés intézményét.
 2. Ma FARSANGVASÁRNAP van, mely az első évközi idő végét jelzi, s egyben könyörgő nap a világ éhezőiért.
 3. Kedden Szent Mátyás apostol ünnepe lesz.
 4. Szerdán HAMVAZÓSZERDÁVAL megkezdődik a húsvéti előkészületi idő a NAGYBÖJT. A 7 órai szentmisén hamut szentelünk és meghamvazzuk a testvéreket. A 8, és az este 6 órai szentmisén is lesz hamvazás. Aki ezen a napon nem tud hamvazkodni, jövő vasárnap, nagyböjt 1. vasárnapján a szentmisék végén pótolhatja.
 5. Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami annyit jelent, hogy 14 év fölötti katolikus húsfélét egyáltalán nem ehet, 3-szor étkezhet, s aki elmúlt 18 éves e napon egyszer lakhat jól. Nagyböjtben pénteken kötelező a hústilalom, semmivel ki nem váltható.
 6. Pénteken ¼ 6-kor végezzük az első keresztúti ájtatosságot az altemplomban.
 7. Szombaton, február 29-én délután 3 órakor Karitász klub lesz a Mária-teremben. Dr. Liptákné Dr. Csekey Éva, az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) korábbi főigazgató helyettese tart előadást az aktuális egészségügyi helyzetről és a fertőzések elleni védekezésről. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

Évközi 6. vasárnapon, (2020. február 16-án.)

 1. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk a szentmiséken. Ezekben az oktatási intézményekben a jövő katolikusai nevelkednek. Anyagiakkal is segítsük a nevelés nehéz munkáját.
 2. Egy hét múlva, évközi 7. vasárnap, FARSANGVASÁRNAP lesz, mely már a farsang végét jelzi. Rákövetkező szerdán 26-án, HAMVAZÓSZERDÁVAL megkezdődik a húsvéti előkészületi idő a NAGYBÖJT.

Eseménynaptár