Hirdetéseink

Évközi idő 29. vasárnapján (2020. október 18-án)

 1. Ma MISSZIÓS VASÁRNAP van. Világszerte a hit terjedéséért imádkozunk, a szentmiséken pedig a missziók javára gyűjtünk. Nagylelkű adományaikat szeretettel megköszönjük.
 2. A héten is minden este ¼ 6-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. Egész héten – nemzeti ünnepünk kapcsán – hazánkért imádkozunk. Legalább olykor vegyünk részt közös imáinkon. Lassan kihaladunk a hónapból.
 3. A jövő héten szombatról vasárnapra 1 órával visszaállítjuk óráinkat – beáll a téli időszámítás. Ne feledjük.
 4. Szerdán este ½ 8-kor Szotyori Nagy Gábor In Memoriam Kollos István ingyenes orgonakoncertje lesz a bazilikában.

Évközi idő 28. vasárnapján (2020. október 11-én)

 1. A jövő héten is minden nap délután ¼ 6-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. Egész héten a hit terjedéséért imádkozunk. Legalább heti egy alkalommal mindenki imádkozzon velünk.
 2. A jövő vasárnap – október 18-án – MISSZIÓSVASÁRNAP lesz. A missziókért imádkozunk és a missziók javára gyűjtünk a szentmiséken.
 3. Múlt héten megkezdődött a felnőtt keresztségre felkészítés. Minden pénteken este ½ 7-kor Zoltán atya várja a keresztelkedni vágyókat. Gergő atya pedig csütörtök esténként 7 órára a felnőtt ifjúságot várja ifi hittanra.
 4. Sajnos bazilikánkat is utolérte a munkahelyek megszűntetésének kényszere. Szeretettel felhívjuk a figyelmet, hogy a plébánia iroda hivatali ideje úgy módosul, hogy kedden délután és pénteken délelőtt nem lesz hivatal, mivel ütközne a kegyeleti iroda nyitvatartásával, amely kedden és pénteken változatlanul működik.

Évközi idő 27. vasárnapján (2020. október 4-én)

 1. Ma, a nyárelőn elmaradt Péter-fillér gyűjtés lesz a szentmiséken.
 2. A jövő héten is minden este ¼ 6-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. A jövő héten a hitoktatás lelki sikeréért imádkozunk.
 3. Szerdán a Rózsafüzér Királynőjének jeles napja lesz, csütörtökön pedig Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe. Hazánk főpátrónájának ünnepét szentmisével ünnepeljük meg: reggel 7, 8 és este 6 órakor.
 4. Csütörtökön este 7 órára további fiatalok jelentkezését várja Lőw Gergely atya – ifi hittanra.
 5. Pénteken este 7 órára a felnőtt keresztségre készülőket várja előkészítésre Fehér Zoltán atya.
 6. A jövő vasárnap – a budapesti lengyel napok keretében a 10 órai szentmise kétnyelvű, lengyel és magyar lesz. Várhatóan lengyel püspök atya hozza nekünk Nagy Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét.

Évközi idő 26. vasárnapján (2020. szeptember 27-én)

 1. Kedden Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepén reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünneplünk.
 2. Csütörtökön, október 1-jén délután ¼ 6-kor lesz az első októberi rózsafüzér ájtatosság, majd utána mindennap a hónap folyamán ¼ 6-kor együtt imádkozzuk a szentolvasót a Mária-kápolnában. Ha valamikor időszerű volt a közös ima Édesanyánk segítségéért, a jelen ínséges időben még inkább. Tegyünk meg mindent azért, hogy legalább hetenként egyszer eljussunk rózsafüzérre. Az embernek arra van ideje, ami fontos számára!
 3. Pénteken október hó 1. péntekje lesz. Reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től lehet gyónni, 6 órakor szentmise.
 4. Október 4-én vasárnap ½ 9-kor lesz gyermekeink elsőáldozása. Előtte szombaton délután 3-tól gyóntatunk, nemcsak az első gyónók, hanem szüleik és bárki jöhet gyónni. Imádkozzunk gyermekeinkért, a jövő keresztény reményeiért, s ünnepeljünk velük.
 5. Ugyancsak október 4-én vasárnap, a nyárelőn szokásos, de elmaradt Péter-fillér gyűjtés lesz a szentmiséken.

Évközi idő 25. vasárnapján (2020. szeptember 20-án)

 1. Ma az esti szentmisén elköszön tőlünk Szivák Tamás atya, aki 2 évig volt nálunk káplán, s most tanulmányokat folytat Rómában a Gregoriana Pápai Egyetemen. Isten áldása kísérje, valamint hálás imáink.
 2. Hétfőn Szent Máté apostol-evangélista, csütörtökön pedig Szent Gellért vértanú-püspök ünnepe lesz. Mindkét napon reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünnepeljük.
 3. Megkezdődött az ifjúsági hittan: csütörtökön este 7 órakor Lőw Gergely atya várja további fiatalok jelentkezését.
 4. Október 2-án pénteken este 7 órakor megkezdődik a keresztségre készülő felnőttek előkészítése, a katekumen hittan. Fehér Zoltán atya várja a jelentkezőket.
 5. 26-án, szombaton este 6 órakor a nemzetek miséje lesz a bazilikában. Az idegen nyelvű lelkipásztori szolgálatok várják a híveket és papjaikat. A szentmisét Erdő Péter bíboros celebrálja, szentbeszédet mond Cserháti Ferenc püspök.

Évközi idő 24. vasárnapján (2020. szeptember 13-án)

 1. Hétfőn a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe Reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmise keretében ünnepeljük megváltásunk eszközét, a SZENT KERESZTET. Szentmise elején ünnepélyesen kihelyezzük a keresztet, majd a Nagypénteken elmaradt kereszthódolat szertartása következik.
 2. Kedden a Fájdalmas Szűzanya jeles napja: reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmise.
 3. Szombaton este 6 órakor bérmálás lesz bazilikánkban. Imádkozzunk a bérmálkozókért, hogy a Szentlélek járja át egész életüket, s hitvalló katolikusok legyenek.
 4. Ma a tavasszal elmaradt országos gyűjtést pótoljuk. A szentmiséken a szentföldi nélkülöző keresztények javára gyűjtünk.
 5. Szeretettel hívjuk a felnőtt ifjúságot IFI HITTAN A héten csütörtökön este 7 órakor lesz az első alkalom. A hittanórákat Lőw Gergely káplán atya vezeti, s vár szeretettel minden katolikus fiatalt. Találkozás a Bajcsy bejáratnál lévő diszpécser pultnál.
 6. Szeptember 12-20. között kerül megrendezésre az Ars Sacra Fesztivál:
 • 16-án, szerdán délután 4 órakor Virágh András Gábor orgonakoncertjére várjuk az érdeklődőket
 • Muzsinszki Nagy Endre festményi Jézus életéről minden nap az altemplomban 11 és 17 óra között megtekinthető
 • A Pálos rendtörténeti vándorkiállítás a déli teraszon parkoló buszban naponta 10 órától látogatható, hétköznapokon 18, hétvégén 16 óráig.

Évközi 23. vasárnapján (2020. szeptember 6-án)

 1. A héten kedden Szűz Mária születése, KISBOLDOGASSZONY ünnepe lesz. Reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünnepeljük.
 2. Szombaton Szűz Mária szent neve - reggel 7 és 8 órakor szentmise. Mind születés, mind névnapján köszöntsük gyermeki szeretettel - szentmisével - édesanyánkat.

Évközi 22. vasárnaponján (2020. augusztus 30-án)

 1. Szeptember 4-én a hónap 1. péntekje lesz, reggel ½ 7-től lehet gyónni, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től gyónási lehetőség, este 6-kor szentmise.
 2. Szeptember 1. szombatján 5-én, a Rózsafüzér Társulatunk élő tagjaiért mondunk szentmisét a Szűzanya tiszteletére.

Évközi 20. vasárnapján (2020. augusztus 16-án)

 1. A héten, csütörtökön Szent István király, Magyarország fővédőszentjének nagy ünnepe lesz.
 2. Délelőtt 10 órakor bazilikánk búcsúját ünnepeljük a plébános és a káplánok koncelebrálásával. A szentmise elején ünnepélyesen a szentély elé helyezzük a Szent Jobbot. Délután 1 óráig lehet tisztelegni előtte. Búcsúnkat méltón ünnepeljük meg, közös szentmisével.
 3. Délután 13 és 16 óra között zárva lesz a bazilika. 17 órakor a püspökök és papok koncelebrálnak a Bíboros úrral. Az ünnepi szentbeszédet az új gyulafehérvári érsek, Kovács Gergely mondja. A szentmisén csak meghívással lehet részt venni a bazilikában, emellett a Tv közvetíti és kivetítőkön keresztül a téren is követhetik a hívek. Sajnos körmenet nem lesz. Bíboros úr a szentmise végén ünnepi imákat mond, majd a bazilika bejáratánál ad áldást a téren lévőknek a Szent Jobb ereklyével.
 4. Szombaton Szűz Mária Királynő jeles napja lesz. Délután ¼ 5-kor a Szent Korona lovagokkal érkezik a Mária Győzedelmes Királynő szobra, a bazilika terasz északi oldalán fogadjuk. Jelenlétében lesz ½ 5-kor ünnepi szentmise az altemplomban.

Évközi idő 19. vasárnapján (2020 augusztus 9-én)

 1. A héten szombaton, augusztus 15-én a Boldogságos Szűz mennybevételének ünnepe, NAGYBOLDOGASSZONY lesz. Pénteken este 8 órától egész éjjel imavirrasztás lesz hazánkért, reggel 5 óráig. 0 órakor éjféli szentmisével ünneplünk. Parancsolt ünnep, a szentmisén részvétel bűn terhe alatt kötelező. Természetesen vasárnapi miserendben lesznek a szentmisék, ½ 9, 10, 12, ½ 5 (angol nyelvű) és este 6 órakor. Szombati napra esik, mindenki számára megoldható a szentmisén részvétel, éppúgy, mint másnap: vasárnapon.
 2. Már most jelezzük, hogy István király ünnepén délelőtt 10 órakor tartjuk bazilikánk búcsúját, mely plébániánk legnagyobb ünnepe. Ha lehet, erre jöjjünk mindnyájan, mert a délután 5 órai bíborosi misén csak meghívottak vehetnek részt, de a TV közvetíti. Viszont – mert körmenet sem lesz – délelőtt méltón ünnepeljük meg a bazilika búcsúját.

Évközi idő 18. vasárnapján (2020. augusztus 2-án)

 1. Ma a szentmisék elején bemutatkozik plébániánk új káplánja: Lőw Gergely atya. Imádkozzunk érte, hogy első állomáshelyén sok papi öröme legyen. Ma az este 6 órai szentmisét ő mondja, a végén pedig újmisés áldást ad.
 2. Szerdán, augusztus 5-én Havas Boldogasszony jeles napja lesz, csütörtökön pedig Urunk Színeváltozásának ünnepe. Reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünnepeljük.
 3. Pénteken, augusztus 1. péntekjén reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től lehet gyónni, este 6 órakor szentmise.

Évközi idő 17. vasárnapján (2020. július 26-án)

 1. A déli szentmise után a bazilika orgonistája, Virágh András Gábor orgonaművész ingyenes orgonakoncertet ad. Szeretettel várjuk az orgonamuzsikát kedvelő testvéreket.
 2. A nyári vakáció idején se feledjük katolikus kötelességeinket: a vasárnapi szentmisét és a napi imát.

Évközi idő 16. vasárnapján (2020. július 19-én)

 1. A héten a következő jeles napok lesznek:
 • szerdán Szent Mária Magdolna ünnepe
 • csütörtökön Szent Brigitta – Európa társvédőszentjének ünnepe
 • pénteken Árpád-házi Szent Kinga emléknapja
 • szombaton Szent Jakab apostol ünnepe lesz.
 1. Jövő vasárnap, 26-án a déli szentmisét követően 13 órakor Virág András Gábor orgonaművész előadásában „Vasárnapi orgonazene” hangzik fel a bazilikában. Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket és minden érdeklődőt.
 2. A nyári szabadságok idején se feledjük katolikus kötelességeinket: a vasárnapi szentmisét, bárhol is vagyunk, valamint a napi imát.

Évközi idő 15. vasárnapján, (2020. július 12-én)

 1. A héten csütörtökön Kármelhegyi Boldogasszony jeles napján reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünnepeljük a Szűzanyát.
 2. Pénteken Szent Zoerárd András és Szent Benedek magyar remetéket ünnepeljük, szombaton pedig Szent Hedvig lengyel királynőt, Nagy Lajos királyunk leányát.
 3. A nyári szabadságok idején se feledjük, hogy katolikusok vagyunk: bárhol ér bennünket a vasárnap, vegyünk részt szentmisén, s minden nap találjunk időt az imádságra.

Évközi idő 14. vasárnapján (2020. július 5-én)

 1. Szombaton Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe lesz. Reggel 7 és 8 órakor mondunk szentmisét a tiszteletére.

Évközi idő 13. vasárnapján (2020. június 28-án)

 1. Holnap, hétfőn Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz. Az oszlopos apostolok tiszteletére 7, 8 és este 6-kor lesz szentmise. Törekedjünk szentmisével ünnepelni.
 2. Csütörtökön, július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Szent Erzsébetnél, ismert nevén Sarlós Boldogasszony lesz. Reggel 7, 8 és este 6 órakor szentmisével ünnepeljük.
 3. Július 3-án a hónap 1. péntekje lesz. Reggel ½ 7-től lehet gyónni. 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től gyónási lehetőség, este 6-kor szentmise.
 1. Ma, vasárnap este 6 órakor lesz Gyurász Krisztián atya újmiséje. Mindenkit szeretettel várunk.
 2. Szeretettel kérjük, ismerőseiknek mondják meg, hogy hetek óta megszűnt a szentmise alóli fölmentés – térjenek vissza a testvérek a templomba.

Úrnap vasárnapján,(2020. június 14-én)

 1. Ma az OLTÁRISZENTSÉG nagy ünnepe, ÚRNAP vasárnap van. A délelőtt 10 órai ünnepi nagymisét Erdő Péter bíboros úr mutatja be, ugyan körmenet nélkül. A szentmise végén a kitett Oltáriszentség előtt elimádkozzuk az Oltáriszentség litániát, majd ünnepélyes áldás lesz.
 2. Pénteken Jézus Szent Szíve ünnepén reggel 7, 8 és este 6 órakor lesz szentmise. Másnap Szűz Mária Szeplőtelen Szíve jeles napján reggel 7 és 8 órakor mutatunk be szentmisét a Szűzanya tiszteletére.
 3. Szombaton ½ 11-kor Garaczi Gergely papszentelése lesz Pestszenterzsébeten. Hétfőn este 6 órakor bazilikánkban mond újmisét, melyre mindenkit szeretettel várunk.
 4. Újabb változások vannak a koronavírus járvány miatt korábban meghozott egyházi intézkedések tekintetében. A szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, az általános szentségi feloldozás lehetősége június 14-vel megszűnik. Mostantól kötelező az egyéni szentgyónás, a vasárnapi szentmisén a személyes részvétel. A betegekre természetesen a járvány előttiek érvényesek. Továbbra is tartsuk be az állami intézkedéseket az egészségünk megvédése érdekében.

Szentháromság vasárnapja  (2020. június 7-én)

 1. A mai nappal befejeződött a húsvéti szent idő.
 2. A jövő vasárnap az OLTÁRISZENTSÉG nagy ünnepe, ÚRNAP vasárnap lesz. A 10 órai szentmisét Erdő Péter bíboros atya celebrálja, körmenet nélkül.
 3. Június 13-án, szombaton lesz Esztergomban a papszentelés. Imádkozzunk az új papokért, akik közül egy hozzánk jön. Tamás atya ugyanis több évig tartó római tanulmányokat kezd. 20-án ugyanott diakónusszentelés lesz.
 4. Garaczi Gergely – 1 évig nálunk szolgáló diakónus – papszentelése 20-án ½ 11-kor lesz a pestszenterzsébeti Szent Erzsébet templomban, melyen jelenleg csak korlátozott számban lehet részt venni. Mi azonban 22-én, hétfőn este 6 órakor itt a bazilikában vehetünk részt az újmiséjén – akinek csak módjában áll, szeretettel várjuk. Ha lazán is, de töltsük meg a bazilikát ezen az örömünnepen.

PÜNKÖSDVASÁRNAP (2020. május 31-én)

1. Ma a Szentlélek eljövetelének nagy ünnepe PÜNKÖSD van. Örvendező lélekkel ünnepeljük meg az egyház születésnapját. Minden Kedves Testvérünknek, áldott a Szentlélekben ujjongó Pünkösdöt kívánunk.
2. Pünkösdvasárnap este ½ 6-kor lesz az utolsó májusi litánia a Szűzanya tiszteletére.
3. Pünkösdhétfőn Máriát az Egyház Anyját ünnepeljük. Munkaszüneti nap, vasárnapi miserenddel. Méltón ünnepeljük meg, szentmisével.
4. Pénteken június 1. péntekje lesz. Reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től 6-ig gyónási lehetőség, majd 6-kor szentmise.
5. A jövő vasárnap a SZENTHÁROMSÁG ünnepe lesz, mellyel véget ér a húsvéti szent idő. Két hét múlva ÚRNAP vasárnapon az Eucharisztiában köztünk élő Krisztust ünnepeljük.

 

MENNYBEMENETEL VASÁRNAPA (2020. május 24-én)

1. Ma az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük. Üdvözítőnk azóta a mennyből vigyázza-élteti övéit.
2. A jövő héten is minden délután ½ 6-kor májusi litániát végzünk a Szűzanya tiszteletére. A héten a Szűzanyával együtt imádkozva várjuk a Szentlelket, mint egykor az apostolok. Az egyházért imádkozunk.
3. A jövő vasárnap katolikus hitünk egyik legnagyobb ünnepe, PÜNKÖSDVASÁRNAP lesz, a Szentlélek eljövetele, az Egyház születésnapja. Méltón ünnepeljük meg. Sajnos a Húsvétot nem tudtuk úgy megülni, ahogy illett volna, Pünkösdöt annál inkább ünnepeljük meg.


HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJÁN,
(2020. május 17-én)

 1. A jövő héten is minden du. ½ 6-kor májusi litánia lesz. A reggel 7 órai szentmiséket is, a litániákat is követhetjük a BÓNUM TV-n, ill. a FACEBOOK-on.
 2. Hétfőn lesz Nagy Szent János Pál pápa születésének 100. évfordulója. A reggel 7 órai szentmise után a papi bejárónál megáldom a Szent pápa életnagyságú szobrát.
 3. A jövő vasárnap az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepe lesz, 2 hét múlva a Szentlélek kiáradásának nagy ünnepe, PÜNKÖSD VASÁRNAP.
 4. Szombat este kaptuk meg a Főpásztor rendelkezését mely szerint a szabályok megtartásával újra indítjuk a hívek részvételével a misézéseket. Sajnos hétfőre nem tudjuk fogadóképesé tenni a Bazilikát a teljes Fertőtlenítésre szükséges a teljes hétfői nap! E napon még Hívek nélkül misézünk! Kedd reggeltől vissza áll a régi rend! Hétköznap 7, 8 este 6 órakor misézünk ½ 6-kor lesz májusi litánia. Délután 4-órától gyóntatás. A jövő vasárnap a szokott rendben lesznek a Szentmisék.

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJÁN (2020. május 3-án

 1. Ma Jó Pásztor vasárnapja Jézust, a Jó Pásztort ünnepelve papjainkért, papi hivatásokért imádkozzunk.
 2. Ma szeretettel köszöntjük az édesanyákat. Kérjük Urunkat áldjon meg minden édesanyát, hogy hivatásukat az Ő akarata szerint töltsék be. Az elhunyt édesanyáknak pedig örök boldogságot adjon.
 3. Májusban mindennap du. ½ 6 kor litániával köszöntjük a Szűzanyát. Ezen a héten az édesanyákért imádkozunk. Mind a hétköznap reggel 7 órai szentmisék, mind a délutáni litániák a BÓNUM TV-én és a FACEBOOK - on követhetők. Imádkozzunk együtt!

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJÁN, (2020.április 19-én)

 1. Ma az ISTENI IRGALMASSÁG vasárnapja van.
 2. Jövő héten is minden reggel a 7 órai szentmisét a Bonum Tv közvetíti, valamint a bazilika facebook oldalán is követhető. Ha van rá lehetőségünk, naponta vegyünk részt szentmisén, ilyen módon, az otthonainkban.
 3. A személyi jövedelemadó bevallások kapcsán az 1%-os rendelkezésekre hívjuk fel a testvérek figyelmét. A technikai számra vonatkozó előző évi rendelkezés (pl.: 0011 - Magyar Katolikus Egyház) visszavonásig érvényben van, a második 1%-ról viszont minden évben újra kell nyilatkoznunk. Valamelyik civil szervezetet segíthetjük ezzel: erre szeretettel ajánljuk „ A Bazilikáért” Alapítványt, mely a bazilika javát szolgálja (Adószám: 19660121-2-41).

VIRÁGVASÁRNAPON,

 1. április 5-én

VIRÁGVASÁRNAPON,(2020. április 5-én)

 1. Ma Nagyböjt 6. vasárnapja, VIRÁGVASÁRNAP van. Megünnepeljük az Úr Jézus bevonulását Jeruzsálembe. A mai nappal megkezdődik a Nagyhét.
 2. Délelőtt 10 órakor a rádióban, a Bonum Tv-n és a facebookon követhetjük a szentmisét, mely a bazilikában a Szűz Mária-kápolnájában lesz. Máté evangélista szerint Jézus szenvedés-történetét, a PASSIÓT olvassuk.
 3. Nagyhétfőn, nagykedden, nagyszerdán reggel 7-kor lesz szentmise.
 4. Nagycsütörtökön este 6 órakor a Bíboros atya mutatja be az Utolsó Vacsora emlékezetét. A tv közvetíti a Mária-kápolnából.
 5. Nagypénteken reggel 9-kor Mohos Gábor püspök atya végzi a keresztutat a Mária-kápolnában, melyet a Tv is közvetít. Délután 3 órakor ünnepeljük az Úr szenvedését és megváltó halálát. A liturgiát Snell György püspök-plébános vezeti. Ne feledjük, nagypéntek szigorú böjti nap.
 6. Nagyszombaton este 6 órakor lesz a feltámadási liturgia rövidebb változata, szentmisével. Bíboros Úr mutatja be.
 7. Húsvétvasárnap délelőtt 11 órakor szintén Bíboros Úr ünnepi miséjét láthatjuk a Duna Tv-n.

        Katolikus hitünk legdrágább szertartásait – ezúttal más körülmények között – törekedjünk mély átéléssel ünnepelni.

Nagyböjt 5. vasárnapján,(2020.március 29-én)

 1. Ma Nagyböjt 5. vasárnapján – FEKETEVASÁRNAPON – régi szokás a keresztek letakarása, amit majd Nagypénteken fognak leleplezni.
 2. Korábbi hirdetéssel szemben, mégis lesz nagyböjti lelkigyakorlatunk. Időpontja március 30-31-április 1. este ½ 7.
 3. E napokon reggel 7 órakor is közvetítünk szentmisét. Este ½ 7-kor pedig Dr. Gájer László tanszékvezető egyetemi tanár szentmise keretében tart elmélkedéseket. László atyát mindnyájan ismerjük- szeretjük, hisz 4 éven át, 2012 és 2016 között plébániánkon működött. A szentmisét közvetíti a Bonum Tv. Ne sajnáljuk rá az időt, hogy megnézzük, meghallgassuk!
 4. A jövő vasárnap VIRÁGVASÁRNAP lesz. A 10 órai szentmisét a Katolikus Rádió közvetíti.
 5. A húsvéti előkészületünk – bár az idén sajátos módon történik – legyen őszinte és gyümölcsöző.
 6. Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy az elmúlt napok gyakorlata szerint, hétfőtől szombatig a reggel 7 órai szentmise, vasárnap a 10 órai szentmise, ezen a héten a hétfő-kedd-szerda esti ½ 7-es szentmise és lelkigyakorlat a bazilika facebook oldalán élőben követhető, vagy visszanézhető. Ha technikailag sikerül megoldani, akkor a pénteki keresztút is ¼ 6-kor az altemplomból.

Nagyböjt 4. vasárnapján,(2020. március 22-én)

 1. Ma Nagyböjt 4. vasárnapja – LAETARE – azaz ÖRVENDEZÉS vasárnapja van. Örvendjünk a megváltás nagy ünnepének közeledtén.
 2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Főpásztorunk rendeletére mától határozatlan ideig szünetelnek a nyilvános istentiszteletek. Ez nem jelenti azt, hogy ne készüljünk továbbra is Húsvétra. Hétköznapokon a Fekete Madonna kápolnában reggel 7 órakor kezdődő szentmise a bazilika facebook-oldalán is követhető, vasárnap pedig délelőtt 10 órakor. Természetesen az országos adások is élnek: hétfőtől minden reggel ½ 8-kor a napi evangéliummal kapcsolatban lesz 10 perces elmélkedő ima a Duna Tv-n. Mindennap, vasárnap is lesz a média által közvetített szentmise, figyeljük az időpontokat.
 3. Ugyan elmarad a 29-30-31-re tervezett lelkigyakorlatunk is, ám sokkal több időt töltünk otthonainkban, s ez lehetőség arra, hogy többet imádkozzunk, elmélkedjünk. Akár naponta végezzük el a keresztutat és imádkozva kapcsolódjunk be a közvetített szentmisébe. Vírus-invázió idején is katolikusok vagyunk, az isteni kegyelem éppúgy árad felénk, mint korábban. Fogadjuk be!
 4. Szerdán az Angyali Üdvözlet főünnepe lesz, ismert nevén GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY. Méltón ünnepeljük meg.
 5. Kedves Testvéreimnek, a bezártság idején sok kegyelmet kívánok, viseljük el egymást türelemmel és szeretettel.

Nagyböjt 3. vasárnapján,(2020. március 15-én)

 1. Megkezdődött a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés, mely egész héten tart. Adományaikat a sekrestyében, vagy a Bajcsy-Zsilinszky úti bejáratnál lévő diszpécser-szolgálatnál adhatják le.
 2. Szeretettel kérjük a Testvérek megértő együttműködését a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Kézbe áldozzunk, de csakis kesztyű nélkül és kerüljük az érintkezés minden módját.
 3. Csütörtökön, Szent József, az Anyaszentegyház fővédőszentjének ünnepén reggel 7, 8 és este 6 órakor lesz ünnepi szentmise. Az esti püspökkari szentmise elmarad.
 4. Nagyböjtben buzgóbban és több odaadással teljesítsük vallási kötelezettségeinket, péntekenként ¼ 6-kor keresztúton elmélkedjünk Jézus megváltó szenvedéséről.

Készüljünk a március 29-30-31-én este 6 órakor kezdődő lelkigyakorlatra, melyet a Központi Papnevelő Intézet rektora, Dr. Martos Levente Balázs atya tart.

Nagyböjt 2. vasárnapján(2020. március 8-án)

 1. A húsvétot előkészítő szent időben törekedjünk jobban odafigyelni lelki életünkre, keresztény kötelességeinkre. Péntekenként vegyük komolyan a kötelező hústilalmat, délután ¼ 6-kor pedig elmélkedjünk együtt a keresztúton Jézus értünk vállalt megváltó szenvedéséről.
 2. Már most jelezzük, hogy március 19-én, Szent József ünnepén excellenciás és főtisztelendő Michael Blume érsek, pápai nuncius vezetésével együtt adunk hálát Ferenc pápa 7 éves pápai szolgálatáért az este 6 órai szentmisében.
 3. A nagyböjti triduumot március 29-én vasárnap, 30-án hétfőn és 31-én kedden este 6 órakor tartjuk. Az elmélkedéseket Dr. Martos Levente Balázs, a Központi Papnevelő Intézet rektora mondja. Készüljünk rá! Ezen a 3 estén mindent tegyünk félre és családostul vegyünk részt a lelkigyakorlaton.
 4. Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járvány megelőzése érdekében tett intézkedésiről, mely szerint a szentmiséken a kézfogás elhagyását és a nyelvre áldoztatás helyett a kézbe áldoztatás általánossá tételét rendeli el, valamint a szenteltvíztartók kiürítést, azok használatának mellőzését, amint azt már tapasztalhatták is mindnyájan.
 5. Március 15-től, jövő vasárnaptól kezdődik a Karitász nagyböjti tartós élelmiszergyűjtése. Rákövetkező vasárnapig, 22-ig adhatják le a rászorulóknak szánt csomagokat a sekrestyében. Előre is köszönjük a Testvérek segítő adományait.

Nagyböjt 1. vasárnapján, (2020. március 1-jén)

 1. Hamvazószerdával megkezdődött a Húsvétot előkészítő szent negyvennap, a NAGYBÖJT.
 2. Nagyböjtben buzgón és többet imádkozzunk, szívesen gyakoroljuk az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit, vegyük komolyan az egyház böjti fegyelmét. Ha módunk van rá, hétköznap is vegyünk részt szentmisén, pénteken pedig keresztúton és időben végezzük el a húsvéti szentgyónást.
 3. Nagyböjtben kötelező a pénteki hústilalom, az semmi mással nem váltható ki.
 4. Pénteken március hónap 1. péntekje lesz. Reggel ½ 7-től gyóntatunk, 7 és 8 órakor szentmise. Délután 4-től lehet gyónni, ¼ 6-kor keresztúti áhítatot végzünk az altemplomban, 6 órakor lesz szentmise.
 5. Aki hamvazószerdán nem tudott hamvazkodni, ma a szentmisék után meghamvazzuk.

Évközi 7. vasárnapon, FARSANGVASÁRNAPON, (2020. február 23-án.)

 1. Ma a katolikus iskolák javára gyűjtünk a szentmiséken. Lehetőségeink szerint anyagiakkal is támogassuk a katolikus nevelés intézményét.
 2. Ma FARSANGVASÁRNAP van, mely az első évközi idő végét jelzi, s egyben könyörgő nap a világ éhezőiért.
 3. Kedden Szent Mátyás apostol ünnepe lesz.
 4. Szerdán HAMVAZÓSZERDÁVAL megkezdődik a húsvéti előkészületi idő a NAGYBÖJT. A 7 órai szentmisén hamut szentelünk és meghamvazzuk a testvéreket. A 8, és az este 6 órai szentmisén is lesz hamvazás. Aki ezen a napon nem tud hamvazkodni, jövő vasárnap, nagyböjt 1. vasárnapján a szentmisék végén pótolhatja.
 5. Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami annyit jelent, hogy 14 év fölötti katolikus húsfélét egyáltalán nem ehet, 3-szor étkezhet, s aki elmúlt 18 éves e napon egyszer lakhat jól. Nagyböjtben pénteken kötelező a hústilalom, semmivel ki nem váltható.
 6. Pénteken ¼ 6-kor végezzük az első keresztúti ájtatosságot az altemplomban.
 7. Szombaton, február 29-én délután 3 órakor Karitász klub lesz a Mária-teremben. Dr. Liptákné Dr. Csekey Éva, az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) korábbi főigazgató helyettese tart előadást az aktuális egészségügyi helyzetről és a fertőzések elleni védekezésről. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

Évközi 6. vasárnapon, (2020. február 16-án.)

 1. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk a szentmiséken. Ezekben az oktatási intézményekben a jövő katolikusai nevelkednek. Anyagiakkal is segítsük a nevelés nehéz munkáját.
 2. Egy hét múlva, évközi 7. vasárnap, FARSANGVASÁRNAP lesz, mely már a farsang végét jelzi. Rákövetkező szerdán 26-án, HAMVAZÓSZERDÁVAL megkezdődik a húsvéti előkészületi idő a NAGYBÖJT.

Eseménynaptár