Kiszeretik belőlünk a jót – Mindig derűs regnumi fiatalok ünnepe a Szent István-bazilikában

Őszinte lelkiismerettel, tiszta lélekkel és kitartó lelkesedéssel -€“ erre a szolgálatra tett fogadalmat Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén, december 8-án a Regnum Marianum ifjú népe Budapesten, a Szent István-bazilikában.A Mária szeplőtelen fogantatását ünneplő szentmise előtt a Szent István-bazilika felbolydult nyüzsgő méhkasra emlékeztetett. Még csak fél tíz volt, de már megteltek nemcsak a pad- és széksorok, de az állóhelyek is. A Regnum Marianum családi főünnepére összegyűltek a közösségek, hogy együtt erősítsék meg összetartozásukat és elköteleződésüket a szolgálatban.

A gyerekek többsége vezetőik kíséretében érkezett. Legelöl a fogadalmat tevők és a legkisebbek, a regnumi életüket kezdők ültek. Eljöttek a legfiatalabb Regnum, a soproni közösség tagjai is. Sok, évtizedes regnumi múltú, ma már gyerekét kísérő család is fontosnak tartotta a részvételt.

A szentmise főcelebránsa Balás Béla püspök, szónoka Böjte Csaba volt; számos regnumi paptestvér koncelebrált. " Ha papok lesztek, ti is ide állhattok, és gyönyörködhettek sok száz mosolyban. Nem mindennapi látvány" - köszöntötte Monostori László házfőnök az egybegyűlt sokaságot.

 

Böjte Csaba szentbeszéde nem nélkülözte a vidámságot. Egy történetet mesélt: egyszer papbácsijukra panaszkodtak gyerekei. "Olyan a beszéde, mint Szent István kardja " hosszú és lapos. -€ Csaba atya ekkor arra kérte őket, hogy a szentmiséken üljenek előre és jegyzeteljenek. Így is tettek. A pap látta, harminc gyerek lesi a szavait, ezért a következő beszédre már készült, a gyerekek pedig azt vették észre, már nem megerőltető figyelniük rá. "Kiszerették belőle a jót"€ -€“ figyelmeztetett Böjte Csaba arra, hogy nekünk is ezt kell tennünk egymással. Jézus és a tanítványok emmauszi találkozása példáján mutatta be, hogyan tegyük ezt: a feltámadt Jézus a tanítványok mellé szegődött, nem számon kért, nem ítélkezett, nem vádaskodott, és nem követelte ki a hitet; beszélgetett, kérdezett, érvelt, tanított, és a tanítványok erőre kaptak. "€žLángolt a szívük" -€“ írja a Szentírás. Ez a szeretet lényege. Így volt a tanítványoknak ereje visszamenni, felrázni a többieket.

 

 

Ha az embernek lángol a szíve, van remény. "€žBízzunk egymásban, papjainkban, vezetőinkben, és lelkesítsük őket."€ Csaba testvér gyakori hibánkra figyelmeztetett: ahelyett, hogy gyengeségeket rovunk fel, kritizálunk, biztatni kell saját csapatunkat, meg tudjuk csinálni.

A gonosz lélek az, aki pancsernek tünteti fel az Üdvözítőt, mert azt akarja elhitetni, hogy rosszul sikerült a teremtés, és előbb-utóbb vége lesz. Mintha hinnénk neki, és a világvégét várva élünk? Jézus azonban ennek az ellenkezőjét várja el tőlünk – mondta a szónok. - Amellett, hogy senkit nem zárt ki szeretetéből, egy bizonyos magatartást nem tudott elfogadni: azt, ha elássuk talentumainkat ahelyett, hogy kamatoztatnánk; ha nem hozunk gyümölcsöt. Látjuk: Jézus megátkozta a terméketlen fügefát. Elküldte a balga szüzeket, holott nem tettek semmi rosszat, de nem volt bennük tűz, lendület.

Jézus gyümölcsöt vár tőlünk, maradandó gyümölcsöt. Arra buzdít, hogy bízzunk benne, fogjuk meg a kezét, és induljunk el. Bízik bennünk, tudja, hogy képesek vagyunk megtanulni a szeretet parancsát. Különben miért vállalta volna értünk a megváltást? â€žDöglött lóra ki tenne patkót?’” – fejezte ki Böjte Csaba, mennyire bízik bennünk Jézus. – Kinézi az emberből, hogy képes a feladatra. Még a kereszten sem inog meg ez a hite, és feltámadása után folytatja, ahol abbahagyta.

 

 

Mi nem lehetünk a gonosz lélek szócsöve. Isten nagyságát szeretnénk hirdetni, a megváltás és a szeretet erejét. Ez a bizonyosság járjon át minket, ezzel a hittel szólítsuk meg egymást, és egymás kezét fogva induljunk el!

Biztatásul Isten túlcsorduló szeretetére emlékeztetett a szónok, a Növényi Diverzitás Központban, a génbankban tett látogatása élményét megosztva: a Kárpát-medencében 12 ezer növényfajta él: csak paradicsomból 2 ezer fajta, mákból pedig 8 száz féle van. "€žEnnyi ízt adott nekünk a világ Teremtője. Ízt, illatot, színt. Érzékeljük-e ebben túláradó szeretetét? Nekünk teremtette. Merünk-e igent mondani erre a szeretetre? Merjük-e megfogni a kezét?" -€“ Böjte Csaba arra kérte azokat, akik igent mondanak, hogy álljanak fel. A gyerekek egy emberként emelkedtek fel a padokból, és a Hiszekegy elimádkozásával erősítették meg igenjüket.

A szentmise a fogadalomtétellel folytatódott. Monostori László név szerint szólította ki a szentélybe vezető lépcsőkre a közösségek tagjait. Vezetőikkel és az egész ünneplő közösséggel együtt erősítették meg a keresztségben tett ígéreteiket. "Őszinte lelkiismerettel, tiszta lélekkel és kitartó lelkesedéssel akarok szolgálni veled"€ -€“ fogalmazták meg fogadalmi imájukban.

A szentmise végén átadták a közösségért végzett kiemelkedő szerepvállalás elismeréseként odaítélt díjakat. Elsőként az augusztusban már kihirdetett "Az év vezetője"€ díjat adták át. Ezt Borbély Márton kapta.

"€žAz év embere"€ díjat idén egy házaspárnak ítélték oda: Kaposi Mártinak és Kaposi Berkének. Mindketten gyerekkoruktól tagjai a Regnumnak, majd vezetőként vállaltak elköteleződést. A vezetőképzés sok új fejlesztést köszönhet nekik.

A Pro Regno Mariano díjat Bakos Vincének ítélték oda, aki felnőttként került be a Regnumba. Elvégezve a vezetőképzéseket lett tevékeny tagja a közösségnek. 2009-től a közösségen kívüli szolgálat keresését népszerűsítve elindította a R.A.R. -€“ Regnum Actio Radius - mozgalmat. 2013-tól három éven át a hatoknak, a Regnum Marianum vezető testületének tagja volt. Szívügye, hogy megszólítsa, aktivizálja azokat, akik nem vállalnak vezetést a közösség életében.

Búcsúzóul további programokra hívták a jelenlévőket – keddi rorátéra a Városmajorba, karácsony előtti szentgyónásra a Lehel térre, az ünnepet zárni pedig agapéra az altemplomba.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Eseménynaptár