Január 20-án elkezdődött az Ökumenikus Imahét

2019. január 24. csütörtök


Krisztus minden tanítványának kötelessége a társadalmi igazságosság előmozdítása és a szegények segítése - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus imahét megnyitóján vasárnap este Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban.

A bíboros a keresztények egységéért megrendezett programsorozat nyitó istentiszteletén hangsúlyozta: a keresztény ember kötelessége, "hogy az e világi dolgok rendjét az evangéliumnak megfelelően formálja".

"Ez pedig azt is jelenti, hogy dolgozni kell minden olyan szinten, ahol erre a történelem lehetőséget ad a társadalmi igazságosság előmozdításáért és a szegények segítéséért" - mondta Erdő Péter.

Hozzátette: ha a keresztény közösség olyan társadalmakban és korszakokban él, amelyekben a "nagy döntésekre és a vezető pozíciókra nem sok hatása van", a "maga környezetében, a munkahelyén, az emberi kapcsolataiban Krisztus minden tanítványának" akkor is "kötelessége, hogy az evangélium szellemét sugározza" - fogalmazott.

Csak "így tehetünk eleget" a Mózes ötödik könyvében található felszólításnak, amely egyben az idei ökumenikus imahét jelmondata is: "Az igazságosságot és csakis az igazságosságot kövesd, hogy élhess és birtokolhasd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked" - mondta Erdő Péter.

Beszélt arról is: Krisztus azért küldi a tanítványait, hogy minden egyes embert meghívjon a boldogságra. "Nekünk keresztényeknek" pedig "meg kell találnunk azokat a konkrét formákat, ahogyan mindnyájan együttműködhetünk ennek a küldetésnek a teljesítésében".

Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke igehirdetésében arról beszélt: az idei imahét mottója, "csak az igazságot kövesd", "kimetsz minket a saját időnkből, a körülményeinkből, és oda állít, ahova az imádság mindig visz, egyenesen Isten elé".

A mózesi intelem így folytatódik: "ne plántálj magadnak bálványt az Úrnak, a te Istenednek oltára mellé." Ezek a bálványok a "szerencse istennőjének oszlopai, hatalom isten nagy obeliszkjei, önimádatunk emlékhelyei".

Az ige pedig jelzi, hogy éppen istenszeretetünkben gyökerezik az igazság, istenellenességünkben, a hamis istenek gyártásában, az önimádatban pedig az önbecsapás, a jogtalanság és a hazugság.

Az igazság ugyanis ott van, ahol Isten megszólítható, és azon a helyen "nincs politikai korrektség, nincs cenzúra és nincs öncenzúra, és ott ki kell mondani mindent, azt is, hogy nem tudok imádkozni" - fogalmazott a református püspök.

Ez egy erőteljes parancs, és mégis Pál apostol idézi helyesen, amikor azt mondja, "az igazságot szeretetben kövesd", vagy még egyszerűbben, "kövessétek a szeretetet". Van ugyanis egy igaz, Jézus Krisztus, aki minden tekintetben igaz volt, és akiben nyilvánvalóvá lett Isten szeretete - tette hozzá Bogárdi Szabó István.

A résztvevők az istentisztelet végén közösen imádkoztak az üldözött keresztényekért, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös programsorozatának kezdőnapja ugyanis 2018-tól egyben az üldözött keresztényekért imádkozás vasárnapja is.

A liturgiai szolgálatban részt vettek a MEÖT tagegyházainak vezetői. A szertartáson jelen volt mások mellett Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.

Az ökumenikus imahét témáját, mottóját és imafüzetét minden évben más nemzet keresztény egyházai választják ki, illetve készítik el. Az idei imahét anya­gát az indonéz öku­me­ni­kus cso­port ké­szí­tet­te.

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és csak az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. A program Magyarországon mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza.

Forrás: Esztergom-budapesti főegyházegye; MTI

Eseménynaptár