',,AKIKÉRT NEM SZÓLT A HARANG' megemlékezés 2018-ban.

AZ 1944-45-ös DÉLVIDÉKI VÉRES ESEMÉNYEK 74. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

SZENTMISE

Időpont: 2018. november 25.  13 óra 15 perc. A szentmise nyilvános.
Helyszín: Szent István-bazilika
A misét Zélity Mihály bezdáni plébános celebrálja.
Concelebrál: dr. Juhász Gábor vizafogói plébános
Közreműködik: Hunyadi Gábor kántor

 

1942 januárjában-februárjában a Délvidéken állomásozó magyar honvédcsapatok és csendőralakulatok egy része által végrehajtott partizánvadász-razziákban 3309 (más források szerint 3340), főleg szerb nemzetiségű ember vesztette életét. Az 1942-ben elkövetett bűnös túlkapások, gyilkosságok napfényre kerültek és feltárták az eseményeket, felelősségre vonták a bűnösöket.   Cseres Tibor Hideg napok című regényéből film is készült, magyar bocsánatkérésként, az áldozatokért.

Az 1942-es „hidegnapok” után két és fél évvel jöttek a titói partizán vérengzés napjai. Az eltelt húsz esztendő kutatásai egyértelműen igazolják, hogy 1944-45-ben Délvidéken különleges kegyetlenséggel,  szervezett magyarirtás folyt, a terület eldélszlávosítása érdekében. Legalább százharminc helységben történtek atrocitások. Több mint hatvan tömegsír helye azonosítható, de sok halottat egyszerűen  a Tiszába és a Dunába dobtak.

Több, mint nyolcvan munkatábor működött Délvidék szerte, ahová a német lakosság mellett nagy számban magyarokat is elhurcoltak. Az ítélet nélkül  kivégzettek bűnösségét utólagosan, hamis vádak, feljelentések alapján próbálták meg alátámasztani. A magyar állam határozott fellépésének és a helyi politikai erőknek köszönhetően a 70. évfordulóra Csurog és Mozsor magyarjairól levették a kollektív bűnösség hamis bélyegét.

2014. november 30-án a Bazilikában és szerte a világon, ahol magyarok élnek, imádkozzunk együtt az ártatlanul elpusztítottakért, emlékezzünk meg a második világháború minden délvidéki áldozatáról és gondoljunk hálás szívvel azokra, akik a kisebbségi lét nehézségeit vállalva őrzik halottaink emlékét.

A szentmisét és a kapcsolódó rendezvényeket a Keskenyúton Alapítvány szervezi,

a Nemzeti Kulturális Alap támogatásávalA szentmise nyilvános.

Eseménynaptár