Angol Német Olasz Lengyel

Régi események a Bazilikában

Régi események a Bazilikában

Maga az előcsarnok hívja fel jobboldali bejáratánál feliratával figyelmünket arra a fölséges látomásra, amelyben 1906-ban volt része a Bazilikának: "II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek, hőslelkű anyjának, Zrinyi Ilonának és bujdosó társainak hamvai I Ferenc József apostoli király legfelsőbb elhatározásából kétszázados számkivetés után hazaszállítatván, 1906 október 28-án e szent falak között pihentek meg."A zárókő letételének felséges napja, pedig 1906. december 8-án köszönt rá a Bazilikára. Vaszary Kolos hercegprímás képviseletében báró Hornig Károly veszprémi püspök vonul be teljes főpapi díszben papságtól körülövezetten.

Pont tizenegy órakor, amikorra az ünnepség kezdetét jelezték, áll meg Ferenc József kocsija az épület előtt - a király néhány szóval válaszol: "Igen szívesen jöttem a mai szép ünnepre. Hódolatukat köszönettel fogadom".

Megilletődött hangulatban, harangzúgás közt viszik át a zárókövet a főoltár mögé, ahol az oltár alatt lévő mélyedésbe helyezik el, hogy másnap befalazzák.

Befejezésül a király az udvar tagjaival a templom megtekintésére indul. A főpolgármester bemutatja a templom plébánosát és a művészeket, akiktől a király messzemenően érdeklődik a részletek iránt. "Gyönyörű szép temploma van, plébános úr" - szól a plébánoshoz.

"Boldog vagyok, felséges uram - válaszol a plébános -, hogy a Gondviselés ebbe a gyönyörű templomba vezetett".

"Nagyon szépek a képek és a márványozás is", fejezi ki tetszését a király. Főképp a kupola kiképzése, a Benczur-kép és a Golgota kötik le figyelmét. Valóban fölséges egy templom! - mondja a búcsúzáskor.

Ünnepélyes búcsúakkordokba kezd a kórus; felcsendül a himnusz, szólnak a harangok s a király a nép üdvrivalgása között, hagyja el a lépcsőházat.Az 1938-ik évi Eucharisztikus világkongresszust május 23-án már meghirdették falai között a az ugyancsak 1938-ban lezajló Szent István jubileummal együtt a legszebb ünnepségek fonnak majd köréje fénykoszorút.

(Részletek Dr. Tarnóczi János: A Szent István Bazilika éneklő kövei c. könyvből)