Angol Német Olasz Lengyel

Plébániai hírek

Évközi XXIII. vasárnap

2009.szeptember 6-án
  1. Kedden a Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe, ismert nevén: KISBOLDOGASSZONY. Reggel 7 és 8 órakor, valamint este 6 órakor ünnepi szentmisével köszöntjük a Szűzanyát. Amint földi édesanyánkat is meg szoktuk köszönteni, égi anyánkat szentmisével siessünk köszönteni.
  2. Ezen a héten lehet jelentkezni a templomi hitoktatásra. Minden korcsoport számára hirdetünk templomi hittant; keresztségre készülő felnőtteknek, felnőtt fiataloknak, bérmálásra készülőknek, általános iskolásoknak, nagyoknak és kicsiknek. Elsőáldozásra a szülők írassák be gyermekeiket, a nagyobbak maguk jelentkezzenek a plébánián hivatali időben, vagy misék előtt és után a sekrestyében. Iskolai hittanra az osztályfőnököknél kell jelentkezni. Mindnyájan tegyük meg, ami kötelességünk. Szóljunk ismerőseinknek, vagy tegyünk postaládájukba erre felhívó szórólapot.Ilyet találunk a bazilikában kitéve több helyen is.
  3. Jövő vasárnap 9 órakor lesz az iskolások tanév kezdő VENI SANCTE-ja a kápolnában. Utána is minden vasárnap 9 órakor kezdődik a diákmise.
  4. Szombaton Szűz Mária neve napja lesz.
  5. Ma este, holnap és holnapután, szept. 6-7-8-án este a török Dialógus Platform szervezésében a muszlim ramadán böjt kapcsán este 7 óra után a bazilika előtti sátrakban várják plébániánk híveit szeretet-vacsorára.