Angol Német Olasz Lengyel

Aktuális

Véradás április 20-án.

2015. április 20 - án, reggel 10.00 - órától délután 14.00 óráig.

Szentmise a szmolenszki légi katasztrófa áldozatainak az emlékére

A mise 2015. április 10 - én (pénteken) 18:00 órakor, a budapesti Szent István Bazilikában lesz. Az emlékmisét Őexcellenciája Snell György segédpüspök úr fogja celebrálni. Tisztelettel meghívunk...

Oriental Lumen / Kelet Világossága 2015.

A Szent Efrém Férfiakar sorozatának koncertje 2015. április 12 - én 20:00 - órakor.

Krizmaszentelés és a papi ígéretek megújítása a Szent István-bazilikában

Erdő Péter bíboros mutatta be a krizmaszentelési szentmisét a budapesti Szent István - bazilikában 2015. április 2 - án, délelőtt 10 órakor, melyen a papi ígéreteket is megújították.

Panoráma kilátó zárva tart

Technikai okok miatt!

Snell György: A Szűzanya ma is sír övéiért

Papi lelkigyakorlattal és püspöki szentmisével ünnepelték a Könnyező Szűzanya - kegykép búcsúját a győri Nagyboldogasszony - székesegyházban március 17 - én. A rekollekció és a szentmise szónoka...

Tartósélelmiszer-gyűjtés az Ukrajnában élők megsegítésére

A háború sújtotta Ukrajnában élők számára – így Kárpátalja magyar lakosságának is – növekvő nehézséget jelent a mindennapi megélhetés. Megsegítésükre országos összefogásra van szükség...

Budapestre érkezett a máriapócsi kegykép

Március 15 - én délután érkezett Budapestre, a Szent István - bazilikába a máriapócsi könnyező Szűz Mária - kegykép, melynek tiszteletére este 6 órakor Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét.