Angol Német Olasz Lengyel

Hitéleti információk

Elsőgyónás-Elsőáldozás

A gyónásban Isten megbocsátja elkövetett bűneinket, segítséget ad, hogy jobbá váljunk. Fontos, hogy rendszeresen végezzünk szentgyónást! Isten azokat is várja megbocsátó szeretetével a bűnbocsánat szentségében, akik már régen nem részesültek benne!

Az elsőáldozó az Oltáriszentséget, Krisztus Testét veszi magához. Ez a szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos segítője, ezért helyes tiszta lélekkel, felkészülten, az elsőáldozást követően továbbra is rendszeresen áldozni.

Az Egyház szándéka szerint az értelme használatára eljutott 7 éves gyermek mielőbb első gyónáshoz és elsőáldozáshoz kell, hogy járuljon. Az általános iskolás kor kezdetén kell megtartani a felkészítést, de vallásukat aktívan gyakorló családok esetén, ha a plébános indokoltnak tartja, fiatalabbakat is lehet felkészülés után elsőáldozásra bocsájtani. Korábban már megkeresztelteknek az elsőáldozás előtt az első gyónást is el kell végezni.

A felkészülésre jelentkezni a területileg illetékes plébánián vagy a hitoktatóknál, illetőleg más plébánián is lehet. Budapesten a Szent István bazilikában, a Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián (Bosnyák tér), illetve az Esztergomi Főszékesegyházban a plébánosnak a hozzá fordulók szentségekkel való ellátására teljes körű felhatalmazása van.

Felnőttek elsőáldozása és első gyónása: Aki meg van keresztelve, egyéni helyzetének megfelelő felkészítés után járulhat a szentségekhez.

Az első gyónást már elvégzetteknek gyónni lehet minden katolikus templomban a helyi szokásoknak megfelelő időpontokban, általában a vasárnapi szentmisék előtt, vagy a misék alatt.
  

Szent István Bazilikában: Hétköznap (Hétfő-péntek): 16.00-18.00-ig. Hétvégén (Szombat - vasárnap): 9:00, 10:00, 12:00, 18:00-as misék alatt.

 

(A szentgyónás szövegét, a felkészülést segítő szempontokat, valamint a lelkitükör az imakönyvekben, illetve - ide - kattintva olvasható.)

Napjainkban a
liszt érzékenyek szentáldozása egyre több helyen jelent megoldandó problémát. Az ilyen betegek számára a Központi Ostyaellátóból külön igényelhető ostya, melyet a többitől elkülönítve kell tárolni. Bővebb információ az Ostyaellátó telefonszámán: Tel.: 215-5813