Angol Német Olasz Lengyel

Aktuális

Szép arc, imára kulcsolt kéz…

Egy újonnan elhelyezett és szépen megvilágított alkotás fogadta mindazokat, akik Krisztus mennybemenetelének ünnepén beléptek a Szent István Bazilika főkapuján: Isten Szolgája Mindszenty József bíboros mellszobra.

Az esztergomi érsekek közül Mindszenty bíboros tekintette először Budapestet főegyházmegyéje másodszékhelyének. Egyetlen elődje sem végzett annyi főpapi szertartást ebben a gyönyörű templomban, mint ő. Ezek egyikét örökíti meg Palágyi Natália szociális testvér hangulatos élménybeszámolója:

„A negyvenes évek vége felé én is ott szorongtam egy alkalommal a Bazilikában, amikor Hercegprímás Urunk beszélt. Álltam a tömegben és szomjas lélekkel hallgattam szívekbe találó, határozott szavait. Egyszer megemeltem egyik lábamat, hogy kissé jobban helyezkedjem a minden oldalról nyomó tömegben, s a beszéd végéig nem tudtam többé visszaállni helyemre: kénytelen voltam egy lábon maradni végig. Szó szerint minden talpalatnyi hely el volt foglalva.”

A hercegprímás később sem feledkezett meg fővárosi híveiről. Követségi félrabsága idején, 1965-ben, kérte VI. Pál pápát, hogy „az esztergomi főegyházmegye neveztessék – pápai deklarációval – budapesti-esztergomi főegyházmegyének. Ezt, ha szabad lennék – írta a Bazilikához közeli Szabadság téri épületből – már korábban javasoltam volna.” A kérés teljesítésére azonban csak a rendszerváltozást követően, 1993-ban kerülhetett sor.

Mindszenty bíboros emlékének bazilikai megörökítése szintén a kilencvenes években merült, merülhetett fel először. A Hercegprímás utca nevét ez a szándék ihlette. A mostani szoborállítás kezdeményezője és mecénása a nyolcvanhét esztendős Komár Ibolya nyugdíjas titkárnő, aki ezt megelőzően Pesterzsébet köztereit Széchenyi, Kölcsey és Petőfi emlékművekkel gazdagította.

A bazilikai szobor alkotója Rieger Tibor, aki 2006-ban elkészült művéről így nyilatkozott: „Mindszenty Józsefnek rendkívül gazdag és szép arca van; valahogy nem tudom ezt múlt időben mondani, hogy ez az arc mindig velünk maradjon. Mélységes derű árad róla, szeretet és szenvedés tükröződik rajta és szigorúság. De nem a hadvezér, hanem a megvásárolhatatlan lélek szigorúsága.”

Az engesztelő főpapot ábrázoló mellszobor egyik változata Bécsben, az Irgalmasok Kórházában került felállításra. A szépen megjelenített arc és a bazilikai szobor imára kulcsolódó keze az egymillió imádkozó magyar engesztelő mozgalmának e fővárosi központjában imádságra hív, Egyházunkért és nemzetünk lelki megújulásáért.

Kovács Gergely

 

Az újonnan készült szobrot Úrnapján június 14-én a 10.00 órai szentmise keretében áldja meg Dr. Erdő Péter bíboros, prímás érsek. Ezen ünnepi szentmisére és az úrnapi belvárosi körmenetre mindenkit szeretettel várunk.