Angol Német Olasz Lengyel

Aktuális

Személyi változások egyházmegyénkben

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a következő személyi és szervezeti változásokról döntött az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében:
Személyi változások
Miután betöltötték 75. életévüket, és az Egyházi Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően már korábban benyújtották lemondásukat,
folyó év július 31-i hatállyal
Alberti Árpádot, a belvárosi Szent Mihály-templom igazgatóját,
Bajzáth Ferenc érseki tanácsost, a budapest-józsefvárosi Szent József plébánia plébánosát,
Hajnal Róbert pápai káplánt, a budapest-angyalföldi Szent László plébánia plébánosát,
Pályi László tb. kanonokot, a budapest-újpest-kertvárosi Szent István plébánia plébánosát, valamint
Suló Lajos pápai káplánt, a Budapest Vörösmarty utcai Oltáriszentség plébánia plébánosát
felmentettem beosztásából, és nyugállományba helyeztem.
Tomka Ferenc c. apátot, a budapest-újpest-káposztásmegyeri Szentháromság plébánia plébánosát, aki egészségi állapotára való tekintettel kérte nyugdíjazását, ugyanazon hatállyal szintén felmentettem beosztásából, és nyugállományba helyeztem.
Megköszönöm mindannyiuk sok évtizedes, hűséges lelkipásztori szolgálatát, és szívből kívánom, hogy nyugdíjas éveiket kísérje Urunk bőséges áldása!
2014. június 28-ai hatállyal
Elfogadtam Toma Mario FSCB lemondását a budapesti Baross Gábor telepi Jézus Szíve plébánia vezetéséről.
Plébánossá Molnár Alajos protonotárius, kanonokot neveztem ki, kérve, hogy augusztus 1-ig jelenlegi lelkipásztori beosztását is lássa el.
2014. augusztus 1-jei hatállyal
Barabás Bence káplánt felmentettem az esztergom-belvárosi Szent Péter és Pál plébánián betöltött kápláni tisztségéből, és kineveztem a budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József plébánia kormányzójává;
Benke István c. apát, plébánost – köszönetnyilvánításommal – felmentettem a budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József plébánia oldallagos ellátása alól;
Füzes Ádám helyettes esperest felmentettem a budapest-terézvárosi Szent Család plébánián betöltött plébánosi beosztása alól;
Harmai Gábor plébánost – köszönetnyilvánításommal – felmentettem a pilisszentléleki Szentlélek plébánia oldallagos ellátása alól;
Horváth István káplánt felmentettem az esztergomi Szent Anna plébánián betöltött kápláni tisztségéből, és kineveztem a budapest-újpest-kertvárosi Szent István plébánia kormányzójává;
Kálmán Antal plébánost felmentettem a pilismaróti Szent Lőrinc plébánia vezetése és a dömösi Szent István Király plébánia oldallagos ellátása alól, és kineveztem a budapest-angyalföldi Szent László plébánia plébánosává;
Kosinsky Béla káplánt felmentettem a budapest-külsőferencvárosi Szent Kereszt plébánián betöltött kápláni tisztségéből, kineveztem a budapest-újpest-káposztásmegyeri Szentháromság plébánia kormányzójává és megbíztam a plébánia területén lévő Káposztásmegyer II. lakótelep szervező lelkészi teendőinek ellátásával;
Michels Antalt, Kárpátalján végzett lelkipásztori szolgálatából hazatérve kineveztem a budapest-józsefvárosi Szent József plébánia plébánosává;
Molnár Alajos protonotárius, kanonokot felmentettem a nyergesújfalui Szent Mihály plébánia vezetése és a bajóti Szent Simon és Juda plébánia oldallagos ellátása alól;
Simonyi-Molnár Balázs káplánt felmentettem a budapesti Magyar Szentek plébánián betöltött kápláni tisztségéből, és kineveztem a máriahalmi Szent János Apostol plébánia kormányzójává, megbízva őt a dági Alexandiai Szent Katalin plébánia, az epöli Keresztelő Szent János lelkészség és az únyi Szent Mihály plébánia oldallagos ellátásával;
Szabó Andor helyettes plébánost felmentettem a budapest-káposztásmegyeri Szentháromság plébánián betöltött tisztségéből, és kineveztem a pilismaróti Szent Lőrinc plébánia kormányzójává, valamint megbíztam a dömösi Szent István Király plébánia oldallagos ellátásával;
Szőcs László plébániai kormányzót felmentettem a máriahalmi Szent János Apostol plébánia kormányzása, a dági Alexandriai Szent Katalin plébánia, az epöli Keresztelő Szent János lelkészség, valamint az únyi Szent Mihály plébánia oldallagos ellátása alól, és kineveztem a nyergesújfalui Szent Mihály plébánia kormányzójává, megbízva őt a bajóti Szent Simon és Juda plébánia oldallagos ellátásával;
Udvarydy Tamás plébánost felmentettem a budapest-rákoskeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia vezetése alól, és kineveztem a budapest-terézvárosi Szent Család plébánia plébánosává;
Ujházi Lóránd káplánt felmentettem a budapest-rákoskeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása plébánián betöltött kápláni beosztásból, és kineveztem ugyanazon plébánia kormányzójává.
Ábrahám Béla SDB tartományfőnök felterjesztésére – szintén augusztus 1-i hatállyal – Szikszay Sándor SDB atyát felmentettem a budapest-újpest-megyeri Krisztus Király plébánia vezetése alól, és utódjául Hartai Gábor SDB atyát neveztem ki.
Füzes Ádámot kineveztem az óbudai Szent József-templom igazgatójává, egyben megbíztam a Szent József-ház igazgatásával és a megalapítandó Kanter Károly Felnőttképzési Intézet megszervezésével.
S.E.R. Székely János segédpüspököt, minden eddigi megbízatását érintetlenül hagyva, kineveztem a Budapest Gát utcai Kaníziusz Szent Péter-templom igazgatójává.
Fehérvári Lajost, az ssztergom-szentgyörgymezei Szent György plébánia plébánosát – eddigi beosztását érintetlenül hagyva – megbíztam a piliszentléleki Szentlélek plébánia oldallagos ellátásával.
Horváth Zoltán István tb. kanonok, esperes, plébánost – szintén egyéb feladatait érintetlenül hagyva – megbíztam a Budapest Vörösmarty utcai Oltáriszentség plébánia oldallagos ellátásával.
Györök Tibor káplánt felmentettem a budapest-angyalföldi Szent László plébánián betöltött kápláni tisztségéből, és kineveztem a budapest-külsőferencvárosi Szent Kereszt plébánia káplánjává;
Kampfmüller Sándor káplánt felmentettem a budapest-terézvárosi Szent Teréz plébánián betöltött kápláni tisztségéből, és kineveztem a budapesti Magyar Szentek plébánia káplánjává;
Lipták István római egyházmegyést, a Neokatekumenális Út lelkészét kineveztem a budapest-középsőferencvárosi Páli Szent Vince plébánia káplánjává.
Ábrahám Béla SDB tartományfőnök úr felterjesztésére Frank Pál SDB atyát felmentettem a Szent Margit Kórházban végzett kórházlelkészi feladata alól, és utódjául Baji János SDB atyát neveztem ki.
Merlás Tibor szatmárnémeti egyházmegyést – főpásztorának hozzájárulásával – kineveztem a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia kisegítő lelkészévé.
Hodász András újmisést a 2014/15-ös tanévtől a Római Pápai Magyar Intézetbe küldtem tanulmányainak folytatására.
Lakatos Bence újmisés a budapest-terézvárosi Szent Teréz plébániára;
Marton Zoltán László újmisés a budapest-szentistvánvárosi Szent István-bazilika plébániára kapta első kápláni beosztását.
Szemere István újmisést az esztergomi Szent Anna plébánia káplánjává neveztem ki, felkérve őt, hogy segítse Pokriva László plébánost a plébánia által ellátott kesztölci Római Szent Kelemen plébánia lelkipásztori feladatainak végzésében is.
Kelemen Imrét, miután római tanulmányait befejezte, augusztus 1-jei hatállyal érseki titkárrá és szertartóvá neveztem ki.
Augusztus 1-jei hatállyal Papp Zoltán káplánt felmentettem a budapest-szentistvánvárosi Szent István-bazilika plébánián betöltött kápláni beosztása, valamint főegyházmegyei ifjúsági referensi megbízatása alól, és számára egy év egészségügyi szabadságot engedélyeztem.
Szintén augusztus 1-jei hatállyal a főegyházmegye ifjúsági referensévé Lejtényi Emánuel káplánt neveztem ki.
Feldhoffer Antal plébánost – minden eddigi beosztásait érintetlenül hagyva – kineveztem a Szent Erzsébet Karitászközpont Szenvedélybeteg-segítő Központjának lelki vezetőjévé.
Diakónussá szentelésük napjától, 2014. június 14-től
Kuzmányi István állandó diakónus a budapest-angyalföldi Szent Mihály Plébánián;
Lovász Péter állandó diakónus a budapest-kispesti Jézus Szíve plébánián;
Szoyka Árpád állandó diakónus pedig a budapest-pestszenterzsébeti Szent Erzsébet főplébánián teljesít állandó diakónusi szolgálatot.
Főegyházmegyénk papszentelésre készülő diakónusa, Lindmayer Miklós a 2014/15-ös tanév első félévében, 2014. szeptember 1-jétől a budapest-pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánián végzi diakónusi gyakorlatát.
Forrás: Magyarkurir