Angol Német Olasz Lengyel

Aktuális

Plébániánk lelki élete a statisztikák tükrében 2011-ben

2011. december 31-én az esti szentmisében adtunk hálát az idők urának az elmúlt esztendőért. A szentmisén plébános úr értékelte az elmúlt évet és közétette ennek statisztikai adatait.

Keresztelések: 222 fő (2010-ben 197 fő)

- ebből: 106 fiú és 116 leány

- egyházi házasságból született 125 fő (56%)

- polgári házasságból született 48 fő (22%)

- élettársi kapcsolatból: 49 fő (23%)

Házasságkötések: 93 pár (2010-ben 94)

- mindkét fél katolikus: 50 pár esetében (54%)

- vegyes vallású pár 26 - (28%)

- katolikus és kereszteletlen között kötött házasság: 17 pár (18%)

Halottaink: 145 fő (2010-ben 121 fő)

- 75 férfi

- 70 nő

- szentségekkel ellátva: 43 fő (30%)

- legidősebb halottaink: egy 101 éves férfi és egy nő.

- legfiatalabb: egy 26 éves fiatalember (baleset áldozata)

Elsőáldozó: 34 fő

Bérmálkozó: 45 fő

A templomi szertartások látogatottsága valamivel emelkedett. A vasárnapi szentmiséké is, kevéssel az áhítatoké is. Májusban litániák, nagyböjtben keresztutat, októberben rózsafüzért tartunk. Ezek látogatottsága még sok kívánni valót hagy maga után. Némileg emelkedett a hajnali misék látogatottsága is. Kiegyenlített a felnőtt hittan, emelkedik jelentősen az ifjúsági hittanosok száma. A szülők fordítsanak sokkal nagyobb gondot gyermekeik hitoktatására.

Hétfőtől péntekkel bezárólag 4 és 6 óra között gyóntatunk. A gyónók száma fokozatosan emelkedik. Vegyük igénybe egyre jobban! Örvendetes az örökimádó kápolnánk látogatottsága is. Ne lankadjon ez jövőre se.

Sajnos a Béla atya távoztával eggyel kevesebben vagyunk papok. Részben pótolja ezt a gyakorló éves diakónus, akinek jövőre papszentelése és új miséje lesz, amit természetesen mi is megünneplünk. Imádkozzunk érte. A Második félévben már csak olykor-olykor lehet körünkben.

Szeressük templomunkat, e gyönyörű bazilikát, s legyen plébániánk egy igazi imaközösség.