Angol Német Olasz Lengyel

Aktuális

Erdő Péter szenteste: Isten azért vette magára a halandóságot, hogy nekünk életet adjon!

A hiteles kereszténység emberibbé, szebbé, békésebbé teszi az ember életét, rányitja szemünket az örök értékekre, igazi szeretetközösséggé alakítja a családokat és megnemesíti a népek életét - hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, prímás szenteste, a zsúfolásig megtelt budapesti Szent István-bazilikában.

KÉPGALÉRIA â€“ klikk a képre!

Erdő Péter bíboros homíliáját az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk.

„A király megváltoztatta külsejét és harcba szállt.” (vö. 1Kir 22, 30)

1. A mai ünnep dicsőségéhez nagyon is illenek az Ószövetségnek ezek a szavai. Mert Jézus Krisztus, aki már a teremtésben közreműködött, mint második isteni személy, és ott volt akkor is, amikor az első ember megjelent a földön, megváltoztatta külsejét, hogy megváltónk lehessen. Úgy születik a világba, mint idegen környezetbe, hajléktalan gyerekként, elhagyott istállóban, hideg éjszakában (vö. Lk 2,8). Pedig övé az egész világ, hisz Isten ő, aki mindenek fölött áll, mindent átjár, és mindenben benne van (vö. Ef 4,6). Azért jön, hogy megszabadítson minket a gonosz hatalmából, akit maga Jézus is e világ fejedelmének nevez (vö. Jn 12, 31), és aki a másén, az Isten szép világán akar uralkodni. Ezért hát a betlehemi Gyermek, mint küzdelemre kész harcos érkezik a világba. A mohácsi vész előtt élt nagy ferences hitszónok, Laskai Osvát szerint ennek a harcnak három nagy üzenete van. Először a küzdelemre kész Istenember kiválósága, másodszor a neki ellenálló gonosz tehetetlensége, harmadszor pedig a betlehemi Gyermek győzelme.

2. Krisztus a mindenség királya, ahogyan az Egyház ünnepli. De János evangéliuma szerint már a meghívott apostol, Natanael is megvallja róla: „Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya” (Jn 1,49). Ezért hirdetik az angyalok is a karácsonyi éjszakában: „Ma megszületett a Megváltó, Krisztus, az Úr, Dávid városában” (Lk 2, 11). Tehát maga az Úr az, aki emberségünket magára vette. A megdicsőült ember születik ma a világra. Ha meggondoljuk a ma született Krisztus kiválóságát, hódolnunk kell az előtt a személy előtt, aki most emberként lép elénk. Mert a ma született király hatalmas, bővelkedő, bölcs, dicsőséges, igazságos és békés nyugalomban uralkodik. Isten ugyanis mindenható, és a világmindenségben semmi sincs kivéve az ő uralma alól. Mégis gyönge csecsemőként, mások segítségére szoruló kisgyermekként lép közénk. Isten bölcsességének nincs határa, ma mégis újszülöttként felsírva szólal meg ez az isteni bölcsesség. Isten végtelenül gazdag, most mégis szegénységbe érkezik, feltétlen uralmának nyugodt biztonságát pedig a jászolban didergő csecsemő kiszolgáltatottságára cseréli.

3. Azért vette magára a halandóságot, hogy nekünk életet adjon, azért született a végtelen szépségű Isten az istálló sötétségébe, hogy mi látni tudjunk. Azért vette magára bölcsességében az egyszerűséget, hogy minket megvédjen. Gazdagságában azért vállalta a szegénységet, hogy minket gazdaggá tegyen. Végtelen fenségében azért vette magára a szolga alakját, hogy minket megváltson a bűn szolgaságából.

4. Isten akaratának semmilyen hatalom nem állhat ellen. De megtestesülése révén küzdő félként mégis megjelenik a történelem színpadán. Látszólag vereséget szenved, hiszen keresztre feszítik, valójában azonban ő lesz a győztes, mert embersége szerint is feltámad. Ezzel mutatja meg, hogy az egyes ember és az egész emberiség küzdelmének tétje nem csupán az evilági élet, hanem örök hivatásunk van és örök boldogságra születtünk.

5. Ezt az örömet sugározza nekünk karácsony. Ennek a történetnek válunk mi is a részesévé. A megalkuvás nélküli, teljes igazság, a szelídség és a jóság kell, hogy kísérje a keresztény ember és a keresztény közösség küzdelmét ezen a világon. Ez teszi lehetővé, hogy megértsünk másokat, és ha tehetjük, azzal segítsük őket, amire igazán szükségük van. A hiteles kereszténység tehát emberibbé, szebbé, békésebbé teszi az ember életét, rányitja szemünket az örök értékekre, igazi szeretetközösséggé alakítja a családokat, és megnemesíti a népek életét.

Ezt köszönjük Jézus Krisztusnak, akinek születését ma ünnepeljük. Ehhez kérjük tőle a világosságot és az erőt. Amen.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír