Angol Német Olasz Lengyel

Aktuális

Elköszöntünk László atyától

A legszentebb áldozat bemutatásával adtunk hálát Dr. Gájer László káplán atya  négy évi Bazilikai szolgálatáért. Az alábbiakban Dr. Szabó Zoltán Egyházközségi elnök Úr hálaadó, köszönő szavait olvashatjuk.

index1_20160718150807_88.jpg

Főtisztelendő László Atya!

 

Négy évvel ezelőtt alig leplezett izgalommal vártuk a főpásztor rendelkezését, kit fog a megüresedett kápláni helyre az Országalapító tiszteletére szentelt érseki társszékesegyházba irányítani.

 

Miután megérkeztél, híveink hamar szívükbe zártak a hivatásodból eredő kötelességek lelkiismeretes ellátásáért, színvonalas szentbeszédeidért, mely nem csak gondolkodás, gondolatközlés volt, hanem mindnyájunkat gondolkodásra késztetett. Igehirdetésednek a lelkek épülésében való hatását a szívek vizsgálója értékeli. Köszönjük az egyetemes anyaszentegyházat foglalkoztató kérdések őszinte és közérthető ismertetését, a közvetlen hangulatú személyes, igényes humorral fűszerezett beszélgetéseket. Felejthetetlenek azok a csíksomlyói zarándoklatok, amelyeknek lelki vezetője voltál, mérhetetlen lelki gazdagodást nyújtottak.

 

Bazilikánk hívő közössége nevében köszönetet mondok mindazért, hogy oly sok gyermeket részesítettél a keresztség

szentségében, bámulatos türelemmel oktattad a kisiskolásokat, mielőtt az Úr asztalához vezetted őket, akiknek bűnbánatához segítséget nyújtottál, akiknek házasságát megáldottad, akiknek betegségükben vigaszt nyújtottál, a nagy útra felkészítettél.

 

Ugye, emberileg érthető, hogy két hete mindnyájunkat szíven ütött a hír, a főpásztor új feladatot jelölt ki a számodra.

 

Ma már csak az idősebb nemzedék emlékszik arra, mikor mintegy fél évszázada a rádióban minden nap megszólalt bársonyos hangján Moha bácsi, a törpe. Kedves rövid kis meséi mély erkölcsi tartalommal bírtak. A főhős, Földigszakáll bácsi egy furfangos kérdést tett fel a vitatkozó, ugrabugráló kis törpéknek. A feladat a következő volt, megválaszolni, mi nehezebb, elengedni vagy megfogni valamit. A kis törpék, persze rögtön rávágták: megfogni. Földigszakáll bácsi ezután megvilágította nekik: valamit elengedni sokkal nehezebb. Ennek igazságtartalmával most mi is szembesülünk.

 

Amikor megköszönjük a hívekkel való törődésedet, fáradozásodat, hogy hirdetted nekünk Isten országát, igazgattad lépéseinket az odavezető úton. Köszönjük azt a szeretetet, amellyel elhalmoztál minket. A költő, Balássy László így ír:

 

„Nem fogyatkozik, ki mindig ad,

Magát kifosztva egyre gazdagabb.”

 

Ez a gazdagság aranyban, ezüstben nem fejezhető ki, hanem híveid lelki épülésében. Továbbra is kérjük imádságos szeretetedet.

 

Hálát adunk a Mennyei Atyának, hogy megismerhettünk, hogy évekig szolgáltad bazilikai hívő közösségünket.

 

Szívből kívánjuk, hogy urunk áldása, a Boldogságos Szűznek, Egyházunk Édesanyjának, védőszentednek, a sziklahitű Lászlónak és minden pap védőszentjének. Vianney Szent Jánosnak közbenjárása kísérje prímási titkári szolgálatodat. Imádkozunk érted, imádkozzál értünk.

 

Ceterum censeo: „Porta nostra semper patet, cor magis.”