Angol Német Olasz Lengyel

Aktuális

A Szent Jobb Mátraverebély Szentkútra érkezik

A mátraverebély-szentkúti búcsújáróhely nemzeti kegyhellyé nyilvánításának 10. évfordulója alkalmából augusztus 13-án " - 1939 óta első alkalommal" - ismét Nógrád megyébe érkezik államalapító Szent István királyunk relikviája, a Szent Jobb.

Az "€aranyvonat" 1939-ben az akkori Magyarország számos pontja, így Salgótarján felé is elindult, hogy államalapító királyunk ereklyéjét elvigye a Budapesttől távol lévő területekre, ezzel is alkalmat adva a hálaadásra ezeréves történelmünkért. Az ereklye jelenléte megerősítette a társadalomban Szent István tiszteletét, az emberek elé állította példáját, hogy imádkozó, kormányzó és jótékonykodó jobbja utat mutasson a kor magyarjai számára.

Most, amikor a mátraverebély-szentkúti búcsújáróhely nemzeti kegyhellyé nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeljük, augusztus 13-án  1939 óta első alkalommal – ismét Nógrád megyében köszönthetjük államalapító királyunk relikviáját. Ezen az ünnepen elődeink példája nyomán mi is hálát adni, imádkozni, kormányozni és jót cselekedni tanulunk Szentkúton a szent királytól.

Szent István ugyanis kormányozta nemzetét, Isten felé fordította népének sorsát és saját élettörténetét egyaránt. Ezért példája arra bátorít, hogy mi is szabjunk új irányt személyes életünk folyásának: merjük legyőzni bűneinket, forduljunk szembe az (új)pogányság számtalan megnyilvánulásával, tudatosan és bátran mondjunk igent az élet ajándékára, vegyük észre, mi az a jó, aminek kibontakoztatását Isten ránk bízta a teremtett világban.

Az ereklyét a liturgiák idejére a szabadtéri kupolamozaik közelében helyezik el, oda, ahol az ábrázoláson a szent király – népét a Szűzanyára bízva – koronáját az Úr Krisztus elé teszi, ezzel is követve a Jelenések könyvében szereplő vének példáját. Azokét, akik hódolatuk közben így kiáltanak: „Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és a te akaratod által jöttek létre a teremtmények!” (Jel 4,11)

Azon népek tagjai, akik körében évszázadok óta ismert, hogy országuk zarándokhelyei közül egy az egész nemzet hitbeli találkozásának pontja, azáltal éltetik nemzedékről nemzedékre a nemzeti kegyhely benső tartalmát, hogy oda elzarándokolva magukat, családjukat és népüket a Szűzanya oltalmába ajánlják. Mi ennek a folyamatnak kialakulásában az első lépéseket járjuk, a Szent Jobb jelenléte azonban már most rámutat arra: van helyes útirány, vannak köröttünk segítő jobbok, és mi is azokká lehetünk. S hogy miként? Azt akkor látjuk meg, amikor a Jelenések könyvének vénei és Szent István példájára leborulunk Krisztus előtt, és újraéljük az evangélium csodáját: „Bízzál! Kelj föl, hív téged! Mire az ledobta a felső ruháját, felugrott és odament hozzá. »Mit akarsz, mit cselekedjek neked?« A vak azt felelte neki: Mester! Hogy lássak! Jézus erre azt mondta neki: »Menj, a hited meggyógyított téged.« Erre azonnal látni kezdett, és követte őt az úton.” (Mk 10,49–52) Ezt a látást kérjük augusztus 13-án Szentkúton személyes életünk és nemzetünk jövője számára! Jöjjünk el, kérjük ezt minél többen Szent István példájára!

Fr. Kálmán Peregrin OFM,
kegyhelyigazgató

Program:

09.30: A Szent Jobb fogadása
10.00: Katekézis: Az irgalmasság testi cselekedetei – Udvardy György püspök
11.00: Hálaadó szentmise a nemzeti kegyhellyé nyilvánítás 10. évfordulója alkalmából – Erdő Péter esztergom-budapesti érsek
12.15: Körmenet, a Szűzanyának tett felajánlás megújítása
13.15–16.45: Tiszteletadás a Szent Jobb előtt a bazilikában
16.45: A Szent Jobb ünnepélyes kihelyezése a szabadtéri oltárnál, vesperás
18.00: Szentmise – Snell György esztergom-budapesti segédpüspök
19.00: A Szent Jobb búcsúztatása

A Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódó főbúcsú részletes programja megtalálható a mátraverebély-szentkúti kegyhely oldalán.

Forrás: Ferences Sajtóközpont

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír