Angol Német Olasz Lengyel

Aktuális

A pápa ünnepélyesen megnyitotta a papok évét

Június 19-én, Jézus Szentséges Szíve ünnepének vesperása alkalmával XVI. Benedek pápa a világ minden tájáról egybegyűlt papok jelenlétében nyitotta meg a papok évét a római Szent Péter-bazilikában.

A Vianney Szent János halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan meghirdetett ünnepi év célja, hogy papok és hívek újra felfedezzék a papi hivatás értékét. „Hivatásunk az egyház és a világ számára egyaránt nélkülözhetetlen. Alapja a feltétlen hűség Krisztushoz, az állandó egység vele; feltétele, hogy szüntelenül törekedjünk az életszentségre, mint Vianney Szent János" – mondta a Szentatya, aki a szertartás előtt a kóruskápolnában lerótta tiszteletét az arsi plébános ereklyéje előtt.

„A papság nem más, mint Krisztus Szíve iránti szeretet" – idézte a pápa Vianney Szent Jánost, majd elmondta: azért Jézus Szentséges Szíve ünnepén akarta megnyitni a papok évét, mert ez a nap Isten Szívének titkát állítja elénk, „aki az egész emberiségre kiárasztja szeretetét... akkor is, ha hálátlansággal találkozik, akkor is, ha választott népe elutasítja; sőt végtelen irgalmában egyszülött Fiát küldi a világba, hogy magára vegye a szeretet visszautasításából fakadó végzetet, s a halál és a bűn hatalmát legyőzve helyreállítsa a bűn rabszolgájává lett ember fiúi méltóságát. Ennek ára pedig Isten egyszülött Fiának keresztáldozata."

„Krisztus megváltó szeretete által már most Isten örökkévalóságában élhetünk... isteni Szíve a szívünkhöz szól, meghív, hogy lépjünk ki önmagunkból, hagyjuk el emberi biztosítékainkat, és bízzuk rá magunkat, hogy példája nyomán magunk is a kiáradó szeretet ajándékaivá váljunk." Ezért fontos, hogy a papok sokat elmélkedjenek „a kereszttől megsebzett Szívről, és engedjék, hogy Krisztus egészen legyőzze őket", hogy megvalósuljon Isten terve a történelemben, hogy „Krisztus legyen a világ Szíve, mindinkább Ő töltse be az emberek szívét, elsősorban a papokét, akiket a legközelebb hívott magához" – idézi a Szentatyát az AsiaNews.

 

A pápa rámutatott: a papnak még gyarlóságaival kapcsolatban is Jézus Szívétől kell kérnie a „bűnök feletti fájdalmat". Majd így folytatta, talán a közelmúltban nyilvánosságra került papi botrányokra is utalva: „Hogyan feledkezhetünk meg arról, hogy nincs, ami nagyobb szenvedést okozna az egyháznak, mint lelkipásztorainak bűnei, elsősorban azokéi, akik „a juhok rablóivá" (Jn 10,1sk) lesznek, mert saját tanaikkal megtévesztik vagy a bűn és a halál kötelékeivel megfojtják őket? – Kedves papjaim, nekünk is szól a megtérésre hívó szó, nekünk is szükségünk van az isteni irgalmasságra. Szüntelenül alázattal imádkozzunk Jézus szent Szívéhez: őrizzen meg attól a veszedelemtől, hogy ártsunk azoknak, akinek a megmentésére szól a hivatásunk."

Az egyháznak szentéletű papokra van szüksége, akik hiteles tanúkként segítik a híveket, hogy megtapasztalják az Úr szeretetét és irgalmát – zárta gondolatait XVI. Benedek pápa, aki a szertartás befejeztével még egy ideig az Oltáriszentség előtt imádkozott.


Kléruskongregáció, követve az idők jeleit, különleges módon szeretné segíteni a papokat ebben az évben, többek között az új honlappal, amely ezen a linken található: www.annussacerdotalis.org.