Angol Német Olasz Lengyel

A bazilika harangjai

A Bazilika harangjai

A Bazilika harangjainak áttekintése

 

Árpád-házi Szent Erzsébet harang (6)

északi nagytorony

Zúgóhang

b’

Átmérő

 

Tömeg

500 kg

Öntési év

1993

Öntő

Perner

Öntés helye

Passau

Adományozó

Passaui Caritas

Szentelő

Paskai László bíboros, prímás

Felszentelve:

1993. augusztus 20.

 

Szent Imre herceg harang (5)

északi nagytorony

Zúgóhang

as’

Átmérő

 

Tömeg

750 kg

Öntési év

1993

Öntő

Perner

Öntés helye

Passau

Szentelő

Paskai László bíboros, prímás

Felszentelve:

1993. augusztus 20.

 

Boldog Gizella harang (4)

északi nagytorony

Zúgóhang

f’

Átmérő

117,8 cm

Tömeg

1250 kg

Öntési év

1993

Öntő

Perner

Öntés helye

Passau

Adományozó

Rotary Club München

Szentelő

Paskai László bíboros, prímás

Felszentelve:

1993. augusztus 20.

 

Szent II. Henrik német-római császár harang (3)

északi nagytorony

Zúgóhang

des’

Átmérő

150 cm

Tömeg

2150 kg

Öntési év

1993

Öntő

Perner

Öntés helye

Passau

Adományozó

Dr. Elmar Maria Kleidel bambergi érsek

Szentelő

Paskai László bíboros, prímás

Felszentelve:

1993. augusztus 20.

 


Nagyboldogasszony harang (2)

északi nagytorony

Zúgóhang

Átmérő

178,5 cm

Tömeg

3100 kg

Öntési év

1863

Öntő

Walser Ferenc

Öntés helye

Pest

Szentelő

Scitovszky János bíboros, hercegprímás

Felszentelve:

1863

 

Szent István nagyharang (1)

Déli nagytorony

Zúgóhang

Fis°

Átmérő

240 cm

Tömeg

9250 kg

Öntési év

1990

Öntő

Perner

Öntés helye

Passau

Szentelő

Paskai László bíboros, prímás

Felszentelve:

1990. augusztus 20.

 A Bazilika harangjainak történeti áttekintése

 

A Bazilikának a felszentelést követően négy harangja volt, egy kicsiny lélekharang, a 9 mázsás Ave Mária harang, a 31 mázsás Boldogasszony harang valamint az első nagyharang, a Szent György harang, melyet Schopper György rozsnyói püspök 1892. április 19-én szentelt fel. A 7735 kilogrammos harang Walser Ferenc műhelyében készült, átmérője 2,2 méter volt.
„Tizenegy órakor megkondult az északnyugati torony öreg harangja [Mária-harang], és a templomul szolgáló sekrestyéből körmenetben vonult elő a papság” –tudósítottak a korabeli lapok  a harangszentelésről.
A harang tervezett helye a nagytornyok baldachinja alatti rész lett volna, ám a legfelső szint nem bírta el az óriási terhet, ezért a harangot lejjebb, 36 méter magasan helyezték el április 21-én. Két nappal később, hét órakor a hagyományoknak megfelelően kiverselték (egymás után megkondították) a bazilika régi harangjait majd az új nagyharang következett, mely egészen az első világháborúig a lipótvárosi templomban szolgált.
A Mária harang kivételével az összes harangot rekvirálták az első világháborúban, ma is ez az egyetlen eredeti harang a templomban.
A Bazilika ezután 1930-ban, a Szent Imre jubileumi év alkalmából rendelt társat a Mária-harang mellé: április 27-én szentelte fel Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek a 7745 kg tömegű Szent Imre Hősök harangját mely május 11-én kondult meg először.
Később ez a harang is háborús áldozattá vált: 1944-ben a megszálló német csapatok hadizsákmányként magukkal szállították az akkoriban harangtemetőként emlegetett Hamburgi telepre ahol azt háborús célokra beolvasztották.
A harmadik nagyharang elkészültéig érdekes út vezetett, Szabó Géza plébános útja volt ez Passauba, aki a bazilika elromlott toronyóráját szerette volna megjavíttatni.
A passaui Perner testvéreknél a toronyórák készítése mellett a harangöntés is családi hagyománynak számított. Ekkor merült fel az új harang öntetésének lehetősége.
Ekkor még senki nem gondolta, mennyire páratlan összefogás alakul majd ki az öntöde és a Neue Bildpost német katolikus hetilap között, mely gyűjtést szervezett a nagyharang pótlására.
Maga a gyűjtés és annak sikere mellett újabb meglepetést váltott ki, hogy az adakozók szándékát nem csupán kárpótlás és jóvátétel vezérelte, hanem hála és köszönet, amiért a magyar kormány 1989-ben a határt a keletnémet állampolgárok előtt Ausztria felé megnyitotta.
Ennek a kölcsönös együttműködésnek az eredménye az eredetinél jóval nagyobb, 9250 kg-os harang, mely fél hanggal magasabban zeng, eddigi elődjei pedig fél hanggal mélyebben szóltak a régóta elérni kívánt F° hangnál.
Az ország legnagyobb harangja határokon átívelő összefogás és segítségnyújtás eredménye és élő szimbóluma, a rendszerváltás tanúságtevője és Isten dicsőségének hirdetője, mely az első szabad augusztus 20-i körmenet befejezésekor kondult meg először.
Az 1993-as évben a II. János Pál pápa által immár társszékesegyházi rangra emelt templom újabb harangokkal gazdagodott: Szent Henrik, Boldog Gizella, Szent Imre, és Szent Erzsébet tiszteletére szentelték őket. Szintén németországi gyűjtésből öntettek. Súlyuk 2150, 1250, 750 és 500 kg, adományozóik a Bambergi Érsekség és hívei, a müncheni Rotary Club, és a Passaui Egyházmegyei Caritas alapítvány.

Most Balázs